Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

© Oliver Boehmer - bluedesign

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van de weg gebruiken en er mag in principe zelfs worden gespeeld, al mogen andere weggebruikers daarbij niet worden gehinderd. Anders dan in een fietsstraat, moeten fietsers in een woonerf rechts rijden. 

Deze week worden de aangepaste verkeersborden geplaatst. Vanaf 5 augustus treedt het nieuwe reglement in werking. De maatregel geldt in het volledige centrumgebied dat door de Groene Boulevard wordt omzoomd. Door de binnenstad om te vormen tot woonerf wil het Hasseltse stadsbestuur de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verhogen. Sluipverkeer wordt uit de stad geweerd. Parkeren in een woonerf is enkel toegelaten op de specifieke parkeervakken.
 
Volgens de politie wordt de wegeninfrastructuur in een woonerfzone het best zodanig aangepast dat de gewenste snelheid vanzelf ontstaat. Maatregelen die een vertragend effect genereren zijn bijvoorbeeld korte wegsegmenten, een smalle rijbaanbreedte of een ruw wegdek. Enkel verkeersborden plaatsen is volgens experts onvoldoende om het gewenste effect te behalen. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels