Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Publireportage

Het dynamische en geëngageerde OCW-team staat voor jou klaar!

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Het dynamische en geëngageerde OCW-team staat voor jou klaar!

Vanuit onze vestiging in Sterrebeek is het team Betonwegen en bestratingen actief over het hele Belgische grondgebied. Met de collega’s van de andere vestigingen (Waver en Woluwe) werkt het samen voor een multidisciplinaire en integrale aanpak van onze bijstand, opleidingen en onderzoeksactiviteiten.
Het speelt ook een actieve rol in het ecosysteem van de Belgische betonexperts in de wegenbouw. Zo werken teamleden onder meer actief mee als lid van verschillende normencommissies voor beton, de werkgroepen voor het opstellen van de gewestelijke standaardbestekken (SB 250, TB 2015 en CCT Qualiroutes), de COPRO-adviesgroep voor de certificering van wegenbeton en de PROBETON-werkgroepen voor geprefabriceerde betonproducten in de wegenbouw. Voorts nemen ze regelmatig deel aan internationale congressen, om kennis te delen en mee te zijn met de nieuwste betontechnologieën.

Pragmatisch advies op het terrein

assistance@brrc.be
Onze technologische adviseurs zoeken met en voor jou naar onderbouwde, pragmatische en economisch haalbare oplossingen voor jouw vragen en ideeën in alle fasen van een project – van ontwerp over uitvoering en controle tot onderhoud en reparatie.
Ze adviseren aan de telefoon, sturen documentatie op, brengen een bezoek ter plaatse, laten aanvullende laboratoriumproeven uitvoeren, wonen vergaderingen bij of bestuderen dossiers. Deze hulp kunnen we ook online bieden. Wens je gebruik te maken van de online mogelijkheden? Gelieve dat dan in je aanvraag te vermelden.
Als referentielaboratorium hebben we alle apparatuur in huis voor gebruikelijke en geldende metingen en proeven op beton.
Een voorbeeld? De unieke proefopstelling om de waterdoorlatendheid van poreuze betonbuizen te bepalen volgens PTV 104.

Innoveren voor en met jou

innovation@brrc.be
We onderzoeken en ontwikkelen innovatieve materialen, technieken, meetmethoden, enz. We testen de oplossingen in onze laboratoria, op proefvakken (op onze eigen terreinen of elders) en in proefprojecten. Verderop lees je meer over enkele recente en lopende projecten.

Opleidingen bij onze Belgian Road Academy (BRAc)

training@brrc.be
Je wil up-to-date blijven? Je kennis in de wegenbouw versterken? Onder de naam Belgian Road Academy (BRAc) biedt OCW een brede waaier aan opleidingen en workshops aan – ook online waar mogelijk. Ontdek onze catalogus op onze website, met onder meer onze driejarige opleidingscyclus, de BRAc Starters Training. Je kan er inschrijven voor de  OCW Newsletter, zodat je als eerste op de hoogte bent van onze komende opleidingen.

Word jij onze nieuwe collega?

www.brrc.be/nl/jobs
We zoeken steeds gemotiveerde collega’s om elke dag opnieuw mee te innoveren en te adviseren voor duurzame en veilige wegen en openbare ruimten. Ben je creatief en nieuwsgierig, en heb je een passie voor wegenbouw? Ben je op zoek naar een baan met afwisseling, waarin je lab- en veldwerk kunt combineren? Mail dan je cv naar recruitment@brrc.be en motiveer waarom jij je bij ons team wilt voegen!

Enkele markante recente en lopende projecten

Niet-destructieve onderzoekstechnieken voor wegenbeton

OCW beschikt over een aantal niet-destructieve onderzoekstechnieken zoals ultrasone tomografie en de grondradar om de interne opbouw van een betonweg in beeld te brengen. Deze technieken zijn zeer geschikt voor controle tijdens en na de uitvoering (diktemeting, ligging van de wapening), maar ook als hulp bij de analyse van probleemsituaties of om de staat van oude betonwegen te bestuderen. In voorgaande prenormatieve onderzoeken werden meetprocedures en methodologieën ontwikkeld voor de bepaling van de dikte of de ligging van de wapening (deuvels en ankerstaven) met behulp van de tomograaf en de GPR van OCW. De ervaring en de interpretatie van de operator blijven echter van groot belang om goede en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Recycling in de betonwegenbouw

OCW zet ook sterk in op de toepassing van recyclingproducten in de wegenbouw, onder meer met onderzoek naar toepassing van beton- en/of menggranulaten in nieuw wegenbeton zoals in het pilotproject Ridias in samenwerking met TRADECOWALL.

Daarnaast wordt ook de invloed van de toepassing van granulaten van gebroken roestvaststaalslakken onder de loep genomen en in het Green.er-project Rubost zelfs de mogelijke toegevoegde waarde van gerecyclede rubbergranulaten afkomstig van afvalbanden voor toepassing in veiligheidsstootbanden van ter plaatse gestort beton.
Meer recent wordt ook de focus gelegd op de mogelijke toepassing van recyclagezand afkomstig van het breken van hoogwaardig betongranulaat waarvoor OCW al individuele projecten heeft gevolgd en nieuw onderzoek zal opstarten in 2022.
Daarbij bestudeert OCW telkens de invloed van de kwaliteit van de recyclinggranulaten op de eigenschappen van zowel vers als uitgehard beton, via proeven in het laboratorium enerzijds en het volgen van proefvakken in situ anderzijds.

Drainerend (schraal) beton voor duurzame wegverhardingen

Met de huidige klimaatproblematiek is en blijft integraal waterbeheer een belangrijk aandachtspunt. Denken we maar aan de recente grootschalige overstromingsramp in België in de zomer van 2021. Voortbouwend op zijn jarenlange expertise op het vlak van waterdoorlatende verhardingen is OCW dan ook nieuw onderzoek gestart naar de toepassing van zogenoemd drainerend of poreus beton als fundering of wegverharding.
In het prenormatieve Be-Drain-project (2020-2022) zijn OCW en OCCN samen aan de slag om technische richtlijnen, prestatiekenmerken en aangepaste proefmethoden voor deze waterdoorlatende betonmengsels op te stellen. Dat gebeurt op basis van zowel beproevingen in het laboratorium als validatiemetingen bij proefvakken en/of op de bouwplaats. Op basis hiervan hopen we dan ook de voorschriften voor toepassing van drainerend beton in de wegenbouw aan te vullen en/of aan te passen in de toekomst.

GreenWin-project Monocrete

De weg- en luchthaveninfrastructuur moet steeds zwaardere lasten kunnen dragen om het verkeer van steeds zwaardere vliegtuigen en voertuigen mogelijk te maken.

De huidige technologie maakt het mogelijk eenlaagse betonverhardingen met grote dikte aan te brengen, die een ideale oplossing vormen voor deze uitdagingen. Deze betonverhardingen zijn het onderwerp van het GreenWin-onderzoeksproject Monocrete (2020-2023), uitgevoerd in partnerschap met Eloy Beton (Leader), Holcim, OCCN en ULiège.

Een eerste aspect van het project betreft het bestuderen van het trillen van het beton tijdens de uitvoering. Zowel de trillingsomstandigheden als de samenstelling van het stortklare beton kunnen immers worden geoptimaliseerd om een efficiënte verdichting door de gebruikte machines over de gehele dikte van de verharding mogelijk te maken.

Naast de aspecten in verband met de uitvoering beoogt het project ook de ontwikkeling van samenstellingen die de milieueffecten van het materiaal tot een minimum beperken, door gerecyclede betongranulaten en een alternatief cement met lage CO2-emissie in het mengselontwerp te integreren.

Aangezien de bouwsector bijna 40 % van de natuurlijke hulpbronnen in de wereld verbruikt en een vergelijkbaar percentage afval produceert, draagt dit project bij tot het zuinig omspringen met grondstoffen, het terugwinnen van afval en het verminderen van de impact van transport door het lokale gebruik van gerecyclede producten te bevorderen.
Meer informatie over deze en andere onderzoeksprojecten:
https://brrc.be/nl/expertise/betonwegen

OCW is er voor jou!

Aarzel niet om je vragen over duurzame innovatie, technische en documentaire bijstand en ons opleidingsaanbod te stellen via de onlineformulieren op onze website www.ocw.be
OCW staat steeds klaar om zijn leden bij te staan en samen duurzame betonwegen te blijven bouwen!

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Duurzaam bouwen begint met ECOPact

Publireportage

Duurzaam bouwen begint met ECOPact

Met ECOPact biedt Holcim een breed assortiment duurzaam beton aan, met een lagere CO2-afdruk in vergelijking tot standaard beton zonder in te boeten op vlak van prestaties. Bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot heeft te maken met de manier[…]

27/10/2022 | Beton
Schoolplein in Kortrijk eerste zero waste schoolyard

Publireportage

Schoolplein in Kortrijk eerste zero waste schoolyard

Alfablocs®: de nieuwe muurblokken voor de Belgische markt

Publireportage

Alfablocs®: de nieuwe muurblokken voor de Belgische markt

Vlaams Betonakkoord in de maak

Vlaams Betonakkoord in de maak

Meer artikels