Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hof van Cortenbach gaat nieuwe fase in

Gerelateerde onderwerpen :

,
Hof van Cortenbach gaat nieuwe fase in

De werken aan het Hof van Cortenbach in Mechelen vorderen met rasse schreden. De restauratiewerken zijn volop aan de gang. Sinds kort is er nog meer activiteit op de site.

De voorbereidende werken voor de sloop van een aantal leegstaande panden en magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, om plaats te maken voor nieuwe wooneenheden, zijn immers onlangs gestart. 

De stad Mechelen heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in het zuiden van de binnenstad. Na de vernieuwing van de Hoogstraat-Korenmarkt wordt nu volop gewerkt aan de Cortenbach-site. De verkrotte en leegstaande panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat maken plaats voor nieuwe appartementen en handelszaken. De restauratie van het Hof van Cortenbach is de kers op de taart.

Twee uitersten

“De Cortenbach-site is er één met twee uitersten. Aan de kant van de Onze–Lieve-Vrouwestraat verrijst een kwalitatief nieuw appartementencomplex met handelsruimte, dat voor meer animo moet zorgen. Aan de kant van de Ziekeliedenstraat wordt een prachtig stukje historisch stadspatrimonium gerestaureerd. Hiermee tonen we aan dat stadsvernieuwing en monumentenzorg hand in hand kunnen gaan en een meerwaarde creëren voor de buurt”, aldus burgemeester Bart Somers.

De voorbije decennia geraakte het Hof van Cortenbach in verval, totdat de stad het in 2013 kocht en besloot het zijn historische uitstraling terug te geven. De restauratiewerken gingen van start onder begeleiding van architecten Beeck & Hermans op 30 mei van vorig jaar.

Restauratie loopt vlot

“De restauratie draait op volle toeren. Het gebouw is intussen ontmanteld en de stabiliteitsproblemen werden aangepakt. De werken aan de gevels en daken zijn volop in uitvoering door Artes Woudenberg. De buitenrestauratie zal klaar zijn in februari van volgend jaar. Nadien krijgt het hof een nieuwe invulling. Voor de herbestemming, de interieurrestauratie, inrichting en uitbating, zoeken we nog dit jaar een privépartner”, zegt schepen van Monumentenzorg, Greet Geypen. De ingebruikname van het Hof van Cortenbach is gepland voor 2019.

Het stadsbestuur zou liefst een horecazaak in het gerenoveerde hof zien. De restauratiekosten bedragen 2.682.000 €. Daarentegen staat een erfgoedpremie van 1.470.620 € van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het Hof van Cortenbach is een zeldzaam voorbeeld van vroeg 16de-eeuwse burgerlijke paleisarchitectuur. Door de eeuwen heen wisselde het hof regelmatig van eigenaar en van functie. Het deed onder andere dienst als herberg en ijzermagazijn. In 1982 werd het Hof van Cortenbach beschermd als monument, zodat het imposante stadspaleis van de sloop gered werd.

Residentie Cortenbach

Een aantal leegstaande panden en achterliggende magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar nu nog enkele pop-upwinkels gevestigd zijn, worden vervangen door 23 nieuwbouwappartementen. De appartementen variëren in grootte van één tot drie slaapkamers en beschikken elk over een eigen terras of tuin. Op de benedenverdieping komt er ruimte voor detailhandel.

Dit project wordt uitgevoerd door Dockx Projectbouw. “Mechelen is een aantrekkelijke stad om te wonen en het aantal inwoners stijgt elk jaar. Er is dus nood aan kwalitatieve woongelegenheden. We zijn onlangs gestart met het slopen van de panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat”, klinkt het bij Marc Dockx.

Twee gebouwens

Het project behelst twee appartementsgebouwen met daartussen een private gemeenschappelijke buitenruimte. Het grootste gebouw is gelegen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en omvat twee handelsruimtes en vier bovenliggende verdiepingen met uitsluitend appartementen. Het nieuwe bouwvolume sluit in hoogte aan op de bestaande bebouwing.

Centraal in het gebied bevindt zich het tweede bouwvolume. Dit omvat drie bouwlagen, is ontworpen met inpandige terrassen en neemt voldoende afstand van de omliggende bebouwing om de privacy en lichtinval te waarborgen. Enkele wooneenheden beschikken over een private tuin. Met de afbraak van de bedrijfsgebouwen wordt een kwalitatieve invulling gegeven aan het binnengebied en een meerwaarde aan de andere panden in dit bouwblok.

Ondergrondse parking

Aansluitend op de sloopwerken en de voorbereidende werken voor de ondergrondse parking met 31 parkeerplaatsen gaan de archeologische opgravingen begin 2018 van start. Dit onderzoek zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Omstreeks maart 2018 gaan de effectieve bouwwerken van start. De eerste bewoners kunnen in het voorjaar van 2020 hun intrek nemen in residentie Cortenbach.

De onbebouwde zone die uitgeeft op het Cortenbachstraatje wordt eigendom van de stad. Het vrijgekomen binnengebied wordt omgevormd tot een stedelijk pleintje met een openbaar karakter, dat toegang geeft tot het Hof van Cortenbach. De aanleg ervan zal in afstemming met de herbestemming van het Hof en de nieuwe projectontwikkeling gebeuren.

Ontwerper plein

“De ontwerper voor het binnenplein wordt nog dit jaar aangesteld. De aanleg van het plein zelf volgt rond de jaarwisseling 2018/2019. De Mechelaar krijgt er een gezellig plekje op een toplocatie in de binnenstad bij”, aldus schepen Greet Geypen.

De kosten voor het ontwerp en de heraanleg van het binnengebied, worden geraamd op 324.000 €. Van het Agentschap Ondernemen ontvangt de stad een subsidie van 482.401 €. Deze premie is een beloning voor de handelskernversterking waartoe de ontwikkeling van de site bijdraagt.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Meer artikels