Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Herent plant plaatsing laatste 34 iba's

De gemeente Herent wil ervoor zorgen dat het huishoudelijke afvalwater van al haar inwoners op een kwaliteitsvolle manier gezuiverd wordt en plaatst daarom individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (iba's) voor woningen die niet op de openbare riolering kunnen aansluiten.

Zoneringsplan

Om onze Vlaamse waterlopen weer gezond te maken, is het belangrijk dat het huishoudelijke afvalwater gezuiverd wordt vóór het in een beek of rivier belandt. Het zoneringsplan bepaalt welke woningen kunnen aansluiten op de openbare riolering (groene clusters) en welke woningen daarvoor te afgelegen zijn (rode clusters). In het laatste geval dragen eigenaars de saneringsplicht voor hun woning en moeten ze een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater voorzien. In Herent bevinden zich 107 woningen in rode clusters.

Herent laat ook die inwoners niet in de kou staan. Bovendien is de bescherming van het leefmilieu een prioritaire opdracht van de gemeente. Daarom gaf het gemeentebestuur eerder al de opdracht aan Aquafin voor de collectieve aankoop, de plaatsing en het onderhoud van iba's voor de woningen die in het zoneringsplan als rode clusters zijn aangeduid. Per begrotingsjaar bepaalt de gemeente in welke clusters dat jaar iba's worden geplaatst en voor welke clusters de voorbereidende onderhandelingen worden gestart.

Tot nog toe plaatste Aquafin al 42 iba's in Herent en zijn nog eens 31 andere in behandeling. Herent zal nu ook de onderhandelingen voor de laatste 34 iba's starten.

Telemetriesysteem

Het betreft allemaal kwaliteitsvolle installaties die door Aquafin nauwgezet worden opgevolgd om goede zuiveringsresultaten te garanderen. Alle iba's zijn bovendien aangesloten op een telemetriesysteem van Aquafin voor kwaliteitsbewaking. De plaatsing van een iba houdt ook in dat het regenwater op het perceel moet worden afgekoppeld van het afvalwater. De werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, worden gelijktijdig met de installatie van de iba uitgevoerd en worden gefinancierd door de gemeente.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Bouwprofessionals welkom in virtuele stad van de toekomst

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Nieuwe methode om verf te testen

Nieuwe methode om verf te testen