Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heulepark wordt heraangelegd in 2017

Het Kortrijkse schepencollege gunde de studieopdracht voor de heraanleg van het Heulepark aan het ontwerpteam Buro Bossaert/Demeyere J & A (Moorslede/Kortrijk). Het bureau heeft een sterke visie over de heraanleg, met een goede balans tussen erfgoed en publiek gebruik. De kostprijs van de heraanleg wordt geraamd op 600.000 ' (btw inbegrepen), waarvan 61.000 ' voor het ontwerp en 540.000 ' voor de uitvoering. De werken worden uitgevoerd in 2017.

Het Heulepark werd aangelegd als een Engels landschapspark van eind negentiende eeuw en is sinds 2004 erkend als een beschermd dorpsgezicht (zie Bouwkroniek van 13 februari 2015, blz. 15). Het ontwerpteam Buro Bossaert/Demeyere J&A scoorde het hoogst volgens de gunningscriteria. Het team heeft volgens de jury een krachtige visie op basis van een uitgebreide historische analyse en beeldbepalende referenties. Er wordt een duidelijk evenwicht vooropgesteld tussen de historische aanleg en het publieke gebruik van het park. Het ontwerpteam heeft een grote deskundigheid en ervaring in dergelijke projecten. De vier die naast de opdracht grepen, zijn Omgeving bvba uit Berchem, de tv Studio K-GRAS landschapsarchitecten-Geert Meysmans-Sabine Okkerse, Buro voor vrije ruimte uit Gent en Team van Meer uit Hasselt.

Procedure

De procedure verliep in twee fasen. De eerste fase omvatte enkel een kandidaatstelling. Er werden twaalf kandidaturen in ontvangst genomen waarvan er vijf werden geselecteerd. De tweede fase omvatte een visievoorstel waarbij de geselecteerde ontwerpteams op basis van een eerste historisch onderzoek hun visie op het park visueel voorstelden. De vijf voorstellen werden in het kader van Kortrijk Spreekt toegelicht aan de adviesgroep voor de heraanleg van Heulepark, die bestaat uit gebruikers van het park (jeugd, onderwijs, senioren, '). Voor de uitvoering zal een fasering gemaakt worden waarbij prioritaire werken voorrang krijgen, zoals bv. de aanplant en het beheer van hoogstammig groen. Kortrijk rekent voor dit project op erfgoedsubsidies van Vlaanderen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code