Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het nieuwe goederenrecht biedt ook opportuniteiten voor vastgoedprojecten met een publieke component.
In 1804 beoogde de Napoleontische codificatie het bestaande privaatrecht te codificeren, met het oog op de omarming van het recht als een bindende kracht voor de natie en een factor van gelijk heid. Het oude Belgisch Burgerlijk Wetboek dat nog steeds gebaseerd was op die codificatie voldeed evenwel reeds geruime tijd en in grote mate niet meer aan de behoeften van de moderne samenleving. Om de steeds groter wordende kloof tussen de regels van de Code Napoléon en de huidige maatschappelijke context te overbruggen, werden doorheen de tijd ad-hoc wetten over uiteenlopende onderwerpen geval per geval in het Burgerlijk Wetboek ingelast.
 
In 2015 nam de regering eindelijk de beslissing om deskundigen aan te stellen om het Burgerlijk Wetboek te herzien aan de hand van vier krachtlijnen (integratie, instrumentalisering, modernisering en flexibilisering) om zo een nieuw Burgerlijk Wetboek op te stellen dat verouderde juridische concepten moderniseert in een hedendaagse context en archaïsche en achterhaalde concepten afschaft; de versnipperde wetgeving op een gestructureerde manier integreert; en de case law in zekere mate codificeert waardoor de begrippen toegankelijker, transparanter en voorspelbaarder worden. .
 
Boek 3
 
Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat uit negen boeken, waaronder het nieuwe Boek 3 over goederenrecht, dat op 1 september
2021 in werking is getreden. Het nieuwe Boek 3 houdt rekening met de evolutie van de vastgoedpraktijk en de bepalingen ervan zijn
dienovereenkomstig gemoderniseerd, zodat het: 
• 188 artikelen bevat onder acht titels die alle aspecten van het
goederenrecht omvatten;
• Bestaat uit aanvullend recht (niettegenstaande de dwingende
defi nities van de zakelijke rechten)
• Geactualiseerde bepalingen bevat waarvan de verouderde terminologie werd verwijderd (denk aan de wortelvaste veldvruchten,
duiventillen, takvaste boomvruchten, mest en stro, enz.)
 
Volumes
 
De meer functionele aanpak in Boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek lijkt ons bijzonder interessant, vooral omdat daarin rekening wordt gehouden met nieuwe juridische praktijken en realiteiten. Een belangrijke innovatie is bv. de invoering van de volumes en de mogelijkheid om zakelijke rechten te stapelen. Dit 3D-aspect, wordt in Boek 3 herhaaldelijk gebruikt. Er wordt als het ware een nieuwe dimensie geïntroduceerd in het traditioneel rigide vastgoedrecht. “Volumes” impliceert een stapeling van een mixed-use gebouwencomplex in verschillende 3D-blokken, bv. een parkeergarage, met daarboven een commercieel gelijkvloers onder een woontoren. Dit kan een instrument worden voor ontwikkelaars, gelet ook op de toenemende bevolkingsdichtheid in België, maar ook voor de uitbouw van publieke infrastructuur. Denk bv. aan een ondergrondse publieke parkeergarage die zich onder een publiek gebouw bevindt waardoor ook een metro loopt.
 
Joseph Spinks & Bérénice Wathelet
 
In de volgende twee edities zullen wij u een praktische casestudy voorstellen die op concrete wijze de belangrijkste wijzigingen die een invloed hebben of zullen hebben op de publieke vastgoedpraktijk illustreert. Vragen over dit onderwerp of cases die u behandeld zou willen zien kan u richten aan meester Bérénice Wathelet op het adres berenice.wathelet@dlapiper.com.
 
Over het nieuwe goederenrecht organiseren EBP en DLA Piper op 12 oktober een studiedag. Meer informatie vind je op: https://www.eventbrite.be/e/tickets-burgerlijk-wetboek-3-goederen-de-gevolgen-voor-de-publieke-sector-169276449417

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels