Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hoboken start grote heraanlegprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Hoboken start grote heraanlegprojecten

Het district vernieuwt de gazons en parkwegen in o.m. het kasteelpark Sorghvliedt. (foto: Stad Antwerpen/Frederik Beyens)

© ©2019 Frederik Beyens

De Hobokense districtsraad (stad Antwerpen) keurde zopas de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Daarin zit ook het budget voor 2020. Het district trekt volop de kaart van de investeringen. Het investeringsbudget bedraagt in totaal (over de zes jaren) 17.920.500 €. Op exploitatie voorziet het district jaarlijks ongeveer 1.100.000 €.

Er staan enkele grote heraanlegprojecten op stapel, waarbij veel aandacht gaat naar het creëren van veilige en aangename fietsroutes. Zo wordt een logische fietsverbinding gemaakt tussen het veer en het centrum en van Blue Gate Antwerp naar Hemiksem. Vootrs zal er bij elke ingreep waar mogelijk maximaal rekening gehouden worden met ontharding en verkeersremmende ingrepen. Tegen het einde van deze legislatuur start de tweede fase van het masterplan Hoboken-centrum. Voor dit traject rekent de districtsraad op de input van de bewoners en de middenstand.

De straten die het district deze legislatuur wil aanpakken zijn o.a. de Louisalei, de Cockerillplaats, de Karel Duboislaan, de Harold Rosherstraat, de Commandant Van Laethemstraat, de Salesianenlaan, de Hertoglei, het Zandkamp, de Hydeparkstraat en de Adolf Greinerstraat.

Groen en speelterreinen

In de kasteelparken Meerlenhof, Sorghvliedt en Broydenborg vernieuwt het district de gazons en parkwegen. Voorts worden waar mogelijk in de straten bijkomende groentoetsen gecreëerd.

De speelterreinen aan de Lenaart de Landrelaan, Sorghvliedt, het Majoor Malfaitplein en de Harold Rosherstraat krijgen een make-over en aan de Krugerbrug worden speelaanleidingen geplaatst. Het pleintje aan de Meetjeslandstraat, waar de speeltuin vorig jaar werd gesloten na klachten van buurtbewoners, krijgt een nieuwe, groene aanleg met mildere speelaanleidingen voor de kleinsten. Het district bouwt hier voort op het voorstel dat door buurtbewoners zelf werd uitgewerkt, waarbij ze mikken op een slim hergebruik van de speeltoestellen. Binnen enkele weken worden deze voorstellen aan de ruime buurt voorgelegd.

Erfgoed

Jaarlijks zullen erfgoedprojecten rond een ander thema plaatsvinden, zoals buurten met erfgoed en de verjaardagen van de eerste steenlegging in Polderstad (50 jaar geleden), de bouw van de tuinwijken op Moretusburg en Heike (100 jaar geleden) en de bouw van Cockerill Yards (150 jaar geleden).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

In Westende, een deelgemeente van Middelkerke, begint aannemer Verhelst nv ter hoogte van de werfzone aan de Oceaanlaan met de vernieuwing van de zeedijk. Het strand wordt genivelleerd en er zullen nieuwe helmgraszones worden aangeplant. Tegen[…]

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Meer artikels