Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Herent plaatst laatste individuele zuiveringsinstallatie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Herent plaatst laatste individuele zuiveringsinstallatie

© FOTOVDB.COM

Vlaams-Brabantse gemeente neemt kosten op zich

Omdat we ons afvalwater onmogelijk in beken en rivieren kunnen blijven lozen, investeert de gemeente Herent systematisch in nieuwe rioleringsstelsels met de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater. Ze wil echter niet enkel een gescheiden stelsel aanleggen, maar legt tevens de nadruk op het opvangen en hergebruiken van regenwater voor o.m. toiletspoeling, wasmachines en het sproeien van de tuin. Als hergebruik niet haalbaar is, geeft ze de voorkeur aan infiltratie, buffering of vertraagde afvoer.

Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (gup) van een gemeente bepaalt welke rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en door wie. Herent investeerde in het verleden al stevig in de uitbouw van zijn rioleringsstelsel, waardoor de huidige rioleringsgraad met 88% iets hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Voor woningen die niet kunnen aansluiten op de openbare riolering legt het gup de plaatsing van een iba op. Zo’n (meestal ondergrondse) installatie is ontworpen om het huishoudelijke afvalwater van één gezin zo te zuiveren dat het het milieu niet schaadt. De saneringsplicht ligt hier bij de burger.

Woningen die te ver afgelegen liggen om aan te sluiten op de openbare riolering moeten hun afvalwater zuiveren in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (iba). In Herent is dat het geval voor negentig woningen. Op enkele na zijn deze iba’s allemaal geplaatst, volledig op kosten van de gemeente.

De iba’s moeten technisch kwalitatief zijn, beschikken over een keuring en correct worden geplaatst, in gebruik genomen en onderhouden om een goed zuiveringsresultaat te behalen. Daarom besliste de gemeente om de iba’s te kopen, te plaatsen en te beheren aan de hand van een tweevoudige overeenkomst: één met Aquafin en een andere met de inwoner. Eind 2011 werd overeengekomen dat de gemeente de aankoop, de plaatsing en het beheer van iba’s in het ‘buitengebied’ voor eigen rekening neemt. Tegelijk werd besloten om het plaatsen van iba’s met afkoppeling van regen- en afvalwater op privéterrein te combineren. De gemeente betaalt ook de regenwaterput. Voor het hergebruik is de inwoner verantwoordelijk.

Aquafin

Herent gaf Aquafin de opdracht om de iba’s te plaatsen bij deze woningen. De Vlaamse rioolwaterzuiveraar zal de installaties ook jaarlijks inspecteren en onderhouden. De gemeente heeft met Aquafin een langlopende dienstverleningsovereenkomst en besteedt specifieke rioleringstaken aan hen uit. Deze opdracht past in die overeenkomst.

De Vlaamse Milieumaatschappij had de gemeente opgelegd om tegen eind 2015 vijftig iba’s te plaatsen. Herent heeft alle iba’s in één project opgenomen.

Aquafin startte in 2013 met de plaatsing van de eerste iba’s en na vier jaar is de opdracht bijna rond. Luc Bal, afkoppelingsdeskundige van Aquafin, stelde voor iedere woning waar een iba moest geplaatst worden in overleg met de eigenaar of bewoner een afkoppelingsdossier op. Voor de goede werking van de installatie mag het afvalwater niet gemengd zijn met regenwater. Daarom moet de afvoer van regen- en afvalwater op het perceel gescheiden worden. Het regenwater wordt liefst gebruikt voor toepassingen in of rond het huis. Voorts krijgt het zoveel mogelijk de kans om te infiltreren in de bodem of het wordt tijdelijk gebufferd en pas in laatste instantie vertraagd afgevoerd naar een waterloop.

Om goede afspraken over wederzijdse rechten en plichten te maken met de eigenaars en huurders van de woningen waar de iba’s worden geplaatst, is een overeenkomst m.b.t. de levering, de plaatsing en het beheer van een individuele behandelingsinstallatie en de bijhorende afkoppeling van regen- en afvalwater goedgekeurd.

Het prijskaartje van afkoppelingswerken en de plaatsing van een iba kan voor de eigenaars van woningen soms hoog oplopen. Gelukkig draagt Herent de volledige kosten voor zijn inwoners, inclusief de aansluitingskost. Voor woningen die wel kunnen aansluiten op de openbare riolering betaalt de gemeente ook de afkoppelingswerken op hun terrein. Door de iba’s gratis aan te bieden, levert ze een gelijke dienst aan al haar burgers: de sanering van huishoudelijk afvalwater.

Herent betaalt de afkoppelingswerken, de begeleiding door de afkoppelingsdeskundige en het plaatsen van de zuiveringsinstallatie. De inwoners betalen de rioleringsbijdrage en de aansluiting en het verbruik van de elektriciteit. De werking van de iba’s wordt jaarlijks gecontroleerd; ook daarvoor heeft de gemeente een overeenkomst met Aquafin gesloten.

Een doordacht en duurzaam waterbeleid staat er borg voor dat water, een natuurlijke rijkdom, goed beheerd wordt. Een goede waterzuivering is van doorslaggevend belang voor de waterkwaliteit en -kwantiteit. Ook de volgende jaren staan hiervoor nog heel wat riolerings- en afkoppelingsprojecten op stapel.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Nieuwe fietsbrug verbindt Vilvoorde met Brucargo

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begint met de bouw van een nieuwe fietsbrug over de Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel. De fietsbrug maakt deel uit van de fietssnelweg F214 en zorgt voor een betere verbinding tussen het centrum van[…]

Aertssen Group wil funderingsbedrijf Van Rooy overnemen

Aertssen Group wil funderingsbedrijf Van Rooy overnemen

Antwerpen plant heraanleg omgeving bedrijventerrein Groothandelsmarkt

Antwerpen plant heraanleg omgeving bedrijventerrein Groothandelsmarkt

TINC blijft groeien en boekt uitstekende jaarresultaten

TINC blijft groeien en boekt uitstekende jaarresultaten

Meer artikels