Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heulepark wordt heraangelegd in 2017

Het Kortrijkse schepencollege gunde de studieopdracht voor de heraanleg van het Heulepark aan het ontwerpteam Buro Bossaert/Demeyere J & A (Moorslede/Kortrijk). Het bureau heeft een sterke visie over de heraanleg, met een goede balans tussen erfgoed en publiek gebruik. De kostprijs van de heraanleg wordt geraamd op 600.000 ' (btw inbegrepen), waarvan 61.000 ' voor het ontwerp en 540.000 ' voor de uitvoering. De werken worden uitgevoerd in 2017.

Het Heulepark werd aangelegd als een Engels landschapspark van eind negentiende eeuw en is sinds 2004 erkend als een beschermd dorpsgezicht (zie Bouwkroniek van 13 februari 2015, blz. 15). Het ontwerpteam Buro Bossaert/Demeyere J&A scoorde het hoogst volgens de gunningscriteria. Het team heeft volgens de jury een krachtige visie op basis van een uitgebreide historische analyse en beeldbepalende referenties. Er wordt een duidelijk evenwicht vooropgesteld tussen de historische aanleg en het publieke gebruik van het park. Het ontwerpteam heeft een grote deskundigheid en ervaring in dergelijke projecten. De vier die naast de opdracht grepen, zijn Omgeving bvba uit Berchem, de tv Studio K-GRAS landschapsarchitecten-Geert Meysmans-Sabine Okkerse, Buro voor vrije ruimte uit Gent en Team van Meer uit Hasselt.

Procedure

De procedure verliep in twee fasen. De eerste fase omvatte enkel een kandidaatstelling. Er werden twaalf kandidaturen in ontvangst genomen waarvan er vijf werden geselecteerd. De tweede fase omvatte een visievoorstel waarbij de geselecteerde ontwerpteams op basis van een eerste historisch onderzoek hun visie op het park visueel voorstelden. De vijf voorstellen werden in het kader van Kortrijk Spreekt toegelicht aan de adviesgroep voor de heraanleg van Heulepark, die bestaat uit gebruikers van het park (jeugd, onderwijs, senioren, '). Voor de uitvoering zal een fasering gemaakt worden waarbij prioritaire werken voorrang krijgen, zoals bv. de aanplant en het beheer van hoogstammig groen. Kortrijk rekent voor dit project op erfgoedsubsidies van Vlaanderen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigt nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) aan. In 2018 kreeg dat fietspad nog de betreurenswaardige titel ‘slechtste fietspad van[…]

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen