Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Het Steen in Antwerpen wordt toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum

Het Steen in Antwerpen wordt toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum

Het budget voor de herontwikkeling van Het Steen in Antwerpen bedraagt 9 miljoen '. De bouwheer is het stadsbestuur van Antwerpen, dat de site wil ontwikkelen tot een ambitieus onthaalcentrum dat een hedendaags ruimtelijk antwoord biedt en tegelijk dit waardevol bouwkundige en kunsthistorische erfgoed op een duurzame en kwalitatieve wijze weet te valoriseren. De stad zoekt een interdisciplinair ontwerpteam dat een geïntegreerde visie kan vormen over een erfgoedgerichte ontwikkeling van Het Steen. De ontwikkelingsmogelijkheden en -kansen worden onderzocht op basis van het bouwhistorische onderzoek en de cultuurhistorische waardestelling. Hiervoor rekent de opdrachtgever op een voorstel van de ontwerper dat rekening houdt met het karakter van de site en de uitstraling van het geheel in zijn nieuwe functie.

De relatie met de Scheldekaaien, de nabije omgeving en de integratie van de waterkering worden eveneens beschouwd als essentiële randvoorwaarden van het ontwerp. Het streven naar een optimaal toegankelijke, laagdrempelige en open site is een belangrijke ontwerpopdracht. Voorts zijn een energie- en onderhoudsvriendelijke benadering van het geheel een voorwaarde. Dit project wil het erfgoed op een duurzame en creatieve manier inschakelen in een nieuwe ontwikkeling die een ruimtelijke en toeristische meerwaarde beoogt voor de stad.

Het hergebruik en het opnieuw functioneel maken van Het Steen moeten bijdragen tot de instandhouding, de herwaardering en publieke ontsluiting van het monument. De nieuwe bestemming van Het Steen wordt een toeristisch onthaal- en bezoekerscentrum waarbij een introductie tot de stad bezoekers op weg moeten zetten voor hun ontdekkingstocht door Antwerpen. De stad wil een onthaal creëren waarbij niet enkel informatie maar ook bezoekerservaringen (ticketing, booking, catering, tentoonstellingen, ') gecombineerd worden. Daarbij hoort ook representatieve onthaalruimte(s) voor groepen, professionelen en de pers, evenals een verbruikersruimte, een stadswinkel en kantoren voor medewerkers.

Het Steen wordt in de toekomst ook een vertrekpunt voor verkenningen per koets, fiets, boot,' waar bezoekers niet enkel toekomen vanop cruises en vanuit de stad, maar waar ze vooral kunnen vertrekken voor een kennismakingstocht door de stad. Het Steen en zijn directe omgeving vormen zo het onthaalpunt bij uitstek voor het verhaal dat Antwerpen te bieden heeft en moeten op deze wijze een groot doelpubliek aanspreken.

Het Steen werd op 6 februari 1936 als monument beschermd omwille van de kunst-, historische en oudheidkundige waarden en is één van de belangrijkste bouwkundige relicten in Vlaanderen. Het is een iconisch gebouw dat een grote waarde heeft als 'sluitsteen' van het rijke historische verleden van de stad. Het Steen is nauw verbonden met de oorsprong van Antwerpen en is de laatste duidelijk zichtbare getuige van de omwalde burcht die eeuwenlang het beeld van de stad bepaalde. Samen met de Antwerpse rede onderging Het Steen diverse transformaties. Het is een complex waarin opeenvolgende bouwfasen en functies kunnen worden afgelezen en diverse elementen de erfgoedwaarde definiëren.

Ook als landmark vervult Het Steen een belangrijke functie. Volgens het Masterplan Scheldekaaien zal Het Steen bij de heraanleg binnendijks komen te staan en zal zijn relatie met de stad versterkt worden. Het is ook de bedoeling om de toegang tot Het Steen en het Steenplein te verbeteren zodat dat de site onlosmakelijk verbonden wordt met de historische binnenstad.

Het gebouw werd gedurende zijn rijke geschiedenis verschillende keren gerestaureerd en aangepast aan nieuwe functies. Delen uit de elfde en de twaalfde eeuw, uit de zestiende eeuw en toevoegingen uit het einde van de negentiende en het midden van de twintigste eeuw zitten sterk in elkaar verweven. In de voorbije decennia zijn de invulling van het pand en diverse kleine verbouwingscampagnes eerder ad hoc uitgevoerd, zonder visie op de totaliteit en zonder aandacht voor de intrinsieke waarde van het monument. Het resultaat is een monument met een grote onderhoudsachterstand zonder duurzame invulling.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'