Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grote prijsstijgingen bouwmaterialen zetten rem op herstel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Grote prijsstijgingen bouwmaterialen zetten rem op herstel

De neerwaartse druk op de prijzen van bouwwerken is de voornaamste bekommernis van de grote Belgische aannemers, zo blijkt uit de Barometer 2021 van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA). Die bezorgdheid van de beroepsvereniging wordt nog aangescherpt door de wereldwijde prijsexplosie van bepaalde bouwmaterialen, die de situatie nog zorgwekkender maakt.

Elk jaar bevraagt VBA haar leden over de gezondheidstoestand van hun onderneming en over de vooruitzichten voor de sector op korte termijn. Zoals te verwachten viel, had de coronacrisis een zware impact op de resultaten van de Barometer 2021.

Slechts 45% van de bevraagde bedrijfsleiders is van mening dat de activiteit van hun onderneming de voorbije drie jaar is gegroeid, terwijl dat percentage een jaar eerder nog op 64% lag. Ongeveer 36% verklaart zelfs dat hun orderboekje tijdens de eerste maanden van 2021 kromp.
 
Ondanks de economische weerslag van de viruscisis oordelen bijna 8 op de tien aannemers van grote bouwwerken dat de gezondheidstoestand van hun onderneming goed tot zeer goed is. De overige 21% is dan weer van mening dat hun onderneming zich in een zorgwekkende of zelfs slechte situatie bevindt.

Prijsconcurrentie

Voor vier op de tien van de door VBA bevraagde bedrijfsleiders is de prijsconcurrentie voor grote bouwwerken – en in het bijzonder, de toewijzing aan de ‘laagste bieder’ bij overheidsopdrachten – de belangrijkste bron van bezorgdheid in 2021. In de vorige Barometer beschouwde slechts 19% deze problematiek als een ernstige handicap.
 
De uitzonderlijke prijsstijging van bepaalde bouwmaterialen maakt volgens de grote aannemers dat die concurrentiedruk onhoudbaar wordt. De pandemie heeft de internationale handel zwaar verstoord, met een sterke prijsstijging van bepaalde bouwmaterialen en een explosie van de transportkosten tot gevolg. Volgens de nieuwe index I-2021 van de bouwmaterialen1 bedroeg de prijsstijging gemiddeld 6,4% tussen november 2020 en april 2021, maar voor bepaalde materialen op basis van hout of staal namen de prijzen exponentieel toe als gevolg van de spanningen op de wereldwijde grondstoffenmarkt.
 
Zo zijn de houtprijzen tussen september 2020 en april 2021 met 70 tot 115% gestegen naargelang het soort producten. De inflatie die voor de komende maanden wordt aangekondigd in heel Europa zou deze situatie nog verergeren. Bovendien wordt de sector geconfronteerd met ernstige bevoorradingsproblemen en met vertragingen – voor zover de termijnen al gekend zijn – van meerdere weken. De aannemers verwachten dan ook dat de federale regering deze omstandigheden als uitzonderlijk zal erkennen.
 
“Onze bedrijven zijn het rechtstreekse slachtoffer van deze internationale verstoringen, met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor hun rentabiliteit en het verloop van hun werven. Meer dan ooit is er nood aan evenwichtige contractuele relaties tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij grote bouwwerken (de klant, de architect, het studiebureau en de aannemer). Wederzijds respect en een responsabilisering van elk van de betrokken partijen zijn de beste waarborg voor het welslagen van deze grote projecten, vooral in de huidige gespannen context”, zegt Didier Cartage, directeur generaal van de VBA.

Gematigd vertrouwen

Gezien het huidige sociaal-economische klimaat verklaart 65% van de bedrijfsleiders matig vertrouwen te hebben voor de komende drie jaar en 12% zegt ongerust te zijn. De moeilijkheid om geschoold personeel te vinden blijft voor bijna de helft van de respondenten een grote bron van ongerustheid voor de komende jaren. De invoering van nieuwe technologieën (digitalisering, artificiële intelligentie, prefabricatie, …) is een andere grote uitdaging voor bijna drie op de tien van de ondervraagde aannemers.

Troeven

De sector van de grote bouwwerken blijft ondanks alles vertrouwen hebben in de toekomst en is van oordeel dat de ondernemingen over belangrijke troeven beschikken: de fascinerende aard van de beroepen (35%), het engagement voor duurzaamheid (28%) en de bijdrage aan toonaangevende bouwwerken die de gemeenschap ten goede komen (24%).
 
Hierbij komt nog dat 79% van de aannemers van grote bouwwerken concrete maatregelen hebben getroffen om hun CO2-uitstoot te verlagen, hun onvermijdbare uitstoot te compenseren en hun personeel opleidingen te bieden rond afvalbeheer, energie of mobiliteit, diversiteit, circulaire economie enz.
 
De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de grote bouwbedrijven van België, die een omzet vertegenwoordigen van 10 miljard € (15% van de bouwsector in België) en bijna 19.000 mensen tewerkstellen. De vereniging groepeert 65 grote ondernemingen uit de sector.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Netwerken en innovaties ontdekken op InterSolution

Na een jaar afwezigheid kan in januari InterSolution, de vertrouwde jaarlijkse afspraak voor de solarprofessional, hopelijk opnieuw in alle veiligheid doorgaan. Intussen al voor de tiende keer zal InterSolution, dé netwerk- en vakbeurs[…]

Woensdag eerste Digital Construction Day

Woensdag eerste Digital Construction Day

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Meer artikels