Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Helft jonge gezinnen wil verhuizen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Helft jonge gezinnen wil verhuizen

De financiële situatie van jonge gezinnen heeft de grootste impact op de manier van wonen.

Bijna drie op tien landgenoten tussen 18 en 34 jaar oud zijn over het algemeen niet zo tevreden met hun huidige woning. De helft zegt zelfs op korte termijn te willen verhuizen naar een beter afgewerkte woning met meer comfort, een grotere woonoppervlakte, een tuin of een terras. Het gaat in de meeste gevallen om huurders van een appartement in een stedelijke omgeving. Hoe ouder, hoe groter de groep Belgen die niet aan verhuizen denkt en tevreden is met zijn woning. Dat blijkt uit een woononderzoek dat werd uitgevoerd door Reynaers Aluminium.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau bracht in opdracht van Reynaers Aluminium de woonsituatie van de Belgen in kaart met bijzondere aandacht voor de manier waarop jongere gezinnen en mensen hun huidige woning beleven in positieve en negatieve zin. Aan de basis van het woonrapport ligt een peiling die werd uitgevoerd in januari, tijdens een steekproef bij duizend representatieve Belgen met een maximale foutenmarge van 3,02%.

Er bestaat een sterk verband tussen de mate waarin men zich gelukkig voelt met de woning en het algemene geluksgevoel. Eén op de drie jonge Belgen geeft de woning waarin ze leven een score van minder dan zes op de tien en één op vier doet dat ook voor zijn of haar leven in het algemeen. Bij oudere landgenoten komen deze lage scores veel minder voor. Slechts 10% geeft een geluksscore lager dan zes op tien voor het huis en maar één op vijf voor hun leven in het algemeen.

Wat de ligging van hun woning betreft, zijn voor de jonge generatie de drie belangrijkste redenen om die te verlaten geluidsoverlast, verkeersveiligheid en de buren. Wat hun huis of appartement betreft, zijn het ontbreken van een tuin, het gebrek aan een goede afwerking en een lage isolatiegraad de belangrijkste redenen van hun ontevredenheid.

De helft van de jonge Belgen tussen 18 en 34 jaar zegt op korte termijn te willen verhuizen, in de leeftijdscategorie tussen 35 en 54 jaar is dat slechts 17% en voor 55-plussers amper 8%. Uit het rapport blijkt een verband tussen de wil om te verhuizen en het al dan niet eigenaar zijn van de woning. Bijna de helft van de jongere gezinnen is geen eigenaar, terwijl 80% van de oudere generatie dat wel is. Ook het wonen in een appartement heeft een impact. Eén op de drie jonge landgenoten woont in een appartement, terwijl dat slechts het geval is voor één op de vijf ouderen. Tot slot blijkt ook dat de helft van de jongere mensen in een verstedelijkte omgeving woont. De belangrijkste redenen voor jonge mensen om te verhuizen zijn voor één op de twee de woonkwaliteit en het comfort, gevolgd door de wens van één op de drie om gelukkiger te worden en groter te wonen.

“De groep jonge mensen die niet helemaal tevreden is met de huidige woning is relatief groot. Maar we stellen vast dat de meesten na hun 35ste wel de woning vinden waarin ze zich perfect thuis voelen. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van deze oudere Belgen gelukkig is met zijn of haar woning, terwijl dat bij de jongere generatie maar één op drie is. De correlatie tussen eigenaar zijn van een woning en gelukkig in het leven staan, verklaart het grote belang dat Belgen hechten aan een eigen huis of appartement”, verklaart Bert Geerinckx, algemeen directeur van Reynaers Aluminium.

De financiële situatie van jonge gezinnen heeft de grootste impact op de manier van wonen. Bijna 90% geeft aan dat de financiële mogelijkheden de belangrijkste hindernis vormen op het pad naar een woning waarin men zich helemaal thuis voelt. Zo zegt één op de drie van deze jongere ondervraagden dat hun inkomen net volstaat om maandelijks rond te komen en dat ze erg moeten opletten hoe dat geld wordt besteed.

Door de kostprijs van de woning (huur of afbetaling) moet de helft van de jongeren zuiniger leven en geeft deze groep minder geld uit aan reizen, vrije tijd of kleding dan ze zou willen. Eén op de drie verklaart ook verplicht te zijn om zijn of haar huidige job te blijven beoefenen omdat die werkzekerheid cruciaal is. Naast het financiële plaatje hebben ook het aanbod aan woningen, de schaarste aan bouwgronden en de strenge regelgeving om te (ver)bouwen voor één op de  drie jongere landgenoten een grote impact op de huidige woonsituatie.

“In het verleden was het verwerven van een eigen huis of appartement voor de meeste Belgen vanzelfsprekend. Dat blijkt vandaag minder voor de hand te liggen in een woningmarkt met een beperkter aanbod, stijgende prijzen, een strengere reglementering en complexere bouwmethodes die het kopen of bouwen van een woning duurder maken. Dit zou op langere termijn het aantal oudere Belgen dat gelukkig is met zijn of haar woning kunnen verminderen,” verwacht Bert Geerinckx.

Ondanks de vaak beperkte financiële mogelijkheden zijn quasi alle jonge Belgen bereid om tot de helft van hun maandelijks inkomen af te staan aan huur of aan het afbetalen van de (toekomstige) woning van hun dromen. Die toekomstige ‘thuis’ moet voor de helft van de jonge Belgen meer wooncomfort bieden. Drie op de tien ondervraagden wenst meer licht, een grotere woonoppervlakte en een hogere afwerkingsgraad van de woning. Eén op de drie wil ook een (grotere) tuin. Driekwart jonge landgenoten willen liefst een alleenstaande woning, één op tien zegt een rij- of hoekwoning te verkiezen of geeft de voorkeur aan een appartement.

Ook inzake stijl mag voor de jongere generatie één en ander veranderen. Vandaag woont bijna de helft van hen in woningen die niet binnen een specifieke stijl vallen. Een kwart van hen woont in een huis of een appartement dat gerangschikt kan worden onder de noemer modern, of in een woning in landelijke stijl. Slechts één op de tien beschikt over een woning met een uitgesproken klassieke stijl.

Wat de architectuur van hun toekomstige woning betreft is de architecturale stijl van de jonge ondervraagden meer uitgesproken. Zo verkiest bijna één op de drie jonge landgenoten een moderne en hedendaagse architectuur. Eén op de vijf gaat voor een landelijke en één op tien voor een klassieke stijl. De industriële loftstijl kan amper 10% bekoren. Het valt op dat nog steeds ruim één op de drie jongeren geen specifieke stijlvoorkeur heeft.

Qua woonvorm stapt de meerderheid van de jonge Belgen in de voetsporen van hun ouders. Bijna 80% wil zich het liefst in een klassieke gezinswoning vestigen. Nieuwere woonvormen zoals de kangoeroewoning of co-housing zijn minder populair, maar worden toch al door meer dan 10% van de jongeren verkozen.

“Zowel in nieuwbouw als bij verbouwingen stellen we vast dat jonge mensen meer aandacht besteden aan architectuur. Het zijn immers accenten zoals de bouwstijl, de keuze van ramen en deuren, de muurbekleding en het dak die de persoonlijkheid van een woning bepalen. Gezien de zeer grote keuze aan bouwmaterialen en afwerkingen mag het belang van professioneel advies niet onderschat worden. Men bouwt immers maar één keer in zijn leven de woning van zijn dromen”, besluit Bert Geerinckx.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

CEO Filip Dewaele van het gelijknamige vastgoedbedrijf geeft zijn functie door aan Sofie Spriet. Zelf wordt hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast wil de vastgoedmakelaar de komende vijf jaar zijn netwerk uitbreiden van 43 naar[…]

Stormloop op woningen

Stormloop op woningen

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

Verkoop luxevastgoed breekt alle records

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

'Het duurt te lang voor we kunnen starten met bouwen'

Meer artikels