Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grootste warmtenet van Vlaanderen komt op Nieuw Zuid in Antwerpen

Grootste warmtenet van Vlaanderen komt op Nieuw Zuid in Antwerpen

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom en de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud hebben onlangs symbolisch de eerste buis geplaatst van het warmtenet op Nieuw Zuid in Antwerpen. De werken worden uitgevoerd door Verbraeken Infra en Marconi Oranje. Rotterdam Engineering stond in voor het studiewerk.

Achter het Antwerpse gerechtsgebouw, in het verlengde van de gedempte Zuiderdokken en de Scheldekaaien, wordt de duurzame woonwijk Nieuw Zuid gebouwd. Om aan de stedelijke en Europese klimaatdoelstellingen te voldoen, zullen de woningen, winkels en kantoren die op de site verrijzen onder meer aangesloten worden op een warmtenet.

Centraal

Een warmtenet is een collectieve energievoorziening voor de verwarming en het sanitair warm water van gebouwen. In plaats van in elke woning of kantoorruimte een afzonderlijke verwarmingsinstallatie te installeren, stuurt één centraal verwarmingssysteem via goed geïsoleerde, ondergrondse leidingen water van ongeveer 90° C naar de appartementen en kantoorruimtes. Het afgekoelde water stroomt via een tweede leiding terug naar de centrale, waar het opnieuw wordt opgewarmd. Met een kamerthermostaat stellen de bewoners de gewenste temperatuur in. Een warmtemeter meet hoeveel warmte precies wordt verbruikt, zodat de verbruikte warmte exact kan worden aangerekend.

De warmtecentrale op Nieuw Zuid zal in eerste instantie op aardgas werken. Over enkele jaren, wanneer voldoende gebouwen zijn aangesloten, zal worden overgeschakeld op meer duurzame warmtebronnen. Op middellange termijn - tussen tien en twintig jaar - wil de stad een warmtebron uit de ruimere omgeving aanbieden die de wijk met de restwarmte van een industrieel proces van warmte kan voorzien.

warmte@zuid

Het warmtenet op Nieuw Zuid wordt aangelegd door warmte@zuid, een consortium waarin de bedrijven Infrax, water-link, Veolia en Indaver hun krachten bundelen. Ze haalden in september van vorig jaar de concessie binnen waarvoor de stad Antwerpen een aanbesteding had uitgeschreven. Infrax is projectleider en coördineert de aanleg van het warmtenet dat in totaal 5 km lang zal worden. De werken aan het eerste tracé zijn net gestart. Vanaf augustus zullen de eerste bewoners op Nieuw Zuid kunnen genieten van het comfort dat het warmtenet biedt.

Voor de aanleg van het warmtenet graaft Infrax sleuven waarin de leidingen op ongeveer één meter diepte worden gelegd. 'De leidingen zijn zeer goed geïsoleerd, zodat er nauwelijks warmte verloren gaat. We hechten ook veel belang aan de veiligheid in de werkomgeving. Onze bouwlocaties voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Ze staan onder permanent toezicht en onze technici en aannemers zijn vakkundig opgeleid om het warmtenet met kennis van zaken aan te leggen. We houden de buurtbewoners regelmatig op de hoogte van de werken en proberen de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. De toekomstige bewoners van de wijk kunnen met hun vragen of bemerkingen ook steeds terecht bij onze medewerker, onze warmteagent, die zo veel mogelijk in de buurt aanwezig zal zijn', vertelt Frank Vanbrabant, ceo van Infrax.

Energiemix

Voor Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom zijn warmtenetten een belangrijk onderdeel in de energiemix van morgen. '5.000 inwoners op Nieuw Zuid zullen zich in 2025 kunnen verwarmen via dit nieuwe, grootschalige net. Tegen 2020 zullen al ongeveer 1.000 woningen aangesloten zijn op dit warmtenet. Ik geloof heel hard in dit soort toekomstprojecten, zeker in steden zoals Antwerpen. Het is ook een goedkope manier om onze doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen. Een warmtenet is 6 tot 14 keer goedkoper dan groene stroom. Tegen 2020 willen we in Vlaanderen 22% meer groene warmte dan vandaag. Vandaag gaat ook nog veel te veel restwarmte verloren, warmte die onder meer wordt geproduceerd in industriële sectoren. Het is dan ook het doel om in de toekomst warmtenetten maximaal te voeden met restwarmte uit de industrie', kijkt minister Annemie Turtelboom al vooruit.

Net uitrollen

Voor de stad wordt Nieuw Zuid de praktijktoets van het stedelijke beleid dat de afgelopen jaren rond duurzaamheid werd opgezet. 'De dichte bezettingsgraad en de aanwezigheid van de haven voor het gebruik van restwarmte maakt onze stad uiterst geschikt om niet enkel te dromen van een warmtenet dat over de hele stad wordt uitgerold, maar ook effectief deze uitdaging aan te gaan. Want er is genoeg restwarmte aanwezig in Antwerpen om heel de stad mee te verwarmen', besluit de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette