Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grote verschillen in stedelijke regels voor het opsplitsen van woningen

Gerelateerde onderwerpen :

Grote verschillen in stedelijke regels voor het opsplitsen van woningen

In de dertien Vlaamse centrumsteden heerst een enorme verscheidenheid aan regels voor het opsplitsen van woningen. Om een doortastend beleid in de stad mogelijk te maken is een accuraat beeld nodig van de huidige wetgeving. Hoe gemakkelijk kan je van één woning twee woningen maken in een Vlaamse gemeente of stad? Welke limieten zijn er? Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem onderzocht de actuele regelgeving in de dertien centrumsteden.

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig, zelfs als hiervoor geen bouwwerken worden uitgevoerd. De enige uitzondering hierop is de regeling van het zorgwonen. Het verbouwen van een woning tot zorgwoning, zonder uitbreiding en zonder dat dit gepaard gaat met constructieve werken, is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Het verbouwen van een woning tot zorgwoning zonder uitbreiding maar met constructieve werken is meldingsplichtig.

Elke stad of gemeente heeft haar eigen normering. Een aantal hebben heel specifieke verordeningen, wat objectiviteit garandeert. Vaak is dat het geval als een doorgedreven woonbeleid wordt gevoerd. De verscheidenheid is gigantisch. Afhankelijk van de stad zijn er specifieke bouwverordeningen van toepassing.

“Conform de wetgeving lijkt Oostende de soepelste en Gent de strengste van de centrumsteden. Genk en Roeselare zijn ook soepel, Kortrijk en Aalst zijn dan weer streng. In Oostende is er geen beperkende normering; je moet enkel een vergunning aanvragen. Het stadsbestuur van Oostende werkt wel aan een reglement. Het tegenovergestelde is Gent, waar het heel moeilijk geworden is om woningen op te splitsen. Alle eengezinswoningen met minder dan 250 m² bewoonbare oppervlakte kan je er sowieso niet opsplitsen. Splits je grotere woningen (> 250 m²) op, dan moet je minstens één parkeerplaats per appartement en twee fietsopbergplaatsen voorzien”, aldus Van Volcem.

Het is een trend dat alle steden het opsplitsen van woningen bemoeilijken. De minimum oppervlakte van wonen op kamers is 12 m² en daar is de minister van Wonen voor bevoegd. Al wie groter woont, valt niet onder de bevoegdheid Wonen maar onder de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening. Daar hebben de steden via de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) de mogelijkheid om via een bouwverordening zelf minimumnormen te bepalen bij nieuwbouw. Zeker waar de inkomens zwak zijn, probeert men grotere eenheden te waarborgen om ook goede inkomsten aan te trekken. De inkomens van Leuven en Brugge liggen hoog en deze steden kennen al jaren een strenge verordening.

Op 1 november 2014 trad de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen in werking. Deze verordening bevat voorschriften die je moet volgen wanneer je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor het creëren of wijzigen van meergezinswoningen. Een eengezinswoning opdelen in meer woongelegenheden kan niet worden toegestaan indien de totale vloeroppervlakte van dit pand minder dan 250 m² bedraagt. Het samenvoegen van verschillende eengezinswoningen met als doel het creëren van een meergezinswoning is niet toegestaan, tenzij het gaat om vervangingsnieuwbouw.

Bij elke meergezinswoning bestaande uit maximum vijf woongelegenheden dient minstens één parkeerplaats per woongelegenheid te worden voorzien. Vanaf zes woongelegenheden geldt de norm van minstens 1,3 parkeerplaatsen per woongelegenheid. Er zijn ook nog een aantal normen betreffende het voorzien van een fietsenberging, een ruimte voor afval, verlichting en verluchting, enz. Deze zijn voornamelijk van toepassing bij nieuwbouw en/of vervangingsbouw. Bepaalde afwijkingen kunnen aangevraagd worden bij het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.

De oppervlakte van de oorspronkelijke woning speelt de grootste rol bij het al dan niet toekennen van een vergunning voor het opsplitsen. In sommige steden zoals Mechelen en Roeselare wordt een onderscheid gemaakt tussen de centrumstraten en de rand. In bijna elke centrumstad moet je bij het opsplitsen van woningen bijkomende parkeerplaatsen realiseren. Ook fietsparkeerplaatsen zijn in elf van de dertien steden een must.

Wetgeving kan bepalend zijn voor de evolutie die steden doormaken, in het bijzonder bij bepalingen inzake ruimtelijke ordening. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van het opsplitsen van woningen merkt men in sommige steden een gebrekkige kwaliteit van deze panden, bv. inzake leefbaarheid. Tegelijk wordt vastgesteld dat de betaalbaarheid van woningen in bepaalde gebieden onder druk komt. Gezien de gezinsverdunning zijn dan weer heel wat mensen bereid om minder groot te wonen. In een aantal opzichten kan opsplitsen een meerwaarde zijn.

“Elke stad heeft specifieke wensen en noden inzake groei en bevolkingssamenstelling. Toch zouden ook minimumnormen voor permanent verblijf en een mix (klein, midden en groot) binnen nieuwbouw vanaf tien eenheden wenselijk zijn. Steden moeten van elkaar leren en waar nodig vereenvoudigen”, stelt Van Volcem.

“Deze analyse en cijfers vragen specifieke maatregelen voor het woonbeleid. Met een open geest moeten we de stad van morgen mee helpen vorm geven. Aan de hand van deze inzichten en een constructief debat moeten voorstellen leiden tot sterkere steden, met de ambitie om de leefkwaliteit van onze centrumsteden bij de hoogste ter wereld te tillen”, besluit het Vlaamse parlementslid.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

"Dankzij de veerkracht van het personeel kon Thomas & Piron als eerste fabrikant zijn activiteiten hervatten"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of leidinggevende uit de brede Belgische bouwsector. Deze week komen de antwoorden op onze vijf vragen van François Piron, CEO van Thomas & Piron. Welke nieuwe technologie zal volgens[…]

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Meer artikels