Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grote wegenwerken op komst in Wezemaal-Rotselaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Grote wegenwerken op komst in Wezemaal-Rotselaar

Nadat de ontwerpplannen voor de herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal (Rotselaar) eerder dit jaar goedgekeurd werden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het gemeentebestuur en een hele resem projectpartners, heeft een studiebureau ze de jongste maanden voort uitgewerkt.

De Aarschotsesteenweg wordt na de herinrichting veiliger, met gescheiden fietspaden, een smaller wegbeeld aangepast aan een snelheidsregime van 50 km/uur en waar nodig busbanen zodat de bussen van De Lijn vlotter kunnen rijden.

Om gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, zal het AWV de komende jaren stukken  van percelen langs de steenweg moeten opkopen door middel van onteigeningsprocedures. Nu de plannen definitief zijn, is ook duidelijk geworden welke percelen mogelijk onteigend zullen moeten worden. De eigenaars van die bewuste percelen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Steenweg op Holsbeek

Voor de werken aan de Aarschotsesteenweg beginnen, zal eerst de Steenweg op Holsbeek (N229) volledig heringericht worden.  Het gaat meer bepaald over het stuk van aan de opritten van de E314 tot aan de rotonde die de kruising met de Aarschotsesteenweg vormt. De rotonde wordt ook volledig heraangelegd in het kader van dat project, met veilige fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

De werken aan de Steenweg op Holsbeek zullen starten in 2022. Momenteel lopen nog de laatste onteigeningsprocedures, maar de verwachting is dat die tijdig beëindigd zullen worden om in 2022 te beginnen. Ondertussen wordt ook volop doorgewerkt aan de onteigeningsprocedures van de Aarschotsesteenweg, zodat die werken kunnen starten kort na de herinrichting van de Steenweg op Holsbeek.

Aarschotsesteenweg

De Aarschotsesteenweg wordt heringericht over een afstand van vier kilometer. Concreet gaat het over het stuk tussen de rotonde met de Steenweg op Holsbeek en de gemeentegrens met Aarschot. Het project zal in twee grote fases worden uitgevoerd.

Eerst zal het westelijke gedeelte van de Aarschotsesteenweg worden aangepakt, van aan de rotonde met de N229 tot aan de grens van de bebouwde kom voorbij het centrum van Wezemaal. Voor het verdere oostelijke gedeelte van de herinrichting, tot aan de gemeentegrens met Aarschot, wordt eerst het rioleringsontwerp voort uitgewerkt. Volgens de huidige planning kunnen de werken vanaf 2024 worden uitgevoerd.

Fietsinfrastructuur

De rode draad doorheen de ontwerpplannen is de verbetering van de fietsinfrastructuur. Waar nu nog smalle fietspaden langs de rijweg liggen, komen op termijn veilige (meestal gescheiden, soms aanliggende, verhoogde) fietspaden.

De indeling van de rijweg wordt zodanig aangepast dat automobilisten intuïtief aanvoelen dat ze zich in een bebouwde kom of een schoolomgeving bevinden zodat ze hun rijgedrag aanpassen. Concreet betekent dat een smallere rijweg voor het autoverkeer en asverschuivingen of 'poorteffecten' aan beide zijden van de bebouwde kom.

“Het aanzicht van de Aarschotsesteenweg zal na de herinrichting volledig veranderen. De weg krijgt een andere indeling, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een verkeersveilige inrichting: beter afgewerkt en met meer groen langs de weg”, aldus burgemeester van Rotselaar Jelle Wouters. Naast die cruciale investeringen in verkeersveiligheid en levenskwaliteit wordt ook de riolering op deze belangrijke verkeersas tussen Leuven en Aarschot vernieuwd.

Op 12 december zijn alle inwoners van Wezemaal uitgenodigd om de plannen in te komen kijken. Er zullen medewerkers van het AWV, de gemeente, het projectteam en het ontwerpbureau aanwezig zijn om uitleg te geven bij de informatiepanelen en de technische plannen. Het infomoment vindt plaats tussen 17 en 21 uur in Parochiezaal Sint-Martinus, Holsbeeksebaan 1 in Wezemaal.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Merelbeke: facelift voor Polderstraat en Sneyssenslaan

Merelbeke: facelift voor Polderstraat en Sneyssenslaan

De gemeenteraad van Merelbeke keurde op 22 juni de plannen goed voor de herinrichting van de Cornelius Sneyssenslaan en de Polderstraat en de aanleg van nieuwe fietspaden in de Potaardeberg. De totale kostprijs wordt geraamd op 4.115.912,08[…]

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

Meer artikels