Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Het is niet eenvoudig optimist te blijven'

Gerelateerde onderwerpen :

'Het is niet eenvoudig optimist te blijven'

De steden en gemeenten blijven maar snoeien in hun investeringen. 'In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd nog 500 miljoen ' geïnvesteerd, maar vorig jaar was dat bedrag meer dan gehalveerd tot 200 miljoen '. We hopen dat de bodem nu bereikt is.' Die minder leuke boodschap had Geert Verscheure voor de 400 deelnemers aan de jaarlijkse receptie met walking dinner van VlaWeBo Antwerpen in het Kasteel van Brasschaet op 12 juni.

'Met op de achtergrond de woorden conjunctuur, infrastructuur, werkvolume, prijsniveau, kostenreductie, tewerkstelling,' is het niet eenvoudig om optimist te blijven. Maar ons economisch en sociaal engagement blijft motiveren om naar degelijke vormen van samenwerking met onze openbare en private klanten te zoeken', stelt Geert Verscheure, voorzitter van VlaWeBo Antwerpen.

De wegenkredieten van AWV, de FFEU-middelen voor het project van de gevaarlijke punten inbegrepen, waren de voorbije vijf jaar opgelopen tot zowat 650 miljoen '. Voor 2015 is dat geen 550 miljoen meer, een vermindering van ongeveer 15%.

Onzekerheden

'Door de onzekerheden in verband met pps moeten de resterende ontbrekende schakels mogelijks nog binnen de normale budgettaire voorzieningen uitgevoerd worden. De FFEU-kredieten, waarvan 100 miljoen ' per jaar naar de wegenbouw kwamen en die voor ademruimte zorgden, zijn nu grotendeels voorzien voor onteigeningen en voor de bouw van een sluis in Terneuzen en leveren dus maar weinig rechtstreeks meer op voor effectieve wegeninfrastructuur. In de pot voor de zwarte punten is nog zo'n 40 miljoen ' ter beschikking, maar dat is onvoldoende om de 73 resterende projecten, waarvan 12 in de provincie Antwerpen, uit te voeren. Er is zeker nog 90 miljoen extra nodig om al die projecten uit te voeren. We rekenen erop dat die middelen er snel zullen komen', hoopt Verscheure.

Hét pijnpunt zijn de steden en gemeenten.

VlaWeBo vreest ook dat de beschikbaarheidsvergoedingen voor de infrastructuur die in pps-constructies gebouwd werden een ernstig impact zullen hebben op het aangeboden werkvolume indien de reguliere budgetten hiervoor aangesproken worden.

Rekeningrijden

'Van de inkomsten uit het rekeningrijden wordt slechts 100 miljoen ' gereserveerd voor investeringen en onderhoud van wegen. Deze inkomsten zouden bijna integraal naar wegenonderhoud moeten terugvloeien. De gebruiker betaalt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat hij een beter onderhouden en een veiliger wegennet krijgt.'

Gelukkig is er nog Aquafin. 'Voor dit jaar behoudt Aquafin zijn niveau van 160 miljoen ' aanbestedingsvolume in het bovengemeentelijke aandeel. In de commerciële projecten is er de ambitie om minstens het volume van de vorige jaren te behouden (45 miljoen ') en zo mogelijk nog beter te doen. Het is positief dat voor de toekomst 150 miljoen ', gespreid over vijf jaar vanaf 2016 bijkomend aan Aquafin toevertrouwd wordt. Andere riooloperatoren, zoals Pidpa-HidroRio, doen wat ze kunnen om hun investeringen op peil te houden maar zien zich geconfronteerd met moeilijkheden in het gemeentelijke aandeel van hun projecten.

Pijnpunt

Hét pijnpunt zijn echter de steden en gemeenten. 'Daar blijven we kampen met een blijvende en steeds verdergaande zware terugval in de investeringen. Sedert 2011 kenden we een terugval van ongeveer 500 miljoen naar 200 miljoen ' in 2014. Wat de toekomst brengt, is op dit ogenblik nog niet duidelijk. We kunnen alleen maar hopen dat de bodem nu bereikt is. Niet alleen de rechtstreekse gemeentelijke investeringen blijven achterwege, maar vooral het uitblijven van de goedkeuring van de middelen voor het gemeentelijke aandeel in de gemengde dossiers is een aanslag op het werkvolume. We stellen vast dat projecten met een waarde die het tienvoud is van het gemeentelijk aandeel hierdoor achterwege blijven', rekent de voorzitter van VlaWeBo Antwerpen voor.

35% minder werk

De spectaculaire daling van de gemeentelijke investeringen en het feit dat op het Vlaamse niveau het begrip 'combimobiliteit' de bovenhand haalt op het begrip wegeninfrastructuur veroorzaken een globaal verlies van 35% in het werkaanbod voor onze wegenbouwsector.

'Dit heeft een nefaste invloed op de tewerkstelling en het prijsniveau: 5.000 arbeidsplaatsen minder bij aannemers en studiebureaus en een prijsniveau dat elke realiteitszin negeert en rendabiliteit onmogelijk maakt.'

VlaWeBo pleit meer dan ooit voor een gunningssysteem dat behalve de prijs ook andere criteria objectief laat meespelen. 'Waardering van de kwaliteit van het geleverde werk in de selectie, de gunning en de vergoeding is hierbij een hot item. Duurzaamheidscriteria zoals gesteld in de Europese aanbevelingen bieden mogelijkheden voor deze waardering.'

Knelpuntberoep

In de BouwFlash van de Confederatie Bouw stond onlangs dat er minder knelpuntberoepen zijn in de Vlaamse bouw. Onder meer het vak van wegenbouwer is geen knelpuntberoep meer.

'Het zou een positief signaal zijn als dit het gevolg was van het feit dat we jonge mensen enthousiast gemaakt hebben om voor ons vak te kiezen. Het is echter enkel het gevolg van de vermindering aan werkaanbod, waarbij we alle zeilen moet bijzetten om de ervaren vakmensen aan boord te houden en te blijven enthousiasmeren voor ons boeiend vakgebied. In tijden waarin ook al eens minder leuke boodschappen moeten gemeld worden in onze bedrijven is motivatie en de gemotiveerdheid van onze medewerkers van het grootste belang', aldus Verscheure.

Lichtbal

VlaWeBo Antwerpen mocht Raymond Vanstraelen, ceo en stichter van Bioracer, een merk van technische sportkledij, verwelkomen. Bioracer heeft zijn hoofdzetel in Tessenderlo, telt 110 werknemers en draait een omzet van 17 miljoen '. De jaarlijkse productie bedraagt 500.000 stuks. Voor één van de recentste nieuwigheden haalde men de mosterd bij de reflecterende borden in de wegenbouw. Dankzij de techniek waarbij een textiel gecoat wordt met glasparels is het voorgoed gedaan met slecht zichtbare fietsers en voetgangers 's avonds en 's nachts. Wie deze nieuwste ontwikkeling van Bioracer draagt, licht op als een lichtbal. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels