Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Havenbedrijf Gent actualiseert strategisch plan

Havenbedrijf Gent actualiseert strategisch plan

Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2010-2020 aan de toekomst van de Gentse haven. De uitvoering van dit plan is nu halfweg: tijd om de 23 doelstellingen aan te passen aan de veranderde wereld rondom de haven om de ontwikkeling ervan tot een multimodaal logistiek platform voort te zetten, meent het Havenbedrijf. Een overzicht van de krachtlijnen voor de komende vijf jaar.

De focus blijft liggen op het jaarlijks behalen van 30 miljoen ton goederenoverslag via de zeevaart, 20 miljoen ton via de binnenvaart en 300.000 TEU met containers via de binnenvaart en shortsea shipping (scheepvaart langs de Europese kusten en via de Middellandse Zee). Daarnaast wordt duidelijk de kaart getrokken van 'cleantech': de toepassing van schone technologieën bij bestaande en nieuwe bedrijven.

Bovendien wordt blijvend ingezet op de ontwikkeling van distributieactiviteiten; die brengen immers heel wat jobs met zich. Extra aandacht gaat ook naar het creëren van een gunstig klimaat voor het versterken van clusters per sector en inzake duurzaamheid zoals het gebruik van reststromen (afval wordt grondstof, bv. het hergebruik van CO2 of warmte).

De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen om de maritieme toegang tot de haven te verbeteren, blijft uiteraard de grootste ambitie de komende jaren. Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe sluis. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Na het politieke besluit en de eerste spadesteek in 2017 zou in 2021 het eerste schip door de Nieuwe Sluis moeten varen.

De uitgifte van grond aan bedrijven blijft onverminderd de ambitie van het Havenbedrijf Gent: er wordt 150 ha extra in concessie gegeven tegen 2020. Voorts wordt ingezet op het uitvoeren van enkele masterplannen: het Kluizendok, het bedrijventerrein Rieme-Noord (bouwen van infrastructuur, invulling met nieuwe bedrijven en havenactiviteiten) en de Darsen (herwaardering van de terreinen tussen het Grootdok en het Sifferdok).

Voor het beheer en het onderhoud van de haveninfrastructuur wordt gekozen voor 'asset management': vanaf het ontwerp van de infrastructuur wordt de volledige levenscyclus in aanmerking genomen met inbegrip van het onderhoud ervan. De haven voort ontwikkelen gebeurt door samenwerking. Hierbij wordt gekeken naar een economische en/of beleidsmatige participatie of uitgebreidere samenwerking met andere partners en havens. Ten slotte wordt duidelijk gekozen voor een aandeel van 30% hernieuwbare energie (ter vervanging van fossiele energie) in de mix van productiecapaciteit.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar