Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heraanleg Ninoofsepoort duurt een jaar

Gerelateerde onderwerpen :

Heraanleg Ninoofsepoort duurt een jaar


De heraanleg van de Ninoofsepoort in Brussel is deze week gestart. Na de vernieuwing van de tramsporen door de MIVB zal Beliris de wegenis herstructureren. Deze werken zullen ongeveer een jaar duren. De wegenwerken verlopen in verschillende fases.

Er wordt gestart met de Ninoofsesteenweg ter hoogte van tramhalte Driehoek zodat dit belangrijke knooppunt zo snel mogelijk kan worden geopend voor het verkeer. De omleidingen zullen korter worden naarmate de opeenvolgende fases worden afgerond.

Vanaf juli zal het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en de Mariemontkaai opnieuw opengesteld worden en mag het verkeer richting Weststation door de bouwwerf rijden. In oktober zullen de Ninoofsesteenweg, de Koolmijnenkaai en de Delaunoystraat volledig heropend worden. Eind dit jaar zullen de werken aan de kant van Molenbeek volledig beëindigd zijn, waarna de werkzaamheden aan de Kleine Ring worden aangevat. Halverwege 2018 zal het herinrichtingsproject volledig afgerond zijn. Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan deze planning nog wijzigen.

Na de heraanleg zal er één groot kruispunt met verkeerslichten zijn op de Kleine Ring in plaats van drie. De Ninoofsesteenweg zal rechtdoor lopen tot aan de Octrooipaviljoenen. Het deel langs het kanaal wordt heringericht als fiets- en voetgangerszone. Daarnaast worden overal fietspaden en brede voetpaden aangelegd. Deze ingrepen leveren een vlottere verkeersstroom op en elimineren de gevaarlijke punten voor de zwakke weggebruikers. Voorts wordt het Ninoofseplein ingericht als een kwaliteitsvolle publieke ruimte met een fontein.

Tot slot zal de publieke ruimte verfraaid worden met een nieuw park, wat een grote meerwaarde is in deze dichtbevolkte buurt met weinig groen. Leefmilieu Brussel, die in de herfst 2016 verschillende participatieve workshops organiseerde, zal een wijziging van de bouwvergunning aanvragen op basis van de nieuwe plannen voor het park. De werken voor het park zouden in de tweede helft van 2018 moeten beginnen.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen plant dit jaar een heleboel wegenwerken

Mechelen plant dit jaar een heleboel wegenwerken

De stad Mechelen zal dit jaar heel wat projecten uitvoeren die de voorbije jaren werden voorbereid. 2021 wordt een belangrijk jaar voor infrastructuurwerken in Mechelen, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.     “Er komt[…]

Ontwerpteam voor Ringpark Zuid is gekend

Ontwerpteam voor Ringpark Zuid is gekend

Twee teams strijden voor beste ontwerp Leuvense Vaartkom

Twee teams strijden voor beste ontwerp Leuvense Vaartkom

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

Middelkerke vernieuwt zeedijk in Westende

Meer artikels