Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grote mobiliteitsprojecten op komst in Tongeren

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Grote mobiliteitsprojecten op komst in Tongeren

Er zijn een aantal grote mobiliteitsingrepen op komst in Tongeren. Nieuwe omleidingswegen moeten het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer rond de stad leiden in plaats van erdoor. Op termijn wordt zo ook een herinrichting van de wallen rond het stadscentrum mogelijk.  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de opdrachtgever van de projecten.

Om het verkeer weg te houden uit het centrum van Tongeren komt er een omleidingsweg die het verkeer rond de stad zal leiden. Het eerste deel van de omleidingsweg, de noordoostelijke, loopt van de Bilzersteenweg naar de Maastrichtersteenweg. Het tweede deel, de zuidoostelijke omleidingsweg, vormt de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg via industriezone Overhaem.

“De omleidingswegen zijn enorm belangrijk voor onze stad. Nu rijdt al het zware vrachtverkeer dat naar Overhaem moet over de wallen en langs het station, met alle negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dien. Zodra de omleidingswegen er liggen kunnen we ook werk maken van een grondige herinrichting van de wallen, met meer groen en meer ruimte voor fietsers. Zo maken we onze stad mooier, leefbaarder en veiliger” zegt An Christiaens, waarnemend burgemeester van Tongeren.

Extra zuurstof

“We investeren de komende jaren in veilig verkeer door in te zetten in weginfrastructuur en capaciteit rondom Tongeren. De omleidingswegen zullen straks extra zuurstof geven aan de stadskern", bevestigt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De verschillende dossiers kennen een decennialange historiek maar nu komt er schot in de zaak. Voor het traject van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen nog twee scenario’s op tafel. Het eerste tracé liep echter langs het waardevolle natuurgebied de Kevie. Om dat te sparen werd voor de tweede optie langs de spoorweg gekozen. Voor dat tracé worden nu ook de effecten op het milieu en de omgeving onderzocht.De nieuwe weg  loopt van de Jaminéstraat langs het spoor en via een nieuwe spoorwegonderdoorgang naar industriezone Overhaem, via het Gewestplantracé. De huidige tunnel onder het spoor, waar nu het verkeer het centrum binnenrijdt, wordt volgens de plannen enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook de Maastrichtersteenweg (N79) zal vernieuwd worden met veilige fietspaden.

Het eerste deel van de noordoostelijke omleidingsweg tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat werd in april geopend. Aan de voorbereidingen van het tweede deel, tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt bij Wegen en Verkeer momenteel hard gewerkt. Een concrete uitvoeringsdatum is op dit moment nog niet bekend. Ter voorbereiding wordt begin 2020 ter hoogte van de toekomstige aantakking met de Maastrichtersteenweg wel al een leegstaand pand afgebroken.

Pas wanneer de omleidingswegen rondom de stad klaar zijn, kunnen ook de stadswallen tussen de Moerenpoort en de Luikerpoort gefaseerd worden aangepakt. Het gaat hier dus om een langetermijnproject. Er zal op de wallen meer ruimte voor fietsers en voetgangers komen en de verkeersinfrastructuur wordt veiliger en eenvoudiger gemaakt.Planning bouwwerven Tongeren
•    Vernieuwing Maastrichtersteenweg Tongeren:
ten vroegste vanaf 2021
•    Noordoostelijke Omleidingsweg Tongeren - fase 2:
vanaf 2021
•    Zuidoostelijke Omleidingsweg Tongeren:
ten vroegste vanaf 2022
•    Vernieuwing stadswallen Tongeren:
nog te bepalen

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

Voorbereiding gestart voor aanleg fietssnelweg F42

De provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem beginnen met de voorbereiding voor de aanleg van de fietssnelweg F42 naar Sleidinge. Dat project wordt uitgevoerd met steun van de Vlaamse overheid en krijgt medewerking van Infrabel en de[…]

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Vergunning voor transformatie Adolphe Maxlaan in Brussel

Subsidie voor fietspaden in Oost-Vlaanderen

Subsidie voor fietspaden in Oost-Vlaanderen

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Geen bebouwing op 4 ha grond in Ekeren-Donk

Meer artikels