Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe is het prijscriterium geformuleerd in het bestek'

Gerelateerde onderwerpen :

Een inschrijver vond het niet kunnen dat tijdens de gunningsprocedure de prijzen per onderdeel beoordeeld werden en daar bovendien een weging op was toegepast terwijl het bestek liet uitschijnen dat de totaalprijs doorslaggevend zou zijn. Alhoewel zij dus de goedkoopste was qua totaalprijs, zou ze toch niet de economisch voordeligste offerte hebben ingediend.

Dat kan volgens de Raad van State inderdaad niet. Het prijscriterium had in het bestek inderdaad anders geformuleerd moeten zijn om de aanpak van de aanbestedende overheid tijdens de gunningsperiode te rechtvaardigen.

Er werd daarbij vastgesteld dat het verweer van de overheid op één punt steek hield: de inschrijver had zijn verzoek ten onrechte gebaseerd op artikel 107, §1 van het kb 'Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren' van 15.07.2011, dat evenwel niet van toepassing is nu het ging om een gunning in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De inschrijver had in zijn verzoek echter ook verwezen naar het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Ook tijdens een onderhandelingsprocedure staat het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiend transparantiebeginsel in de weg dat een gunningscriterium dat in een bestek vastgelegd werd, door de aanbestedende overheid gewijzigd wordt en anders wordt toegepast bij de beoordeling van de offertes (arrest van 26 mei 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels