Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heraanleg Kortrijkse verkeerswisselaar laat op zich wachten

Heraanleg Kortrijkse verkeerswisselaar laat op zich wachten

Foto: © AWV.

De volledige heraanleg van de verkeerswisselaar A19-R8 in Kortrijk is nog niet voor morgen. De verwerving van de gronden en het verkrijgen van een omgevingsvergunning zijn noodzakelijk vooraleer de werken kunnen aanbesteed worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tracht beide procedures af te ronden in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van Tine Soens (sp.a). Zij betreurt de heel trage vooruitgang in dit voor de verkeersveiligheid heel belangrijke dossier.

De autosnelweg A19 verbindt Ieper met Kortrijk en sluit aan het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.           

Aan de aansluiting van de A19 met de R8 komt daarom een volwaardige verkeerswisselaar zodat de beide kruispunten met verkeerslichten kunnen verdwijnen.  De op- en afrit van de buitenring van de R8 op de A19 blijven bestaan. De aansluiting van de binnenring van de R8 op de A19 gebeurt via een brug over de R8. De zuidelijke op- en afrit van het op- en afrittencomplex nr. 1 A19/Gullegemstraat (rijrichting Kortrijk en R8) wordt zowat 100 m opgeschoven richting de Gullegemstraat om de weefzone tussen het complex nr. 1 en de R8 langer te maken en de weefbewegingen gemakkelijker te maken. Waar de afrit zuid aan het complex A19/Gullegemstraat uitkomt op de Gullegemstraat zal een slim verkeerslicht worden geplaatst (de lichten worden zo afgesteld dat zich geen file kan ontwikkelen tot op de A19). Eerder meldde AWV ernaar te streven om deze werken nog dit jaar te kunnen aanbesteden, maar dat is niet gelukt.

Tine Soens stelde reeds eerder vragen aan de Vlaamse minister over de stand van zaken in dit dossier. Op haar vraag hierover van 19 januari 2018 antwoordde minister Weyts dat de grondverwervingen nog niet gebeurd waren. Er kon toen ook nog geen kostprijs van deze grondverwervingen worden meegegeven. De omgevingsvergunning was in januari nog niet aangevraagd.

“Op 22 oktober 2018 was er opnieuw een zwaar verkeersongeval aan deze verkeerswisselaar. Opnieuw een triest incident dat de dringendheid van deze heraanleg aantoont”, stelt Soens.

“De grondverwervingen zijn nog niet gebeurd. De procedure is lopende. De onderhandelingen met de onteigenden zullen vermoedelijk begin volgend jaar gevoerd worden. De raming van de afdeling Vastgoedtransacties is wel al bekend, maar omdat de onderhandelingen nog gevoerd moeten worden en  het aantal onteigenden beperkt is, wordt deze niet vrijgegeven”, antwoordt Weyts deze keer.

“Het opstellen en opladen van een volledige omgevingsvergunningsaanvraag vraagt heel wat bijkomend werk. De ontwerpplannen kunnen daar bv. niet voor gebruikt worden, maar moeten aangepast worden volgens de voorschriften voor het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag. Dit heeft ertoe geleid dat het omgevingsvergunningsaanvraagdossier nog niet kon worden afgewerkt. De plannen voor de werken van de heraanleg moeten voorlopig niet aangepast worden. De plannen die voorgesteld werden op de infomarkten zijn nog altijd actueel”, besluit Weyts.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Begin vorig jaar werd gestart met ‘Leiding 4’, een nieuw initiatief om werkzoekenden op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici. In december werden de eerste gekwalificeerde technici opgeleverd. Vandaag, na een jaar[…]

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

4 miljoen € voor heraanleg Bloemenwijk Brugge

4 miljoen € voor heraanleg Bloemenwijk Brugge

Meer artikels