Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Heraanleg Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen in 2022

Foto: © AG VESPA - Bart Gosselin

Het schetsontwerp voor de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid in Antwerpen is klaar. Het ontwerpteam Sweco – PROAP - WIT architecten tekende een park van 5 ha voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning. Eind dit jaar wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorontwerp. In 2021 volgt de opmaak van een definitief ontwerp en wordt de aanvraag tot omgevingsvergunning doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van de kaaivlakte starten in 2022.

Foto: © Triple Living

De bedoeling is een nieuwe publieke ruimte te creëren als ontbrekende schakel tussen de nieuw te realiseren Scheldebrug, Blue Gate Antwerp, de Hobokense polder en het stadscentrum. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Scheldekaaien en legt het openbaar domein aan. Voor de opmaak van het schetsontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid werden volgende aandachtspunten meegegeven door de stad:

• Het deelgebied Nieuw Zuid moet bij uitstek een nieuw park voor de buurt en de stad worden. Een plaats om tot rust te komen en om te kunnen ontspannen.

• Het moet een groene ruimte worden waarbij de parkruimte maximaal wordt verbreed en waarbij het overstroombaar gedeelte tot een minimum beperkt wordt.

• Twee tot drie tijdelijke of meer permanente paviljoenen met een maximale hoogte van twee bouwlagen en met respect voor het park kunnen een plek krijgen in de meer open ruimtes.

• Fietsers en voetgangers worden de hoofdgebruikers van het park.

• Naast het fietspad in rood asfalt wordt een zone van zes meter breed voorzien voor openbaar vervoer.

• Kleinschalige evenementen zijn mogelijk op een gecentraliseerde plek.

• Er moet ruimte zijn voor sport en spel.

“Het park van 5 ha moet een ontspannende verblijfsplek worden en krijgt een wisselend karakter. De bedoeling is bepaalde delen te ervaren als een echt bos, terwijl het in andere zones een meer open karakter kan hebben. Ook de relatie met de Schelde zal hierdoor steeds wisselend zijn. Soms loopt het wandelpad door de bomen, soms op de rand van de waterkering met een open zicht”, aldus schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder.

Met deze uitgangspunten werkte het ontwerpteam een schetsontwerp uit voor het park met een uniek karakter. Het dijkpad op de Scheldekaaien in Sint-Andries en Zuid loopt nog zo’n 100 m door in het nieuwe, toekomstige park. Daarna gaat het dijkpad over in meer informele en meanderende paden in het park.

De overgang tussen de verhoogde waterkering (park) en de kaaivlakte (blauwe steen) wordt uitgewerkt met taluds met verschillende hellingen, soms verhard en soms vergroend. Zo ontstaan afwisselende plekken met een prachtig uitzicht over het water.

In het centrale gedeelte van het park wordt de belangrijkste verbinding met Nieuw Zuid gecreëerd met oversteekplaatsen naar de groene, polyvalente open plek om te spelen, te sporten, te picknicken, enzovoort. In het zuidelijke gebied wordt onderzocht of het regenwater van de Antwerpse Ring lokaal hergebruikt kan worden voor het beheer van het park. De waterkering zal hier ook dicht tegen de rijweg liggen zodat de bomen hier soms met hun voeten in het water staan en er zo een bijzondere plek ontstaat.

Foto: © AG VESPA - Bart Gosselin

Masterplan Scheldekaaien

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is de stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. De Scheldekaaien zijn een strook van bijna 7 km van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. Zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien. Het masterplan is opgemaakt in opdracht van de stad Antwerpen, AG VESPA en De Vlaamse Waterweg nv.

De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. De stad Antwerpen en AG VESPA zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen een vijftiental jaren in beslag.

Vorig jaar opende de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heraangelegde kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding en het ontwerp voor de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, de tweede fase voor de kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, en de kaaivlakte Nieuw Zuid.

Foto: © Sweco – PROAP – WIT architecten

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

In Leuven werd het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy officieel geopend in aanwezigheid van Bieke Verlinden (voorzitter Zorg Leuven), Carl Devlies (schepen van Financiën en Ruimtelijk Beleid), Veronique Houben (aannemer),[…]

16/09/2021 | Leuvenoverheidsopdracht
Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Merelbeke start met aanleg sportpark Molenkouter

Bouw nieuwe Europese school in Haren in voorbereiding

Bouw nieuwe Europese school in Haren in voorbereiding

17,9 miljoen € investeringssteun voor WoninGent

17,9 miljoen € investeringssteun voor WoninGent

Meer artikels