Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hasselt krijgt Kwaliteitskamer voor belangrijke bouwprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Hasselt krijgt Kwaliteitskamer voor belangrijke bouwprojecten

Stefan Devoldere, decaan van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Uhasselt, wil een team van experts samenbrengen dat in de toekomst moet waken over de kwaliteit van belangrijke bouwprojecten in de stad Hasselt. 
Deze zogenaamde ‘Kwaliteitskamer’ zal bestaan uit deskundigen in architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Ze zal de stad Hasselt adviseren en begeleiden bij grotere en strategische bouwprojecten. Er zal ook gewerkt worden aan een langetermijnvisie over ruimtelijke ordening die een leidraad zal vormen voor de begeleiding van actuele en toekomstige projecten.
 
De start van de Kwaliteitskamer is voor volgend voorjaar gepland. Eerst wordt nagegaan hoe de grotere Vlaamse steden aan kwaliteitsbewaking doen en zullen de initiatiefnemers gaan spreken met de stadsbouwmeesters van Antwerpen, Gent en Brussel.

Regie weer in eigen handen

“We willen als bestuur de regie weer in eigen handen nemen. Bouwprojecten zullen voortaan niet meer alleen benaderd worden vanuit de portemonnee van de projectontwikkelaars, maar vanuit de toegevoegde waarde voor de nieuwe bewoners en voor de mensen die al langer in deze buurten wonen. De jongste jaren zagen we hoe bouwprojecten werden ingepland en ontwikkeld zonder ernstig ruimtelijk beleidskader. Daarom verleggen we de accenten”, verklaart de Hasseltse schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers in de krant Het Belang van Limburg.
 
De stad Hasselt wil dat meer aandacht gaat naar de woonomgeving. Ook het zoeken naar nieuwe modellen voor betaalbaar wonen is een speerpunt. Het creëren van een aangename en betaalbare woonomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van de projectontwikkelaar. Bouwprojecten met een belangrijke impact op het stadsbeeld worden besproken, geëvalueerd en getoetst. 

Ontbrekende schakel

Het is niet de bedoeling dat de Kwaliteitskamer zich over elk bouwdossier in de stad zal buigen of uitspreken. Maar bij de grotere projecten wordt ze de ontbrekende schakel tussen de opdrachtgever, de bouwheer, de ontwerper en de stedelijke diensten. Belangrijk is dat in alle onafhankelijkheid kan worden gewerkt. 
 
“De Kwaliteitskamer weert elke vorm van belangenvermenging, partijdigheid of vooringenomenheid. Wij gaan uiteraard niet beslissen over bouwvergunningen. Wel gaan we voorafgaand daaraan en als dat nodig blijkt onze ideeën meegeven zodat we tot een project komen dat een stedenbouwkundige, architecturale en maatschappelijke meerwaarde biedt”, besluit Devoldere.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

De Amerikaanse toparchitect Daniel Libeskind heeft zijn ontwerp voor de herbestemming van de Antwerpse KBC-toren, de zogenaamde Boerentoren, voorgesteld. De bekende ondernemer Fernand Huts, eigenaar van Katoen Natie Groep, wil het gebouw een[…]

05/12/2022 | ProjectenErfgoed
Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Meer artikels