Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

© Oliver Boehmer - bluedesign

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van de weg gebruiken en er mag in principe zelfs worden gespeeld, al mogen andere weggebruikers daarbij niet worden gehinderd. Anders dan in een fietsstraat, moeten fietsers in een woonerf rechts rijden. 

Deze week worden de aangepaste verkeersborden geplaatst. Vanaf 5 augustus treedt het nieuwe reglement in werking. De maatregel geldt in het volledige centrumgebied dat door de Groene Boulevard wordt omzoomd. Door de binnenstad om te vormen tot woonerf wil het Hasseltse stadsbestuur de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verhogen. Sluipverkeer wordt uit de stad geweerd. Parkeren in een woonerf is enkel toegelaten op de specifieke parkeervakken.
 
Volgens de politie wordt de wegeninfrastructuur in een woonerfzone het best zodanig aangepast dat de gewenste snelheid vanzelf ontstaat. Maatregelen die een vertragend effect genereren zijn bijvoorbeeld korte wegsegmenten, een smalle rijbaanbreedte of een ruw wegdek. Enkel verkeersborden plaatsen is volgens experts onvoldoende om het gewenste effect te behalen. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Deze week beginnnen de stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de vesten. De werken zullen gefaseerd verlopen. Het eenrichtingsverkeer op de vesten wordt stelselmatig ingevoerd, in zes fases. Tegen[…]

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Verbeterd ontwerp voor Rijksweg N78 in Lanklaar

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Spoorvorming op Sint-Truidersteenweg (N79) wordt aangepakt

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Meer artikels