Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Havens bekijken CO2-opslag onder Noordzee

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Havens bekijken CO2-opslag onder Noordzee

Foto: North Sea Port

De Europese Unie is in principe bereid subsidie te geven aan een project om CO2 van de industrie in Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee. Dit blijkt uit de lijst met energieprojecten die het Europese Parlement op 12 februari goedkeurde. Door deze goedkeuring kreeg het project de status van Project of Common Interest (PCI) .

In Rotterdam is het Porthos-project in voorbereiding waarbij verschillende bedrijven CO2 kunnen aanleveren aan een dwars door het havengebied lopende transportleiding. Via die leiding gaat de CO2 naar een leeg gasveld onder de Noordzee om permanent opgeslagen te worden. De industrie in Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen heeft niet de beschikking over lege gasvelden voor de kust. Onderzocht wordt of deze industrie via een pijpleiding kan worden aangesloten op het Rotterdamse systeem. Doel is dat er minder CO2 in de atmosfeer komt en zo klimaatverandering wordt tegengegaan.

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) is één van de denksporen in de transitie naar een klimaatneutrale industrie in 2050, naast bijvoorbeeld productie van groene waterstof, elektrificatie, gebruik van CO2 en recycling. De cementsector experimenteert reeds met het afvangen en hergebruiken van CO2. Verwacht wordt dat CCS met name op de relatief korte termijn toegepast zal worden en dat op de langere termijn meer fundamentele aanpassingen in de industrie mogelijk zijn. Met CCS kan op redelijk korte termijn, tegen relatief lage kosten CO2 uit de atmosfeer gehouden worden.

De havenbeheerders North Sea Port, Port of Antwerp en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen hoe de infrastructuur tussen de havens eruit moet komen te zien. Ze doen dat onder de naam ‘CO2 TransPorts’. De drie havens kunnen dit jaar subsidies vragen uit een Europees fonds voor infrastructuur (Connecting Europe Facility). De PCI-status geldt voor twee jaar (2020 en 2021). Daarna moeten de bedrijven opnieuw een aanvraag indienen.

Al verbonden via pijpleidingen

De industrie in de havens van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port zijn al met verschillende pijpleidingen met elkaar verknoopt. Buisleidingen zijn een betrouwbaar, veilig en milieuvriendelijk transportmiddel. Zo ontvangen de raffinaderijen in Antwerpen en Vlissingen al sinds jaar en dag ruwe olie via een pijpleiding uit Rotterdam.

Binnen het samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR) onderzoeken de grootschalige procesindustrie, Gasunie, Fluxys en North Sea Port de haalbaarheid van verschillende scenario’s om CO2 af te vangen en op te slaan. Deze scenario’s omvatten zowel transport per schip als transport per leiding. Aansluiting op Porthos in Rotterdam behoort tot de mogelijkheden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste plannen voor heraanleg N8 en N454 in Oudenaarde en Horebeke

Eerste plannen voor heraanleg N8 en N454 in Oudenaarde en Horebeke

De eerste ontwerpplannen voor de vernieuwing van de N8 tussen Brakel en Oudenaarde en de Broekestraat (N454) werden eerder deze maand voorgelegd aan de klankbordgroep tijdens een participatieavond. “Met het aangepaste ontwerp zal AWV in de[…]

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Antwerpen leidt nieuwkomers op tot grondwerker

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

'Eerst het water, de rest komt later'

'Eerst het water, de rest komt later'

Meer artikels