Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Herziening ruimtelijk structuurplan Leuven

Leuven heeft sinds 2004 een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Dit plan vormde meer dan tien jaar lang een stevige basis voor de keuzes die het stadsbestuur maakte in verband met woonontwikkelingsprojecten, verkeersstructuur, bedrijventerreinen en campussen, ' Een groot deel van de visie en projecten van dit structuurplan is ondertussen uitgevoerd, is in aanbouw of kan vergund worden.

Het huidige ruimtelijk structuurplan is gebaseerd op bijna vijftien jaar oude analyses zoals de inschatting van de woonbehoefte, de mobiliteitsproblematiek, de ruimtenoden van de bedrijven, ... Dit zijn zaken die uiteraard evolueren. Daarom wil het stadsbestuur het ruimtelijk structuurplan aanpassen aan de behoeften van vandaag.

Een herziening van het ruimtelijk structuurplan Leuven dringt zich om verschillende redenen op. Voor sommige actuele thema's was er begin 2000 weinig aandacht of was er nog een gebrek aan kennis. Een voorbeeld hiervan zijn de klimaatuitdagingen, waardoor de stad nu veel intensiever bezig is met waterbeheersing en energiebeleid. Ook erfgoed en stedelijk landschap kwamen in het eerste structuurplan slechts beperkt aan bod en verdienen meer aandacht in het nieuwe plan.

Woonkernen

Het Leuvense stadsbestuur wil eveneens de kwaliteit van de woonkernen bewaken. Dat gebeurt door hard in zetten op groene ruimte en ontmoetingsruimte in die kernen, maar ook door voldoende aandacht te besteden aan voorzieningen zoals scholen, sportterreinen, jeugdlokalen, enz. Omdat de verstedelijkingsdruk blijft bestaan, zal de stad nog sterkere maatregelen nemen om het behoud van open ruimte veilig te stellen en de openruimtestructuren voort te versterken.

Door nieuwe inzichten zijn de keuzes voor enkele concrete sites veranderd. Er kunnen echter geen uitvoeringsplannen opgemaakt worden die in strijd zijn met de bindende bepalingen van het eigen structuurplan. Ook daarom is deze herziening nodig.

In totaal zal de opmaak ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Voor een aantal specifieke zaken m.b.t. mobiliteit in het westelijke deel van de binnenstad, startte de stad al in 2015 een punctuele herziening van het structuurplan. De provincie keurde die in mei 2016 goed. Andere wijzigingen wil de stad nu meenemen in het nieuwe structuurplan. Zo wil de stad bv. een deel van het spoorwegplateau in Kessel-Lo als wetenschapspark ontwikkelen, in plaats van als logistieke zone. Op die manier kan het Termunckveld langer vrij blijven als openruimtegebied.

Procedure

De Leuvense gemeenteraad besliste tijdens de zitting van 27 juni over de herziening van het ruimtelijk structuurplan. De formele procedure voor deze herziening is per decreet geregeld. In totaal zal de opmaak ongeveer twee jaar in beslag nemen. De stadsdiensten bereiden de wijzigingen nu al voor. Eind dit jaar, begin 2017 legt het stadsbestuur de plannen voor tijdens een informele consultatieronde bij de Leuvenaars. In het voorjaar van 2017 volgt dan een formeel openbaar onderzoek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen