Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Het Roerhuis bouwt nieuwe thuis

Gerelateerde onderwerpen :

Het Roerhuis bouwt nieuwe thuis

Het Leuvense semi-residentiële welzijnsproject Het Roerhuis, dat sinds 25 jaar in de Brusselsestraat 141 A is gevestigd, legde op vrijdagmiddag 8 mei de spreekwoordelijke eerste steen van een nieuw complex in de nabijgelegen Galgebergstraat 42. De verhuis naar de nieuwbouw is in de tweede helft van 2016 gepland. In de toekomst zal de ganse werking gecentraliseerd worden op deze campus, waar tot nu toe enkel de leefgroep Kareelveld gevestigd was.

Het Roerhuis zet zich in voor het welzijn van volwassenen met een mentale en/of meervoudige beperking en biedt steun op maat bij het wonen en/of een zinvolle dagbesteding volgens eenieders mogelijkheden. Het beschikt over drie woonhuizen waarin telkens tien mensen wonen en organiseert in het dagcentrum zinvolle dagbesteding voor tien personen vanuit de thuissituatie evenals voor bewoners uit de woongroepen.

Luc Deferme, sinds het begin directeur van het Roerhuis, hoopt dat de kenmerken van Het Roerhuis (kleinschaligheid, wonen in de stad, zorg op maat, klimaat, sfeer, cultuur, zorgzaamheid, ') behouden blijven. Het huidige gebouw is hiervoor echter te oud en te duur in onderhoud geworden. Daarenboven is ook zorgvernieuwing aan de orde. 'We gaan naar PVF (PersoonsVolgende Financiering), waarbij personen met een handicap een rugzakje krijgen om zelf hun zorg te organiseren. De nieuwbouw zou ons meer mogelijkheden moeten bieden om dat te doen', signaleert hij.

De verhuis naar de nieuwbouw is in de tweede helft van 2016 gepland.

“Het Roerhuis bestaat ongeveer 25 jaar en heeft sinds 1 januari het statuut van FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen met een verstandelijke beperking). We organiseren zowel woon- als dagondersteuning. Een vijftigtal personeelsleden dragen zorg voor dertig wonenden en tien personen in dagbesteding (extern). Onze organisatie is ontstaan uit de werking van Sint-Camillus in Bierbeek en is gestart als dagbestedingsproject in de psychiatrie. Ons oude gebouw was eigendom van de Broeders van Liefde, van wie we een deel-vzw zijn en blijven. We doen aan semi-industrieel werk (waarnaar we ook altijd op zoek zijn) en creatief werk en richten ons op activiteiten op basaal niveau', verklaart Leen Rombouts, verantwoordelijke Personeel en Organisatie.

Broeders van Liefde

Ook broeder Frits Swinnen, overste van de congregatie van de Broeders van Liefde in Leuven, beseft dat het ganse gebouw van de vzw Broeders van Liefde in de Brusselsestraat 141 in Leuven met zowel het Roerhuis als de studentengemeenschap voor tien studenten en drie broeders is uitgeleefd. Zijn orde evalueert haar toekomst, al zal ze uiteindelijk misschien toch op haar huidige adres blijven.

Vele loten in dit project moeten nog aanbesteed worden.

Aannemer van de ruwbouw in de Galgebergstraat is bouwbedrijf Vandersmissen nv uit Herk-de-Stad. 'Ons bedrijf werd in 1945 opgericht door mijn grootvader en wordt vandaag gerund door mijn vader. Ikzelf ben sinds anderhalf jaar actief in onze familiale kmo, waarvan ik medebestuurder ben. We zijn een klasse 7-bedrijf dat zowel openbare als privé-projecten uitvoert als aan projectontwikkeling doet en hebben een zestigtal mensen in dienst. We werken voor rust- en verzorgingscentra en doen de jongste jaren ook steeds meer sociale woningbouw. Tot onze actuele projecten in deze regio behoren een polyvalente zaal en bibliotheek in Lubbeek, een project van twaalf woningen in Holsbeek, een dienstencentrum in Huldenberg, kantoren van het sociaal secretariaat Centrum Loonbeheer (CLB) in Alken, het rusthuis Sint-Elisabeth in Sint-Truiden, 16 appartementen in Nieuwerkerken en 22 sociale woningen in Brustem', signaleert Marnix Vandersmissen.

De grondwerken door de firma Croes startten half februari. Vervolgens begon Vandersmissen nv met de ruwbouw, wind- en waterdicht. 'De oplevering van ons perceel is eind augustus voorzien. Onze aanneming vertegenwoordigt 1,35 miljoen ' zonder btw. We hebben de funderingsstroken op de klassieke manier gemetseld en hebben met predallen gewerkt. De gevelsluiting gebeurt deels met crepi op eps en deels met een gewone gevelsteen die wordt gemetseld en gevoegd. De technische ruimte op het dak wordt volledig ingepakt in zink. We voorzien tevens vele grote open ruimtes van 4 tot 5 m diep, die royaal licht binnenlaten. Vele loten in dit project moeten nog wel aanbesteed worden', deelt de aannemer mee.

VK Studio uit Gent fungeerde als architect. Het project omvat 22 slaapkamers waarvan twee voor flexibele zorg, twee grote dagzalen voor twee niveaugroepen en verschillende activiteitenruimtes.

Om dit bouwproject te bekostigen, stelde Het Roerhuis tevens een sponsordossier samen. Particulieren en organisaties kunnen symbolisch hun steentje bijdragen door baksteentjes van 5 ' of symbolische bouwpakketten van 50 ', 500 ' en 5.000 ' vervaardigd door de bewoners van het dagcentrum te kopen. Ook vrije bijdragen zijn welkom. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

De gemeente Jette, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan nieuwe gebouwen voor de kleuters en de leerlingen van de Nederlandstalige academie voor Muziek-Woord-Dans op de campus Van Asbroeck. In een tweede[…]

27/05/2022 | ProjectenScholen
140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

140 miljoen euro voor nieuw kenniscentrum in Gent

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart wordt gemoderniseerd

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Fluxys en Gasunie bouwen grensoverschrijdend waterstofnetwerk

Meer artikels