Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heist-op-den-Berg bouwt volgend jaar zwembadcomplex

Gerelateerde onderwerpen :

,
Heist-op-den-Berg bouwt volgend jaar zwembadcomplex

Voor het nieuwe zwembadproject van Heist-op-den-Berg start de gemeente onderhandelingen met Sportoase, dat als voorkeursbieder uit de bus kwam. In het team van Sportoase was het Antwerpse ontwerpkantoor Omgeving verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, het ontwerp van de publieke ruimte en het architecturale concept. In het ontwerp is bijzonder veel waarde gehecht aan de inpassing in de landelijke context.

Tijdens het ontwikkelen van de plannen voor een nieuw zwembad koos het gemeentebestuur reeds in 2013 voor een dbfmo-procedure; dat betekent dat de privépartner aan wie de opdracht gegund wordt, zal instaan voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie. De bouw van het nieuwe zwembad in het toekomstige landschaps- en sportpark Hof Van Riemen moet beginnen in augustus 2017, al moet de definitieve overeenkomst met Sportoase nog worden getekend. Er zal ongeveer twee jaar worden gebouwd.

In het nieuwe zwembadcomplex  komt een sportzwembad (17 bij 25 m) dat als wedstrijdbad kan fungeren, een uitgebreide peuter- en kleuterzone (120 m²), een instructiebad (135 m²), een aangepaste duikzone en een recreatiezwemzone. Alles wordt geïntegreerd in één complex. Op basis van dit eisenprogramma vroeg Heist-op-den-Berg aan twee kandidaten (Sportoase en S&R) om een verbeterde en definitieve offerte in te dienen. Op 20 september ontving de gemeente twee offertes.

Een jury heeft beide offertes grondig beoordeeld, waarna op 29 november Sportoase werd aangeduid als voorkeurbieder voor het nieuwe zwembad van Heist-op-den-Berg. Met S&R, dat een conform en sterk dossier had, zou enkel voort worden onderhandeld als het overleg met de voorkeurbieder alsnog toch niet zou leiden tot een finaal contract. Concreet betekent dit dat exclusieve onderhandelingsgesprekken met Sportoase worden gestart. De contractsluiting wordt afgerond op het moment dat de omgevingsvergunning afgeleverd wordt.

Het gaat om een contract van 30 jaar, waarbij de gemeente jaarlijks een bepaald bedrag betaalt.  Omdat de gesprekken met Sportoase nog lopen, ligt de juiste kostprijs nog niet vast, maar het bedrag wordt geraamd op zowat 1,5 miljoen € per jaar. Momenteel betaalt de gemeente 1 miljoen € voor het beheer van de twee oude zwembaden in Itegem en in de Lostraat. Wat met het zwembad in Itegem moet gebeuren, is nog niet geweten; het zwembad in de Lostraat zal op termijn worden afgebroken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw Scheldetunnel Oosterweelverbinding is toegewezen

Bouw Scheldetunnel Oosterweelverbinding is toegewezen

Lantis, de opdrachtgever voor de Oosterweelverbinding, heeft de opdracht voor de realisatie van de Scheldetunnel zopas gegund aan de tijdelijke handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel (thv COTU). De eerste voorbereidende werken starten dit[…]

03/06/2020 | OosterweelAntwerpen
Voorontwerp rup Friendshipsite Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp rup Friendshipsite Antwerpen goedgekeurd

Antwerpen start nieuwe renovatiefase Fierensblokken

Antwerpen start nieuwe renovatiefase Fierensblokken

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Dakrenovatie Egmontpaleis in Brussel begint in juni

Meer artikels