Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen de krachten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Havens van Antwerpen en Zeebrugge bundelen de krachten

(c) Port of Antwerp

© Sebastian Vervenne

Antwerpen en Brugge bundelen hun respectievelijke havens tot één reusachtige wereldhaven. Het tweestedenakkoord creëert een topper inzake transport en logistiek. Het eenmakingstraject zal naar verwacht ongeveer een jaar in beslag nemen. Daarna krijgt de gemeenschappelijke haven een nieuwe naam: Port of Antwerp-Bruges.
Beide havens versterken door de fusie hun positie in de wereldwijde logistieke keten. De eengemaakte haven zal op die manier ook beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst en kan bovendien vlotter het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. De transactie is onderworpen aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteiten. Beide partijen streven ernaar de overeenkomst in de loop van 2021 af te ronden.
 
De gezamenlijke positie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in de wereldwijde logistieke keten krijgt dankzij de samensmelting een belangrijke duw in de rug. Zo wordt de eengemaakte haven de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton/jaar), één van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa.
 
Daarnaast zal de haven meer dan 15% van de totale doorvoer van aardgas in Europa voor haar rekening nemen en uiteraard blijft het ook de belangrijkste chemische hub van Europa. Tot slot wordt Port of Antwerp-Bruges ook de grootste cruisehaven van de Benelux. Met een totale doorvoer van 278 miljoen ton per jaar bestendigt de eengemaakte haven haar wereldwijde toppositie.
 
Het samengaan is echter meer dan een verhaal van tonnen en volumes. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. Het eenmakingsproject is gebaseerd op het creëren van meerwaarde voor de omgeving in Antwerpen en Zeebrugge, voor klanten en andere betrokkenen, maar ook voor de rest van Vlaanderen. In een gezamenlijk plan definieerden beide havens drie strategische prioriteiten: duurzame groei, weerbaarheid en leiderschap in de energie- en digitale transitie.
 
Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden en zet in op de sterktes van beide sites. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair. Zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas. Door nauwer samen te werken wordt de duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens bestendigd.
 
Om de meerwaarde van een eengemaakte haven zo goed mogelijk te benutten, trekt Port of Antwerp-Bruges de kaart van de interconnectiviteit. Zo zal het goederenspoorvervoer tussen de twee sites worden gebundeld, wordt de estuaire vaart (door binnenschepen op de Noordzee) geoptimaliseerd en staat ook een verbinding via pijpleidingen op de prioriteitenlijst.

Nieuwe zeesluis

De voorziene strategische investeringen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de extra containercapaciteit in Antwerpen, worden voortgezet. Toekomstige investeringen zullen vanuit een eengemaakte bedrijfsvoering worden beoordeeld, zodat die de beide havenplatformen ten goede komen en zodat de haven kan blijven tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar klanten.
 
Door hun krachten te bundelen zullen de havens van Antwerpen en Zeebrugge beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Deze weerbaarheid is essentieel voor de welvaart en het welzijn van onze samenleving en voor de toekomst van onze economie. Port of Antwerp-Bruges put uit de middelen, kennis en het talent van de teams in Zeebrugge en Antwerpen. In de nabije toekomst zal een eengemaakte organisatiestructuur en manier van werken worden ontwikkeld, met respect voor elkaars DNA en bedrijfscultuur.
 
Over de leiding en het bestuur van Port of Antwerp-Bruges zullen samen transparante afspraken voor de langere termijn worden gemaakt. De haven wil zoveel mogelijk synergieën tot stand brengen, verder timmeren aan het ruime maatschappelijke draagvlak voor de motor van de Vlaamse economie en haar positie als logistiek, maritiem en industrieel centrum versterken. Niet alleen in Vlaanderen en België, maar ook op Europees en wereldniveau.
 
De eengemaakte haven zal ook sneller en beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals energietransitie, innovatie en digitalisering. Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge stond duurzaamheid al centraal in de strategische koers, maar Port of Antwerp-Bruges legt de lat nog hoger. De combinatie van de Antwerpse industriële cluster en de Zeebrugse kustligging vormt een unieke kans om de toekomstige energieuitdagingen in Vlaanderen en de ruimere regio aan te gaan.
 
Zo wil Port of Antwerp-Bruges de Europese leiderspositie innemen als importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker zijn van de waterstofeconomie. Daarnaast zet de haven, in samenwerking met haar industriële en maritieme klanten, verder in op koolstofreductie en onderzoek naar de toepassing van CCUS (Carbon Capture, Utilisation & Storage) als bijdrage in de transitie naar een koolstofarmere haven. Tot slot biedt Port of Antwerp-Bruges ijzersterke troeven op het vlak van innovatie en digitalisering om de logistieke keten efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te maken.
 
“We zijn trots op dit historische akkoord, dat een langverwachte eenmaking bezegelt. Met deze samenwerking zijn we op weg om de wereldhaven van Europa te worden en versterken we tevens onze positie als belangrijkste containerhaven in tonnen, sterke ro/ro-haven en een van de grootste breakbulkhavens in Europa. Zo worden we nog aantrekkelijker voor bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere mogelijke betrokkenen en zijn we onbetwistbaar dé economische motor van Vlaanderen”, verklaart Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf.
 
“We kijken ernaar uit om samen onze positie als belangrijkste toegangspoort tot Europa te versterken. Door onze sterktes te combineren met de kwaliteiten van Antwerpen kunnen we meer én beter doen. Dit doen we in het belang van en met aandacht voor onze havengemeenschap, onze stad en onze regio. We versterken onze gezamenlijke economische en internationale positie en creëren tegelijk meerwaarde voor de brede samenleving”, aldus Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fietskoeriers leveren bouwmaterialen in centrum Antwerpen

Fietskoeriers leveren bouwmaterialen in centrum Antwerpen

In de Antwerpse binnenstad kunnen aannemers voortaan spoedbestellingen van bouwmaterialen gratis per fiets laten leveren op hun bouwwerven. De dienst wordt gelanceerd door BMB Bouwmaterialen in samenwerkinng met fietskoerier OOVelo om de vele[…]

Enorme betonnen drempel voor stormvloedkering getransporteerd

Enorme betonnen drempel voor stormvloedkering getransporteerd

Nieuw offshore installatieschip voor DEME

Nieuw offshore installatieschip voor DEME

Vrachtwagens onder bovenleidingen op de snelweg?

Vrachtwagens onder bovenleidingen op de snelweg?

Meer artikels