Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grote gezinnen vinden moeilijk huurhuis

Gerelateerde onderwerpen :

,
Grote gezinnen vinden moeilijk huurhuis

Terwijl het aantal huurappartementen toeneemt, slinkt het huizenaanbod op de private huurmarkt zienderogen. De grote vraag en het dalende aanbod maken dat gezinnen met  kinderen en met een  beperkt budget het steeds moeilijker hebben om nog een huurwoning  te vinden. Volgens de Confederatie van Immoberoepen (CIB  Vlaanderen) doen vele,  vaak oudere, verhuurders hun woning van de  hand zodra er te veel negatieve elementen opduiken die verhuren minder interessant maken.

Uit het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen blijkt dat de private huurmarkt zich steeds meer richt op appartementen: 74% van het private aanbod is een appartement. Amper een kwart van de woningen is dus een ééngezinswoning. In 2001 was dat nog 44%.

Die verschuiving is het gevolg van twee verschillende trends. Ten   eerste groeit het aantal  huurappartementen. Sinds 2001 zijn er naar   schatting 150.000 huurappartementen bijgekomen. Dat  brengt  het  totaal op ongeveer 408.000 meergezinswoningen op de huurmarkt. Maar wie op zoek is naar een huis met drie of vier slaapkamers, heeft minder keuze. Het aantal huizen op de private huurmarkt is de  voorbije jaren fors gedaald. Sinds 2001 zijn ongeveer een derde van de huurwoningen uit de markt verdwenen. Het totale aanbod is met 70.000 huurhuizen gedaald.

Nochtans stellen vastgoedmakelaars vast dat de vraag naar  huurhuizen aanwezig blijft, zeker voor grote gezinnen. De  appartementen die vaak via stadsvernieuwingsprojecten worden gebouwd, vinden relatief vlot afnemers bij jonge starters, alleenstaanden en zelfs gepensioneerden die  terugkeren naar de stad.  Maar gezinnen met kinderen vinden moeilijker een gepaste huurwoning.

Voorlopig lijkt de impact hiervan op de huurprijzen beperkt. Uit het Grote Woononderzoek blijkt dat de gemiddelde huurprijs voor een ééngezinswoning tussen 2005 en 2013 steeg van 542 naar 597 €. Die stijging is gelijklopend met de huurprijs voor appartementen (van 513  naar 560 €). De huurprijs voor koppels met kinderen (van 587 naar 651 € of + 10,4%) is bovendien niet sneller gestegen dan voor koppels zonder kinderen (van 523 naar 602 € of + 14,5%).

De cijfers uit het Grote Woononderzoek worden bevestigd door een  ander onderzoek van het Steunpunt Wonen, dat een analyse maakte van 724.345 energieprestatiecertificaten in de epc-databank. Bij de verkoop of de verhuur van vastgoed moet zo’n epc aanwezig zijn. De epc’s bevatten dus heel wat nuttige informatie over woningen die op de secundaire markt te koop of  te huur worden aangeboden.

35,9% van de epc’s waren bestemd voor de verhuur van vastgoed. Van deze ongeveer 260.000 epc’s had 67% betrekking op een appartement/meergezinswoning en 33% op een huurhuis. Deze laatste categorie is onderverdeeld in 9% open bebouwingen, 12% halfopen bebouwingen en 12% rijhuizen. Vooral die laatste categorie is de  voorbije  jaren  flink afgekalfd. Net dat type woningen - vaak van oudere leeftijd – is vaak het voorwerp geweest van  vervangingsbouw, met meestal reconversie naar kleinere appartementsblokken.

Als oorzaak verwijst CIB Vlaanderen naar de vaak oudere verhuurders die hun huis van de hand doen. Een groot deel van de Vlaamse verhuurders is slechts eigenaar van één pand. Zodra er te veel negatieve elementen opduiken die verhuren minder interessant  maken, verkopen ze hun huurwoning. Zo moeten huurhuizen tegen 2020 beschikken over een geïsoleerd dak, dubbele beglazing, enz. Dat maakt dat vele oudere verhuurders liever hun huis verkopen dan nog al die kosten te  moeten  maken.

Ook de hoge successierechten blijven een doorn in het oog. De huidige regeling dwingt heel wat oudere verhuurders om hun huurwoningen te verkopen en het kapitaal in roerende vorm over te dragen. Enkel zo kunnen de zware tarieven van de successierechten worden vermeden. Veel van die woningen worden vervolgens afgebroken om appartementen in de plaats te zetten. Met als gevolg  dat het aanbod aan gezinswoningen voort slinkt. Een trend die zich  met de aangekondigde betonstop allicht nog zal doorzetten.

CIB Vlaanderen vindt dat verhuurders ondersteund moeten worden om het aanbod zo groot mogelijk te houden. De sectorvertegenwoordiger is tevreden met de engagementen die in de conceptnota Private Huur vermeld staan, maar wijst ook op het  belang van (fiscale) stimulerende maatregelen om de private huurmarkt opnieuw aantrekkelijker te maken.

Zo zou het opentrekken van de Vlaamse renovatiepremie naar private verhuurders een oplossing kunnen bieden voor de talrijke energiezuinige investeringen die in de toekomst moeten gemaakt worden. Een andere interessant denkspoor is een verlaging van de successierechten bij verdere langdurige verhuur door de erfgenamen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

De gemeenteraad van Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Contactzone Noorderlaan voorlopig vastgesteld. Behalve voor gemengde bedrijvigheid en handel komt er ook ruimte voor recreatie en groen. Het openbaar onderzoek loopt van[…]

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Meer artikels