Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe schimmels in woningen saneren'

Hoe schimmels in woningen saneren'

Schimmelvlekken zijn letterlijk een teken aan de wand. Ze tasten niet alleen de onderliggende materialen aan, maar kunnen ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Een correcte sanering is dan ook van cruciaal belang. Dit artikel bespreekt hoe men hiervoor te werk moet gaan en gaat dieper in op de voornaamste aandachtspunten. Het is een inleiding op de toekomstige Technische Voorlichting 'Schimmels: oorzaken, diagnose en sanering'.

Schimmels zijn micro-organismen die veel schimmelfragmenten, schimmelsporen en vluchtige organische stoffen van microbiële oorsprong (mvoc's) vrijgeven in onze binnenlucht en zo een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van de bewoners. Door aangetaste materialen weg te nemen en de materialen die ter plaatse blijven correct te reinigen, tracht men de schimmels in ons binnenmilieu te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.

Door al bij de eerste visueel waarneembare schimmelgroei te reinigen, probeert men de besmetting aan het oppervlak te beperken. Ingrepen waarbij de schimmel aan het oog onttrokken wordt, zoals voorzetwanden plaatsen en behangen of overschilderen van de probleemzone, zijn te vermijden. Deze interventies creëren een besloten zone waarin schimmels zich voort ontwikkelen.

Voordat men de schimmelvlekken begint te reinigen, moet men de precieze oorzaak ervan achterhalen. Als ze te wijten zijn aan vocht, moet men de vochtbron(nen) elimineren, anders komt de schimmel terug. Een succesvolle sanering begint dus met het oplossen van de vochtoorzaak en het verwijderen of ' indien mogelijk ' correct reinigen van de aangetaste materialen.

De saneringsmethode is afhankelijk van de omvang van de aantasting en van de aard van de onderliggende materialen (zie schema):

indien de aantasting beperkt is tot een klein tot middelgroot oppervlak kan men zelf tot actie overgaan. Bij schimmelgroei op grote schaal (> 3 m²) doet men het best een beroep op een gespecialiseerde firma;

wat de aard van de materialen betreft, speelt de porositeit een belangrijke rol: omdat de schimmels kunnen doordringen tot in de poriën, is de schade bij poreuze materialen (bv. gipskartonplaten, behangpapier ...) vaak veel groter dan met het blote oog waar te nemen is. Van zodra het beschimmelde oppervlak groter is dan 0,5 m² is er bovendien een reëel gevaar voor doorgroei naar de onderliggende lagen. Aangetaste poreuze materialen worden bijgevolg beter verwijderd;

bij niet-poreuze materialen (bv. beton, keramische tegels ') treedt enkel schimmelgroei op aan het oppervlak, waardoor reiniging volstaat;

semi-poreuze materialen (bv. pleister, panelen ') moeten grondig geïnspecteerd worden op doorgroei en om te bepalen of loutere reiniging tot de mogelijkheden behoort.

Aandachtspunten

Schimmelvlekken zijn bedekt met microscopisch kleine sporen (zie afbeelding) die gemakkelijk vrijkomen en met de lucht worden meegevoerd. Als men droge schimmelvlekken verstoort, komt er een wolk van sporen en schimmelfragmenten in de binnenlucht terecht, die zich in de rest van de woning kan verspreiden. Tijdens de sanering moet men dan ook voorzorgen treffen om de andere ruimten minimaal te besmetten, zoals elke vorm van luchtcirculatie in het gebouw vermijden en enkel verluchten door de buitenramen of buitendeuren open te zetten.

Omdat de uitvoerder tijdens de sanering aan hoge concentraties schimmels en schimmelsporen blootgesteld kan worden, moet hij zich voldoende beschermen door een geschikt masker (FFP3), handschoenen en beschermende kledij te dragen.

Het is eveneens aan te raden om al de overbodige, niet-beschimmelde huisraad (bv. meubels, bedlinnen, knuffels ') vóór de sanering uit de ruimte te verwijderen. Wat tijdens de behandeling toch blijft staan, moet nadien een vochtige oppervlaktereiniging (ontstoffing) ondergaan.

Gecontamineerd materiaal dat niet gereinigd kan worden, moet vóór de verdere reiniging uit het gebouw verwijderd worden. Om het vrijkomen van sporen te beperken, moet het vooraf bevochtigd worden. Technieken sterke stofvorming veroorzaken zijn hier uit den boze. Het gegenereerde afval moet vóór het verlaten van de ruimte hermetisch verpakt worden in een plastic zak. Voor het storten van beschimmeld materiaal bestaat er vooralsnog geen specifieke regelgeving.

De beschimmelde oppervlakken worden het best gereinigd met een spons of een doek en met water en detergent. Daarbij moet men erop letten dat het materiaal niet overvloedig bevochtigd wordt. Om de verspreiding van schimmels in de lucht te beperken, moet men op een zachte manier te werk gaan en het behandelde materiaal naspoelen met proper water.

Indien de vlek niet of onvoldoende verdwijnt, kan men ze bijkomend reinigen met een verdunde bleekwateroplossing (meestal huishoudjavel in water). De verdunning wordt aangegeven door de fabrikant en bedraagt meestal één deel chloor voor vier delen koud water. Na een inwerktijd van maximum 15 minuten moeten de oppervlakken nagespoeld worden met water. Ook in dit geval moet men erop letten dat het materiaal niet overvloedig bevochtigd wordt. De bijkomende reiniging kan de herontwikkeling van schimmels aan het oppervlak vertragen.

Het gebruik van apparatuur onder druk is af te raden. Om het oppervlak vrij te maken van schimmelfragmenten en sporen kan wel een stofzuiger gebruikt worden die minstens uitgerust is met een HEPA H 14-filter. Stofzuigers zonder dit soort filter zijn uitgesloten omdat ze de schimmel massaal verspreiden in de binnenlucht.

Hardnekkige schimmelvlekken vereisen vaak opeenvolgende schoonmaakbeurten om tot een aanvaardbaar en blijvend resultaat te komen. Pas als de materialen droog zijn, kan er een nieuwe afwerkingslaag aangebracht worden.

Bron: het artikel 'Schimmelsanering in woningen' van ing. Karla Dinne, hoofd van het laboratorium Microbiologie en Gezondheid van het WTCB, in WTCB-Contact 2015/2. Er mag alleen verwezen worden naar het artikel zelf, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aertssen Group wil funderingsbedrijf Van Rooy overnemen

Aertssen Group wil funderingsbedrijf Van Rooy overnemen

De Aertssen Group uit Stabroek heeft de intentie om de bedrijvengroep Van Rooy uit Beerse over te nemen. De overname past in de groeistrategie van de business unit Aertssen Infra die erop gericht is om klanten een geïntegreerd[…]

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel