Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe verwarmingsketels daken kunnen beschadigen

Hoe verwarmingsketels daken kunnen beschadigen

Soms stelt men op daken bruine vlekvorming vast in de buurt van het rookgasafvoerkanaal van de verwarmingsketel. Hoe is dit fenomeen te verklaren en hoe kan men het vermijden'

De bruinachtige vlekken in de buurt van het rookgasafvoerkanaal zijn afzettingen van de door de rookgassen meegevoerde ijzeroxides. Deze roestdeeltjes ontstaan doordat de zure condensatie van de verbrandingsgassen de laaggelegeerde stalen of gietijzeren onderdelen van de ketel en/of het rookgasafvoerkanaal aantasten. Deze ongewenste condensatie treedt vaak op bij niet-condenserende ketels (bv. hoogrendementsketels) die op een te lage temperatuur werken, of bij rookgasafvoerkanalen waarin een te grote afkoeling optreedt.

Vooral bij stookolieketels kan de roestvorming uitgesproken zijn: bij verbranding van de stookolie wordt de erin aanwezige zwavel (maximum 0,1%) namelijk omgevormd tot zwaveloxides. Bij condensatie van de in de rookgassen aanwezige waterdamp wordt hierdoor een zwavelzure oplossing gevormd die het staal of gietijzer sterk aantast. Zo ontstaan poederachtige roestpartikels, die gemakkelijk voort afgevoerd kunnen worden door de rookgassen.

Eens in de buitenlucht, waar de rookgassnelheid vermindert, zetten deze vaste deeltjes zich af op de dakbedekking rond het rookgasafvoerkanaal, waar ze zich manifesteren als roodbruine vlekken. Bij beregening worden deze vlekken weggespoeld, waardoor bruinachtige strepen ontstaan en de partikels ook op de lagergelegen dakelementen kunnen terechtkomen. Indien de dakbedekking of de dakonderdelen (kil, goot ') uit bepaalde metalen (bv. zink) bestaan, kan op deze plaats een gelokaliseerde corrosie ontstaan door het rechtstreekse contact met de ijzeroxides.

De aantasting van zijn metalen onderdelen zal de ketel en/of het rookgasafvoerkanaal op termijn onvermijdelijk doen bezwijken.

Hoe vermijden'

Om te vermijden dat dergelijke roodbruine strepen (en alle hiermee geassocieerde problemen) ontstaan, moet men de volgende stappen ondernemen:

vooreerst ervoor zorgen dat er geen verdere roestvorming kan optreden door het temperatuurregime van de ketel te controleren en aan te passen indien het niet aan de voorschriften van de fabrikant voldoet. Desgevallend kan men specifieke maatregelen treffen om de retourtemperatuur van het water te verhogen;

na deze aanpassing de ketel grondig reinigen om alle nog aanwezige roest­afzettingen te verwijderen;

controleren of in het rookgasafvoerkanaal laaggelegeerde stalen elementen aanwezig zijn. Indien er na de aanpassing van het temperatuurregime van de ketel geen gevaar meer is voor condensatievorming (te controleren met de norm NBN EN 13384-1 of een software op basis hiervan), volstaat het om deze stalen elementen goed te reinigen samen met de rest van het rookgasafvoerkanaal. Indien het gevaar voor condensatie daarentegen reëel blijft, kan men het rookgasafvoerkanaal ofwel isoleren, ofwel vervangen door een corrosiebestendig materiaal (zie de aanbevelingen van tabel 21 van de TV 235). Een derde mogelijkheid is het rookgasafvoerkanaal na reiniging 'tuberen' met een systeem dat over een kwaliteitslabel beschikt of aan een relevante norm voldoet;

ten slotte het dak reinigen en de aangetaste delen herstellen of vervangen. Omdat deze herstellingswerken vaak vrij ingrijpend zijn, is het aangewezen om van meet af aan te trachten deze problemen te voorkomen.

Bron: het artikel 'Hoe verwarmingsketels tot schade aan daken kunnen leiden' van ing. Ilse De Pot, hoofdadviseur afdeling Technisch Advies, en ir. Karel De Cuyper, ingenieur-animator van het Technisch Comité Sanitaire en Industriële Loodgieterij, Gasinstallaties van het WTCB, in Contact nr. 2014/3. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, dat te vinden is op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt