Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Herinrichting Ninoofsepoort in Brussel is begonnen

Gerelateerde onderwerpen :

Herinrichting Ninoofsepoort in Brussel is begonnen

Recent begonnen de afbraakwerken op het verlaten terrein op de Ninoofsepoort in Brussel. Het is de start van een groots herinrichtingsproject dat de doorstroming van het verkeer moet verbeteren, meer groen wil integreren in een dichtbevolkte buurt en meer veiligheid zal scheppen voor voetgangers en fietsers. Het totale budget voor deze herinrichting bedraagt 22 miljoen '.

Momenteel is het verkeer rond de Ninoofsepoort erg chaotisch. Bovendien zijn er weinig fietspaden en voetpaden. Na de heraanleg zal er één groot kruispunt met verkeerslichten zijn op de kleine ring in plaats van drie, wat de doorstroming van het verkeer ten goede komt. Daarnaast komen er overal fietspaden en brede voetpaden. Een verlaten terrein wordt getransformeerd tot park, een grote meerwaarde voor de openbare ruimte in deze dichtbevolkte buurt waar momenteel weinig groen is.

Momenteel is de eerste fase van dit project, de afbraak- en saneringsfase, aan de gang. Uit de oude gebouwen op het braakliggende terrein tussen de Ninoofsesteenweg en de Industriekaai wordt de asbest verwijderd. Het zijn deze gebouwen die nu zullen worden afgebroken om plaats te maken voor het toekomstige park.

Na de afbraak volgt nog een bodemsanering. Deze eerste fase zou eind dit najaar moeten klaar zijn. Daarna kan de eigenlijke heraanleg beginnen, waarbij de weginfrastructuur wordt herschikt en uitgerust met nieuwe voet- en fietspaden, de Kleine Ring binnen een lengte van 450 m wordt heraangelegd en een nieuw park wordt gerealiseerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) gaat op zoek naar een erfpachter voor het Sint-Jorispand, een uitzonderlijk ruim en veelzijdig commercieel gebouw in de Theaterwijk. De erfpachter moet het pand[…]

10/08/2020 | AntwerpenRenovatie
Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Nieuwe hoofdzetel voor Fluvia in Kortrijk

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Drie woonbuurten voor personen met een beperking in Stekene

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Omgevingsvergunning voor afvalverbrandingsinstallatie ISVAG

Meer artikels