Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe wateroverlast voorkomen'

Gerelateerde onderwerpen :

Hoe wateroverlast voorkomen'

We kunnen niet langer naast de klimaatverandering kijken. De extreme wateroverlast van de afgelopen maanden is niemand ontgaan. Naast periodes van hitte worden we steeds meer geconfronteerd met hevige warmteonweders en aanhoudende regenbuien. Door de combinatie met een voortschrijdende verstedelijking - waardoor de bebouwing en de verharding van oppervlakken toeneemt - blijkt het rioleringsnetwerk steeds vaker overbelast, met wateroverlast als gevolg. Besturen zijn genoodzaakt maatregelen te nemen om onze steden en gemeenten klimaatbestendig te maken.

De oplossing ligt in een combinatie van oplossingen. Zo kan men meer openbaar groen voorzien en het volume verharde oppervlaktes beperken. Ook is een optimalisatie van het waterbergend vermogen aangewezen, wat kan door de aanleg van wadi's of ondergrondse voorzieningen voor waterberging en -infiltratie. Bovendien hebben ook waterpasserende en -doorlatende verhardingen steeds meer succes. Hierbij wordt het water gebufferd, zowel in de bestrating als in de fundering, waardoor het langzaam kan infiltreren in de bodem.

Behalve betonstraatstenen met drainageopeningen zijn er betonstraatstenen met verbrede voeg, poreuze betonstraatstenen en grasbetontegels. De toepassing van waterdoorlatende verhardingen zorgt niet alleen voor de beperking van wateroverlast. Tevens verbetert het de bodemkwaliteit, zorgt het voor meer veiligheid en draagt het bij aan een groene uitstraling van het openbaar domein.

Ontwerpvrijheid

Desondanks is men bij de inrichting van belangrijke plaatsen in de openbare ruimte vaak terughoudend ten aanzien van dit type bestrating wegens de beperkte ontwerpvrijheid. Ook zijn bepaalde types waterdoorlatende verhardingen minder gunstig voor wat betreft de begaanbaarheid en de toegankelijkheid. Als marktleider in dit gamma heeft Stradus Infra hiervoor antwoorden. Onderstaande waterdoorlatende innovaties hebben expliciet oog voor de ontwerpvrijheid en het aspect begaanbaarheid.

Hydro Lineo

Hydro Lineo is een concept van drie verschillende modellen met een uniforme buitenmaat, wat ze onderling uitwisselbaar maakt. Enkel de breedte van de verbrede voeg, waarmee men gras- of grindlijnen creëert, varieert. Dit laat toe vloeiend over te gaan van een gesloten naar een open bestrating en te spelen met lijnen en patronen, gaande van neutraal tot zeer expressief. Hydro Lineo biedt zo een uitgebreide ontwerpvrijheid en maakt het mogelijk waar nodig looplijnen te creëren en zo plaatselijk de begaanbaarheid te laten primeren op de waterdoorlatendheid. Om die reden sleepte Stradus Infra in 2015 met Hydro Lineo een Febe Elements Award in de wacht.

Greenbrick

Tevens een opvallende innovatie is Greenbrick, een holle steen uit kunststof (hdpe) die opgevuld wordt met teelaarde en afwisselend met gewone betonstraatstenen zorgt voor een combinatie van open en gesloten verharding. Greenbrick-stenen zijn voorzien van twee kunststof clipjes waarmee ze aan elkaar kunnen worden geklikt met een strakke aansluiting als resultaat. Het aandeel open verharding en de vorming van patronen ligt volledig in handen van de ontwerper.

Virage

Dankzij de originele, innovatieve vormgeving van de grasbetontegel Virage creëert men op eenvoudige wijze verrassende patronen. Virage was winnaar van een Febe Elements Award in 2014.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels