Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Haven Oostende produceert eigen elektriciteit

Haven Oostende produceert eigen elektriciteit

Op de Rebo-terminal in de haven van Oostende werd een eerste windturbine in gebruik genomen. De Xant M-21 turbine produceert 100 kW, voldoende om een gedeelte van de elektriciteitsbehoefte in de haven te dekken.

Onder meer door de de nabijheid van de luchthaven is het in Oostende niet mogelijk om een grote windturbine te plaatsen. Daarom koos de haven voor een middelgroot exemplaar dat meestal wordt ingezet voor decentrale energieproductie. Deze turbines worden dichter bij de afnemer geplaatst, in de buurt waar de geproduceerde energie rechtstreeks verbruikt wordt.

De geproduceerde energie zal hoofdzakelijk gebruikt worden door de Oostendse haven. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, die de turbine zopas officieel inhuldigde, noemt de plaatsing een omzetting van het Vlaamse Windplan naar de praktijk: de turbine staat in de haven op een plaats waar dit voordien niet mogelijk leek en levert lokaal stroom aan de omliggende bedrijven. “Aan de kust hebben we aan wind als hernieuwbare bron geen gebrek; hoog tijd dus dat we er meer gebruik van maken”, vindt de minister.

Xant 

Xant is een middelgrote windturbineproducent met als aandeelhouders de firma’s 3E uit Brussel, Vyncke nv uit Harelbeke, het Vlaams investeringsfonds PMV en de business angel Jo Versavel uit Kortrijk. De installatie en de werking van de windturbine worden gemonitord in het kader van PECS, een Europees project waarvan de haven van Oostende projectleider is. PECS staat voor Ports Energy and Carbon Savings en is goedgekeurd in het kader van het Interreg 2 Zeeën-programma, dat mee gefinancierd is door het European Regional Development Fund (ERDF). Samen met partners in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden innovatieve technologieën en systemen ontwikkeld die bijdragen tot het verminderen van de productie van CO2 en het verhogen van de energie-efficiëntie in havengebieden.

Interreg 2 Zeeën

Interreg 2 Zeeën is een Europees Territoriaal Samenwerkingsprogramma dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen) omvat. Het programma is mee gefinancierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (241 miljoen € voor de periode 2014-2020). Het globale objectief is om een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen, waar natuurlijke middelen beschermd worden en de groene economie gepromoot wordt. Om dit te realiseren kunnen projecten die rechtstreeks bijdragen tot één van de specifieke doelstellingen, zoals CO2-arme technologieën, gedeeltelijk met deze Europese middelen gefinancierd worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Bouwwerven veroorzaken nog te vaak onnodig een daling van het grondwaterpeil en laten nog teveel water rechtstreeks wegvloeien in de riolering, ook als er alternatieven beschikbaar zijn.  Ondanks initiatieven van de bouwsector en de lokale[…]

05/07/2022 | Vlaamse RegeringWetgeving
Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Meer artikels