Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heleboel nieuwe fietsstraten op komst in Antwerpen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Heleboel nieuwe fietsstraten op komst in Antwerpen

Het Antwerpse schepencollege maakt versneld werk van de aanleg van een heleboel nieuwe fietsstraten. De stad wil daarmee het comfort voor fietsers op het vlak van ‘social distancing’ garanderen en ook de doorstroming van het fietsverkeer verbeteren. De nieuwe fietsstraten zullen immers zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, en de verbinding maken met bestaande fietsroutes. Het aantal kilometers fietsstraten in de stad verhoogt hiermee met 19 km, van 4,5 km naar 23,5 km.
 
Reeds deze zomer wil Antwerpen de volgende straten versneld als fietsstraat inrichten:
• De fietsas Zurenborg/Kievit: Pretoriastraat - (Grotehondstraat) - Oostenstraat- Baron Joostensstraat - Van Immerseelstraat;
• De fietsas parallel Leien: Balansstraat - Kielsevest tussen de Balansstraat en de Montignystraat;
• De missing links fietsostrade 13 Antwerpen/Boom: Commandant Van Laethemstraat - Fodderiestraat;
• De missing link Veer Hoboken: Zaatlaan - Karel Duboislaan - Hertoglei;
• De fietsstraat Molenlei;
• De missing link fietsostrade 107 Antwerpen/Ranst: Peter Benoitlaan - Nieuwe Donk - Vaartweg - Wouter Haecklaan - Cornelissenlaan;
• De fietsas Hoboken/Wilrijk: Spoorweglaan (van Jozef Hermanslei tot Groenenborgerlaan) en Bosheidelaan - Den Brem - Salesianenlaan - Eikenlei - Meerlenhoflaan - Walstraat - Antverpiastraat - Vinkenveldplein- Vinkenveldstraat;
• De fietsas zuiden/oosten binnenstad: Jozef Liesstraat - Halfmaanpleintje - Belegstraat - Haantjeslei - Van Schoonbekestraat - Markgravelei (tussen Van Schoonbekestraat en Karel Oomsstraat) - Doornelei - Sint-Hubertusstraat - Frederik De Merodestraat (tussen Sint-Hubertusstraat en Frederik de Merodeplein) - Frederik de Merodeplein - Belpairestraat - Eikelstraat - Waterfordstraat - Boomgaardstraat (tussen Van Luppenstraat en Cobdenstraat) - Cobdenstraat - Transvaalstraat - Tramplein - Lange Altaarstraat;
• De fietsas noorden binnenstad: Gasstraat - Sint-Jobstraat - Essenstraat - Korte Dijkstraat - (verknoping met fietsstraat Lange Dijkstraat).
 
Daarnaast wil de stad binnen de Singel in Borgerhout/Antwerpen-Noord op korte termijn een verdere aansluiting op de fietsas noorden/oosten/zuiden realiseren. Het precieze traject wordt samen met de districten onderzocht.

Structurele aanleg

Als eerste komt de Balansstraat aan de beurt. Op de kenmerkende rode kleur die fietsstraten hebben, is het nog even wachten. Door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk. De fietsstraten die nu versneld worden aangelegd krijgen op termijn in ieder geval ook een rode kleur en zullen deel uitmaken van grotere aansluitende verbindingen.
 
De tijdelijke maatregelen met markeringen en aangepaste verkeersborden zijn dus een voorbereiding op een structurele aanleg van deze fietsstraten zodat fietsers nu al meer ruimte krijgen.
 
“We leggen deze fietsstraten sneller aan dan gepland omdat ze aan een behoefte voldoen. In Antwerpen wordt steeds meer gefietst, en door het netwerk fietsstraten met 19 km uit te breiden verzekeren we voor fietsers een vlotte doorstroming. Tegelijk spreiden we het fietsverkeer in de stad, waarmee we ook voor fietsers het toepassen van social distancing vergemakkelijken”, verklaart schepen van Mobiliteit Koen Kennis.
 
In januari 2012 werd het begrip ‘fietsstraat’ opgenomen in de wegcode. Fietsers kunnen in een fietsstraat de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen mogen ook rijden door fietsstraten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Fietsstraten zijn te herkennen aan de rode kleur die de rijweg heeft. In 2015 werd de Grotehondstraat de eerste fietsstraat in Antwerpen.
 
Antwerpen wil ook inzetten op de sensibilisering van alle weggebruikers in deze fietsstraten. Concreet zullen er informatiebordjes in het zicht van de fietsers en automobilisten gehangen worden waarop vermeld staat dat de wagen een fietser niet mag voorbijsteken in de fietsstraat.
 
Deze zomer worden bovendien in alle fietsstraten, zowel de bestaande en de nieuwe, markeringen op de rijbaan aangebracht in de vorm van een fiets met dubbelrichtingpijlen. Daarnaast zullen de komende maanden alle dubbelrichtingsfietspaden gemarkeerd worden met een onderbroken middellijn. Fietsers én automobilisten zullen zo de straten beter herkennen waar fietsers in twee richtingen mogen rijden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

Leuven introduceert nieuw protocol voor verkeersveilige bouwwerven

De stad Leuven wil de hinder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers bij bouwwerven beperken en werfomgevingen verkeersveiliger maken. Hiervoor werd een nieuw protocol uitgewerkt dat voortaan zal deel uitmaken van de vergunning voor de[…]

23/10/2021 | VeiligheidLeuven
AWV heeft plannen voor Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

AWV heeft plannen voor Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Meer artikels