Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Hack Utilities zoekt oplossingen voor wateruitdagingen

Hack Utilities zoekt oplossingen voor wateruitdagingen

© Jakub Jirsák - stock.adobe.com

Hack Utilities is een Open Innovation Festival, een evenement voor ingenieurs en innovatieprofessionals in de sectoren water, energie, telecom en warmte. Het vindt plaats op 1 en 2 oktober in Area 42 in Brussel en is opgezet om complexe operationele uitdagingen op te lossen die worden gedeeld door de meeste bedrijven in de utilities-industrie, zoals het coördineren van infrastructuurwerken en het bouwen van digitale netwerken. De organisatie is in handen van Hack Belgium Labs, de Vlaamse energiecluster Flux50 en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).

De ambitie van Hack Utilities is om alle relevante actoren in staat te stellen om nieuwe projecten te maken die reeds de ochtend na het evenement toepasbaar zijn. Daartoe zullen de deelnemers met nieuwe projectideeën komen en ze onmiddellijk testen, nieuwe samenwerkingen smeden en nieuwe technologieën verkennen. Na overleg met experts in de sectoren water, energie, telecom en warmte zijn de volgende thema's geselecteerd die alle vier sectoren verenigen:

Toekomstbestendige infrastructuur

Stedelijke centra zullen nog steeds te maken krijgen met grote nieuwe infrastructuurwerken, aangezien de verouderende elektriciteits-, gas-, water-, telecommunicatie- en transportnetwerken worden gemoderniseerd.

Er is een enorme kans om dergelijke investeringen (en de werken zelf) beter te coördineren, om de efficiëntie te verbeteren, verstoring te voorkomen, gemakkelijker werken in de toekomst mogelijk te maken en, het belangrijkste, te werken met een gedeelde langetermijnvisie.

Grid flexibiliteit

Grids moeten dringend flexibeler worden om het hoofd te bieden aan de steeds  onvoorspelbare elektriciteitsproductie (als gevolg van hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde productie) en het verbruik (elektrische voertuigen).

Gas (onzekere aanvoer, behoefte aan 'groen' gas) en water (droogte, extreme weersomstandigheden, klimaatverandering) staan voor vergelijkbare druk. Hoe kunnen we een betere balans bereiken door synergieën in elektriciteit, gas, warmte en waterstof (bv. warmte in rioolwater, van zonne-energie tot waterstof, waterstof in gasnetten, ...)?

Lokale en off-grid-systemen

Lokale energiegemeenschappen worden steeds meer erkend als een belangrijke potentiële factor voor de overgang naar hernieuwbare energiebronnen.

Hoewel dergelijke gemeenschappen in populariteit toenemen (met name windenergie), is er ook potentieel om zonne-energie, warmtenetwerken, (afval) water en zelfs waterstof in het systeem op te nemen.

Technische en regelgevende obstakels blijven echter bestaan en de meeste nutsbedrijven worstelen nog steeds met het definiëren van hun rol in dit nieuwe ecosysteem.

Betrokkenheid van consumenten

Lang geleden waren klanten louter tariefbetalers. De meeste nutsbedrijven werken echter in steeds meer concurrerende, complexe en snel veranderende markten, waar een goede klantenservice en productinnovatie cruciaal zijn om te overleven.

Het vermogen om prosumenten en consumenten te binden en te mobiliseren (dat wil zeggen: de vraag te beheren) is ook de sleutel tot het managen van de energietransitie. Gelukkig hebben nutsbedrijven enorme troeven (bestaande klantenrelaties, enorme datasets) die ze in dit opzicht kunnen gebruiken, maar kunnen ze dat ook doen?

Digitale netwerken

Het internet laat zien hoe alle netwerken zullen evolueren, inclusief elektriciteit, gas, warmte en water. Slimme meters worden geleidelijk uitgerold en het bouwen van de ‘digital twin’ van het energienetwerk wordt een levensvatbaar doel. Plotseling zullen er zoveel meer gegevens beschikbaar zijn om het netwerk beter te beheren en nieuwe diensten te creëren. Tegelijkertijd zijn er zorgen over privacy en veiligheid. Waternetwerken hebben nog een lange weg te gaan, maar misschien zijn er 'hackbare' snelkoppelingen naar het in kaart brengen en digitaliseren van het waternetwerk? En hoe zit het met het combineren van gegevens uit elektriciteits-, water- en gasnetwerken?

Gevolgen van de klimaatverandering

Hoewel iedereen zich inspant om zijn impact op het klimaat te verminderen, zijn er maar weinigen die plannen hebben met de impact van klimaatverandering op hun activiteiten en het bredere energie-watersysteem. Bovendien moet dit op een systemisch niveau worden gepland, zoals de impact van de droogte van vorige zomer door de waterwegen (lagere waterstanden),  waterbehandelingsfaciliteiten (meer waterrecyclage, afvalwater met hogere toxiciteit), industriële watergebruikers (hogere zoutconcentraties op watergebaseerde koeling), verzending (minder vaak openen van sluizen op waterwegen), enz. Elk probleem werd symptomatisch aangepakt, waardoor het systeemprobleem vaak nog erger werd.

De deelnemers zijn vrij om aan andere onderwerpen te werken. Klimaatverandering en het omgaan met de gevolgen ervan zullen vermoedelijk ook hoog op de agenda staan. Het evenement zal een zeer divers publiek samenbrengen, onder wie gemeentelijke autoriteiten, regelgevers, advocaten, softwareontwikkelaars, universitaire onderzoekers en specialisten in kunstmatige intelligentie, datawetenschappen, drones, robotica en IoT (Internet of Things). Die kennis wordt gecombineerd met mensen die te maken hebben met alle mogelijke aspecten in de sector en nutsbedrijven die dagelijks soortgelijke problemen op verschillende manieren onder ogen zien en oplossen. Het wordt bovendien een zeer interactief en intens evenement, waarbij een groot deel van de tijd in kleine groepen wordt gewerkt en waar samen met experts wordt nagedacht over zowel de operationele als zakelijke aspecten. Praktische informatie vind je op www.hackutilities.com.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Na een jaar afwezigheid kan in januari InterSolution, de vertrouwde jaarlijkse afspraak voor de solarprofessional, hopelijk opnieuw in alle veiligheid doorgaan. Intussen al voor de tiende keer zal InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs[…]

Woensdag eerste Digital Construction Day

Woensdag eerste Digital Construction Day

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Meer artikels