Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoe een kwalitatieve aluminiumconstructeur herkennen'

Hoe een kwalitatieve aluminiumconstructeur herkennen'

Steeds meer aandacht gaat naar de kwaliteit van producten en dienstverlening. Uiteraard ook in de bouw. Bouwen is een duurzame onderneming, of het nu gaat om een particuliere woning, sociale woningbouw, een school, kantoorgebouw of een ander project. Ook bij aluminium ramen, deuren en gevelelementen staan bouwheren, opdrachtgevers en architecten voor de uitdaging om een constructeur te kiezen die niet enkel een gunstige offerte maakt, maar ook zorgt voor een kwalitatieve productie met dito materialen, een correcte en snelle plaatsing en een goede service op lange termijn. Slecht geplaatste ramen, waterinsijpeling, tocht, koudebruggen, geknoei met dichtingen en onkunde zijn helaas realiteit en wekken huiveringen op. Kwalitatieve bedrijven onderscheiden zich door aandacht te besteden aan diverse zaken die op termijn een essentieel verschil uitmaken. De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) draagt hierin bij en houdt de vinger aan de pols.

Innovatie is de motor van vooruitgang. Normen en regelgeving veranderen dan ook constant, denk maar aan energieprestaties, luchtdichtheid en veiligheidsvereisten. Het is voor bedrijven uiteraard niet evident om altijd up-to-date te zijn met de nieuwste evoluties inzake schrijnwerk en gevelelementen. Via thema-avonden, publicaties, nieuwsbrieven zorgt de FAC ervoor dat leden mee zijn met de nieuwste vereisten, innovaties en technieken.

Het referentieboek 'Kwaliteitseisen en Adviezen' richt zich tot de verschillende actoren in de bouwsector (architecten, aannemers, bouwheren, toeleveranciers en openbare instellingen) die dagelijks geconfronteerd worden met kwaliteitsaspecten. Het boek is door een brede stuurgroep van experts samengesteld en behandelt de verschillende aspecten van aluminium schrijnwerk, van materiaal en oppervlaktebehandelingen, tot oplevering en garanties. Aangezien de digitale versie gratis verkrijgbaar is, wordt het ook door veel mensen in de sector geconsulteerd.

Opleiding is geen luxe

Opleiding voor medewerkers draagt bij tot goed vakmanschap. Gerichte opleidingen i.v.m. aluminium schrijnwerk en de plaatsing ervan worden gegeven door ervaren profielleveranciers en fabrikanten van rubbers en dichtingen. Daarnaast biedt de FAC ook de opleiding Geveltechnieken waarin specialisten hun ervaring en kennis doorgeven over bouwfysica, de constructie en berekening van gevelelementen, oppervlaktetechnieken, enz.

Opleiding draagt bij tot goed vakmanschap.

Deze cursus wordt vooral gevolgd door projectleiders, calculators en andere technische medewerkers van aluminiumconstructeurs. Het is ook een goede manier om nieuwe werknemers in te werken in de materie, want er bestaan geen vergelijkbare opleidingen in het gewone onderwijsstelsel. Ook voor architecten en epb-verslaggevers is de cursus interessant, zowel op het vlak van inhoud als voor de mogelijke erkenning als permanente vorming.

Kwaliteitskeurmerk

Voor architecten en bouwheren zijn de betrouwbaarheid van een uitvoerder en de technische kennis waarmee een werk wordt uitgevoerd essentieel. Onafhankelijke partijen die bedrijven officieel erkennen zijn betrouwbare gidsen.

Een mooi teken van erkenning is de uitreiking van de jaarlijkse Schrijnwerk Awards die vakmanschap en innovatie binnen de Belgische schrijnwerksector bekronen. Het gaat niet noodzakelijk om het grootste, duurste of het meest complexe werk. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op creativiteit, vakmanschap en afwerking. Reeds enkele jaren na elkaar is het steeds een FAC-lid dat de eerste prijs in de categorie Aluminium wint, een teken dat het FAC-lidmaatschap en kwaliteit synoniemen zijn.

Kwaliteitskeurmerken zorgen voor een onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie. Wanneer een architect het FAC-keurmerk voorschrijft, is men immers zeker dat het gaat om een kwaliteitsvol bedrijf.

Goedkoop op termijn'

Tijd, geld en kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden, volgens het principe van de Duivelsdriehoek. Een product maken voor minder geld en in evenveel tijd leidt vaak tot lagere kwaliteit. Bedrijven die een mindere kwaliteit aanbieden, kunnen op korte termijn projecten scoren tegen een lagere prijs. Op lange termijn echter is dit ook voor de bouwheer vaak minder (prijs)gunstig. Lekken in wind- en waterdichting door slechte plaatsing, condensvorming, slecht functionerend hang- en sluitwerk, een povere oppervlaktebehandeling,' kosten altijd heel wat overleg om het op te lossen. In de garantievoorwaarden wordt vaak vermeld dat de materiaalkost onder de garantie valt, maar niet de werkuren, noch extra's zoals een kraan die nodig is om het betreffende raam te vervangen.

Wanneer een architect het FAC‐ keurmerk voorschrijft, is men zeker dat het gaat om een kwaliteitsvol bedrijf.

Tegenwoordig wordt FAC ook steeds vaker geconfronteerd met berichten over bedrijven die bij niet te overziene problemen hun kat sturen. Sommige bedrijven zijn inmiddels zelfs opgedoekt en wanneer de zetel in het buitenland gevestigd was, is elk contact bijna onmogelijk.

Ook de sociale fraude in de bouwsector blijft een pijnpunt. Projecten worden steeds vaker gegund aan bedrijven met een belangrijke buitenlandse tewerkstelling, die niet aan dezelfde voorwaarden inzake loonkosten en sociale bijdragen voldoen als de Belgische bedrijven. Deze toestand is bijzonder zorgwekkend voor iedereen die begaan is met een correcte naleving van de wetten en de continuïteit van een bestaand economisch weefsel in ons land.

Het aangeven van deze problematiek ligt vaak gevoelig voor individuele bedrijven. De FAC heeft daarom een rechtstreekse toegang tot het Meldpunt Sociale Fraude zodat deze misbruiken anoniem kunnen worden aangegeven in naam van de beroepsfederatie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 1 op de 10 kmo’s bezit intellectuele-eigendomsrechten

Slechts 10% van alle kleine en middelgrote ondernemingen in de Europese Unie beschikt over geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (IE-rechten), zoals nationale of Europese merken, modellen en octrooien. Nochtans plukken 93% van de[…]

30/09/2022 | Ondernemingen
Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Eerste onderneming in de vloerenindustrie CO2-neutraal gecertificeerd

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Anglo Belgian Corporation neemt E. Van Wingen over

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair