Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hevige regenval veroorzaakt tijd- en geldverlies

Hevige regenval veroorzaakt tijd- en geldverlies

Door de hevige regenval in mei en juni hebben verschillende aannemers hun werken moeten uitstellen. Vooral grondwerkers en dakwerkers kampen met problemen. Door de aard van hun beroep zijn zij sterker afhankelijk van droog weer.

Vertragingen tijdens de dakwerken vormen ook een probleem voor andere aannemers die later in de bouwfase aan de slag moeten. Zo is het bv. mogelijk dat de binnenafwerking moet worden uitgesteld omdat het dak nog niet af is. Daardoor is extra coördinatie tussen de verschillende partijen nodig.

Ook VlaWeBo, de Federatie van de Vlaamse wegenbouwers, trekt aan de alarmbel na de apocalyptische weertoestanden van de voorbije maanden. De planning van de wegenbouwers is grondig verstoord en gemiddeld hebben ze 15% extra kosten. VlaWeBo vraagt hiervoor begrip en dringt aan op een soepele en constructieve houding van de opdrachtgevers. In de meeste gevallen gaat het om overheden.

Modderpoelen

De extreem grote hoeveelheden neerslag op zeer korte tijd waren uitzonderlijk. De bouwwerven overstroomden en liepen onder water. Complete straten bleven soms dagenlang onder water staan. Daardoor kon ook in de daaropvolgende periode, ook al was het weer droog en zonnig weer, onmogelijk het werk in normale omstandigheden hervatten. De aannemers vinden hun bouwwerven immers terug als vijvers en moerassige modderpoelen. Bovendien werd dikwijls schade vastgesteld aan eerder uitgevoerde werken.

Deze abnormale weers- en terreinomstandigheden leiden tot gemiddeld 15% hogere kosten: bijkomende werkuren om slijk te ruimen, het reinigen van de openbare weg, het extra pompen van overtollig water, het meerverbruik van materialen zoals steenslag, zand, enz.. 'Voor de aannemers is het een financiële aderlating bovenop de zware crisis van de voorbije jaren in de wegenbouw, waardoor de prijzen in de sector al sterk onder druk staan', aldus VlaWeBo.

Termijnen en planning

Op heel wat dagen kon helemaal niet gewerkt worden en de moeilijke omstandigheden hebben geleid tot veel lagere rendementen. De vertraging die hierdoor op de bouwwerven ontstond, stuurde ook de planning volledig in de war. Na de lange natte voorjaarsperiode en de wateroverlast op vele plaatsen is voor bepaalde activiteiten tot 25% tijd verloren gegaan.

De wegenbouwers weten dat het onmogelijk is om deze achterstand op alle werken in te halen, wat mogelijk vertragingsboetes tot gevolg heeft. Dat zou andermaal een bijkomend financieel verlies betekenen. Bovendien lopen de aannemers het risico dat het attest voor goede uitvoering van de werken geweigerd wordt wegens het niet respecteren van de voorziene uitvoeringstermijn.

Begrip gevraagd

VlaWeBo vraagt daarom begrip voor de situatie en roept de opdrachtgevers op om zich soepel op te stellen bij het vaststellen van weerverletdagen, onder meer wegens ontoegankelijk terrein, voor de aanpassing van de uitvoeringstermijnen zodat vertragingsboetes vermeden worden, en voor wat betreft de planning te aanvaarden dat de aannemers nu gelijktijdig verschillende opdrachten moeten uitvoeren waardoor situaties van overlapping ontstaan.

Omdat vele wegen- en grondwerken langer zullen duren, wordt ook de hinder voor de omwonenden verlengd. Volgens VlaWeBo zal een duidelijke communicatie over de uitzonderlijke omstandigheden het begrip van de burgers vergroten.

We kenden het natste eerste halfjaar ooit. In juni viel dubbel zoveel neerslag als normaal en deze maand wordt daarmee de natste ooit sinds het begin van de weerkundige metingen. In het eerste halfjaar bedroeg de neerslag zelfs 50% meer dan het gemiddelde. Daarbovenop waren vooral de lokale, onvoorzienbare en abnormale onweersbuien in mei en juni de grote boosdoener voor de wegenwerken. Dit zijn normaal drukke maanden voor wegenbouwers.

De regenval was traditioneel het sterkst in het oosten en het centrum van het land. In deze regio's melden aannemers dat zij al 20 tot 25% van hun werktijd verloren zagen gaan als gevolg van de regen. Volgens cijfers van het KMI waren er in de eerste vijf maanden van vorig jaar 31 dagen met meer dan twee uur regen in het centrum van het land, dit jaar waren dit er 42.

Ook het aantal dagen met meer dan vier uur regen lag in 2016 veel hoger: 26 dagen met meer dan vier uur regen vergeleken met 19 dagen in 2015. Een regendag met meer dan vier uur regen kan meestal beschouwd worden als een volledig verloren dag voor de aannemer.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar