Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grote interesse voor scholenbouwprogramma

Gerelateerde onderwerpen :

Grote interesse voor scholenbouwprogramma

De Vlaamse regering besliste in september vorig jaar akkoord om een nieuw dbfm-programma met een investeringswaarde van 300 miljoen € te starten voor de scholenbouw in Vlaanderen en Brussel.

De interesse voor dat nieuwe programma is groot. Er werden 52 kandidaat-dossiers ingediend, gebundeld in 21 clusters, met een geraamd investeringsvolume van 637,3 miljoen € en een bouwoppervlakte van 305.000 m².

Het grootste ingediende project komt van de Sint Maartensscholen in Ieper. Daarnaast zijn er heel wat vragen voor de bouw van nieuwe basisscholen. De dossiers worden momenteel doorgelicht op hun volledigheid en of ze voldoen aan de beoordelingscriteria van het dbfm-decreet. De Vlaamse regering zal beslissen welke kandidaat-dbfm-projecten effectief worden geselecteerd en gefinancierd.

Lagere btw

De btw-verlaging op scholenbouw van 21 naar 6% kent een grote impact. Deze beslissing van de federale regering heeft in 2016 en 2017 gezorgd voor minstens 250 miljoen € bijkomende budgettaire ruimte van btw die niet langer moet betaald worden in oude en nieuwe schoolbouwdossiers. Die middelen kunnen opnieuw geherinvesteerd worden in nieuwe, bijkomende schoolbouwprojecten.

In het kader van het Vlaamse Klimaatfonds wordt 54 miljoen € geïnvesteerd in energie-efficiëntie-ingrepen in het bestaande schoolgebouwenpark, van kleuter- tot hoger onderwijs, in klimaateducatie en -sensibilisering en dit via elf concrete klimaatmaatregelen. Enkele voorbeelden zijn: een zonneplan voor scholen, energiebesparende maatregelen in het leerplicht- en het hoger onderwijs, het samen aankopen van energie en een STEM-oproep klimaat. Zo draagt het onderwijs zijn steentje bij in een schoner klimaat en een duurzamere samenleving. Voor asbestverwijdering in scholen is nog eens 7,5 miljoen € vrijgemaakt.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oude asbestfabriek in Gent wordt bedrijvenpark Hexaport

Oude asbestfabriek in Gent wordt bedrijvenpark Hexaport

In de North Sea Port in Gent verrijst binnenkort een nieuw bedrijvenpark van 27.000 m². Het gaat om een reconversie van de Ballmatsite aan  de Langerbruggestraat, waar in de jaren ’70 van de vorige eeuw asbestcement werd[…]

18/01/2020 | ProjectenOndernemingen
Provincie Vlaams-Brabant presenteert meerjarenplan

Provincie Vlaams-Brabant presenteert meerjarenplan

Gent start werken aan omgeving Zandberg

Gent start werken aan omgeving Zandberg

Vynckier-site in Gent wordt bedrijventerrein

Vynckier-site in Gent wordt bedrijventerrein

Meer artikels