Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe staal beschermen tegen brand'

Hoe staal beschermen tegen brand'

Promat International biedt verschillende oplossingen voor het brandwerend beschermen van staalconstructies volgens EN 13381'4 en 8 met plaatmaterialen, spuitmortels en verven.

De brandweerstand van dragende elementen is de tijd gedurende dewelke bouwelementen hun dragende functie blijven vervullen bij brand. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan een blootstelling aan een conventionele cellulosebrand, volgens ISO 834, die aan de basis ligt van alle Europese en na­tionale beproevingsmethodes voor brandweerstand en die representatief wordt geacht voor een normale brand in woningen, kantoren, hotels, enz.

Eurocodes

De brandweerstand van dragende bouw­elementen moet worden aangetoond door een berekening op basis van de Eurocodes voor draagconstructies in staal, beton, hout en staalplaatbetonvloeren.. Deze voorzien namelijk een sectie die speciaal handelt over de berekening van draagconstructies in geval van brand. Hierin geeft men ook aanwijzingen over de te gebruiken belastingen en de gewijzigde veiligheidscoëfficiënten voor brandsituaties door de gemaakte hypothese van interacties.

In deze Eurocodes vindt men naast de berekeningsmethode ook tabellen die gebruiksklare oplossingen voor draagstructuren aanbieden. Informatie over de brandweerstand van draagconstructies kan ook gewonnen worden door het uitvoeren van brandproeven op belaste bouwelementen volgens EN 1365'1 tot 4. Indien uit deze testen of berekeningen blijkt dat de brandweerstand van het dragende bouwelement onvoldoende is, moet men dit extra beschermen tegen brand.

Technieken

De beschermingstechnieken zijn reeds sedert jaar en dag op de markt beschikbaar. Promat biedt aangepaste oplossingen voor elke situatie, waarbij men kan kiezen tussen een omkasting met brandwerende plaatmaterialen op basis van calciumsilicaat, een bespuiting met een brandwerende spuitmortel of het aanbrengen van een brandwerende verf.

Ook hier voorziet men een beproevingsreeks, nl. EN 13381'4 tot 8, volgens dewelke de beschermingsdikte wordt bepaald in functie van de gewenste brandweerstand en in geval van staal in functie van de massiviteitsfactor en de belastinggraad. De resultaten van de proeven worden weergegeven in een beoordelingsrapport, opgesteld door een genotificeerde instelling, meestal onder de vorm van tabellen of met grafieken.

Sinds de invoering van de Eurocodes beschikt men dus over informatie om de brandweerstand van draagconstructies te berekenen. Heel vaak zal men vaststellen dat men zonder extra bescherming niet kan voldoen aan de brandwerendheidseisen en dat een extra bescherming van de staalstructuur noodzakelijk is.

Gedrag van staal

Het is algemeen bekend dat de mechanische eigenschappen van staal bij verhitting aanzienlijk verminderen. Bij verhitting tot 400° C wordt de elasticiteitsgrens tot ongeveer 60% van haar oorspronkelijke waarde teruggebracht. Het spreekt vanzelf dat een belaste stalen constructie deze belasting bij blootstelling aan hitte op een zeker ogenblik niet meer kan dragen. De temperatuur waarbij dit plaatsvindt, noemt men de 'kritieke temperatuur'. Deze kritieke temperatuur kan door een studiebureau of stabiliteitsingenieur berekend worden.

Het is algemeen bekend dat de mechanische eigenschappen van staal bij verhitting aanzienlijk verminderen.

Promat biedt drie oplossingen voor het brandwerend beschermen van staalstructuren volgens EN 13381-4 en 8: bescherming met brandwerende Promatect-H- en Promatect-L-platen, brandwerende spuitmortel Promaspray-C450 en brandwerende verven Promapaint-SC3 en Promapaint-SC4. De drie beschermingstypes kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar toegepast worden in functie van de situatie (vereiste brandweerstand, esthetiek, applicatiemethode, economische aspecten, enz.).

Platen

Stalen kolommen en liggers kunnen brandwerend beschermd worden met plaatmaterialen op basis van calciumsilicaat. Promatect-H en Promatect-L zijn brandwerende platen die stevig en stootvast zijn en zowel op liggers als kolommen worden toegepast. Deze bekleding wordt droog aangebracht en biedt bovendien het voordeel dat ze geschikt is voor een directe decoratieve afwerking.

Bij de keuze voor kastvormige brandbescherming in Promatect-H en Promatect-L heeft men de zekerheid dat het gaat om een industrieel product dat een gecontroleerde en constante kwaliteit biedt. Bovendien is men er zeker van dat de berekende beschermingsdikte wel degelijk aangebracht is. In het Handboek 11.0 van Promat vindt u voor de meest gangbare profielen de beschermingsdikte.

Spuitmortel

De brandweerstand van staalconstructies kan verhoogd worden door het op de werf aanbrengen van de brandwerende spuitmortel Promaspray-C450. De beschermingsdikte van deze spuitmortel is afhankelijk van de vereiste brandweerstand, de belastinggraad met de daarbij afgeleide kritische staaltemperatuur en van de profielfactor van het staalprofiel.

De vereiste beschermingsdiktes worden afgeleid uit de brandproeven en worden samengevat in tabellen in het beoordelingsrapport. Er zijn gegevens beschikbaar voor kritieke staaltemperaturen van 350 tot 750° C. In het Promat-handboek 11.0 vindt u een overzicht van deze tabellen.

Verf

De brandweerstand van staalconstructies kan ook verhoogd worden door het aanbrengen van intumescerende verf. Om te kunnen voldoen aan alle brandwerendheidseisen biedt Promat twee verschillende verven aan, nl. Promapaint-SC3, geschikt voor hogere brandwerendheidseisen (R90 en R120), en Promapaint-SC4 (R30 en R60). Het gaat in beide gevallen om watergedragen, vezelvrije verven. Daarom zijn ze ook zeer gebruiks- en milieuvriendelijk. Ook voor deze verven vindt u in het Promat-handboek de tabellen met dikteberekingen voor verschillende types stalen kolommen en liggers bij verschillende kritieke temperaturen.

Meer informatie over de brandwerende bescherming van staalstructuren: www.promat.be, info@promat.be en 015 71 33 51.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

DEME koopt Noors offshore installatieschip

DEME koopt Noors offshore installatieschip