Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Heijmans koopt houtskelet-fabriek

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Heijmans koopt houtskelet-fabriek

© ©Christian Delbert - stock.adobe.com

De Nederlandse bouwgroep Heijmans start de productie van houtskeletbouwwoningen. De groep wil versneld opschalen naar grootschalige productie. Dit gebeurt door de overname van de energieneutrale fabriek van IIBO en een samenwerking met een ervaren partner. Vanaf 2022 zal Heijmans als makers van de gezonde leefomgeving de techniek van houtskeletbouw op grote schaal toepassen.
“Door de inzet van digitale technieken, duurzame grondstoffen en schone energie, maken we een versnelling in onze strategie”, zegt CEO Ton Hillen. “De eigen fabrieksmatige houtskeletbouw is voor Heijmans een logische en belangrijke keuze. We willen vanaf morgen al forse stappen zetten op dit front, niet pas over een paar jaar. Daarom kiezen wij voor deze overname. Het sluit ook aan op de landelijke opgave om de woningvoorraad in Nederland te vergroten en te verduurzamen. Daarin wil Heijmans een belangrijke rol spelen.”
 
“Met deze fabriek zetten we in op gestandaardiseerde woningen in hout met behoud van een ruime variatie in uitstraling. Daarnaast blijven wij met onze bestaande co-makers huizen produceren in beton. Heijmans kiest daarmee bewust voor twee sporen. Enerzijds is dat de versnelling in het prefabriceren van houtskeletbouwwoningen vanaf 2022. Anderzijds gaan we door met het conceptueel bouwen van steeds duurzamere woningen in beton. Dit samen speelt in op veranderende eisen en wensen op de markt.”
 
Eigen productie
 
Heijmans start komende maand al met industriële houtskeletbouw als duurzame en gezonde woonoplossing. Dat gaat in verschillende fases. Met de overname van de fabriek en het personeel van IIBO, waarmee de eigen productie met bestaande expertise en ervaring kan worden vormgegeven, zal Heijmans in 2022 starten in de eigen fabriek. Daarbij wordt Heijmans met kennis en kunde bijgestaan door partner VDM Woningen. Hierdoor is de verwachte leercurve steiler en wordt de tijd tot feitelijke productie verkort. Vanaf de tweede helft van 2022 is de fabriek dan ook operationeel.
 
Tot 1.000 woningen per jaar
 
Vanaf januari 2022 worden er – gebruikmakend van de locatie van partner VDM – houtskeletbouw-woningen gerealiseerd, o.m. voor projecten in Zeewolde, Norg en Amersfoort, die door Heijmans zijn ontwikkeld. In totaal zullen er in heel 2022 ongeveer 100 woningen geproduceerd worden. In 2023 wordt dat aantal in de eigen Heijmans-fabriek verdubbeld naar 200 woningen. Daarna neemt de groei toe naar 800 tot 1.000 houtskeletbouw-woningen per jaar.
 
Met houtskeletbouw zet Heijmans een stap naar circulair en energieneutraal bouwen. Dat correspondeert met de ambitie om in het jaar 2030 emissieloos te zijn. “De milieuwinst is direct meetbaar, omdat de fabriek van IIBO voor 100% CO2-neutraal is. Hout zorgt bovendien voor een besparing in gewicht van grofweg 50%. In de gebruiksfase wekt deze nieuwe generatie woningen evenveel duurzame energie op als er wordt gebruikt. Ook is hout circulair, waardoor het bijdraagt aan een kleinere CO2-voetafdruk van deze woningen over de gehele levensfase. Tot slot dragen houtskeletbouw-woningen bij aan een gezond woonklimaat.”
 
Om het proces gedegen tot stand te brengen is samenwerking gezocht met ervaren partijen, zowel inzake productie als digitale aansturing. Ketenintegratie zorgt voor optimale efficiëntie in het hele proces, van koperskeuze tot oplevering van de woning. Een seriematig en gedigitaliseerd bouwproces zorgt voor minder belasting op plekken waar gebouwd moet worden en dus minder overlast in de wijk. Ook heeft industrieel bouwen minder faalkosten en is het sneller in productie. Door te werken vanuit een zogeheten variatiebibliotheek kan Heijmans specifieke klantwensen eenvoudig en flexibel inpassen, en zijn ze in staat om een gevarieerd eindproduct te leveren.
 
IIBO
 
Het Friese Intelligente Innovatie Bouw Oplossingen (IIBO) realiseert woningen in korte bouwtijd door een gestandaardiseerd, industrieel bouwsysteem. Heijmans neemt de bestaande fabriek, het personeel en de grond over, waar al vele houten woningen met succes geproduceerd zijn. Met een optie op aanpalende grond is er de mogelijkheid van uitbreiding. Het college van B&W van de gemeente Heerenveen heeft gezegd blij te zijn met de komst van Heijmans en kijkt uit naar een goede en langdurige samenwerking.
 
VDM Woningen
 
Het eveneens Friese VDM Woningen bouwt sinds 1880 duurzame, hoogwaardige en energiezuinige woningen. Heijmans kan de kennis en de productielocatie in Drogeham gebruiken als springplank om in januari 2022 houten woningen te produceren.
.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent plaatst 17.000 zonnepanelen aan Rigakaai

Gent plaatst 17.000 zonnepanelen aan Rigakaai

De stad Gent sluit een overeenkomst met burgercoöperatie Beauvent voor de levering van groene stroom, bestemd voor eigen gebruik. De coöperatie zal samen met Lemahieu Group aan de Rigakaai 17.000 zonnepanelen installeren op de loodsen[…]

13/01/2022 | MilieuZonnepanelen
hsbcad haalt 3 miljoen € op

hsbcad haalt 3 miljoen € op

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Unilin Group neemt Panneaux de Corrèze over

Unilin Group neemt Panneaux de Corrèze over

Meer artikels