Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grootste passiefkantoorgebouw van België

Grootste passiefkantoorgebouw van België

VAC Brussel centraliseert 2.250 Vlaamse ambtenaren op Thurn & Taxis-site

Het Vlaams Administratief Centrum (VAC) Brussel, waarvan de eerstesteenlegging op woensdag 1 juli op de site van Thurn & Taxis plaatsvond, moet tegen eind 2017 2.250 Vlaamse overheidsambtenaren huisvesten en met zijn ongeveer 45.000 m² bovengrondse oppervlakte het grootste passiefkantoorgebouw van ons land worden. Voor de bouw werkt Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Als bouwheer fungeert VAC De Meander nv, een vennootschap van ontwikkelaar Extensa (groep Ackermans & van Haaren), eigenaar van de site Thurn & Taxis. Het Herman Teirlinckgebouw, zoals het bij de eerstesteenlegging gedoopt werd, werd ontworpen door Neutelings Riedijk Architecten, bijgestaan door Conix RBDM Architecten en wordt gebouwd door algemeen aannemer Van Laere nv.

Luc Bertrand, voorzitter van het executief comité en ceo van Ackermans & van Haaren, toont zich erg blij met deze eerstesteenlegging, bijna dag op dag twee jaar geleden na de overmaking van hun eerste offerte in de bieding voor de huisvesting van het Vlaams Administratief Centrum (VAC). 'We waren ervan overtuigd dat deze unieke locatie, die een glorieus patrimonium met hedendaagse en duurzame architectuur combineert, een ideaal uithangbord zou vormen voor de Vlaamse overheid in Brussel', meent hij.

'De Vlaamse overheid kiest bewust voor een nieuw soort huisvesting die beter is aangepast aan de hedendaagse noden van én mogelijkheden voor de Vlaamse administratie."

Hierbij citeert Bertrand een passage die hij heeft gelezen op de website van Vlaams minister Liesbeth Homans: 'Beter Bestuurlijk Beleid wordt herdacht in die zin dat de Vlaamse overheid gaat functioneren als een holdingstructuur, met operationele entiteiten die een zekere autonomie hebben in hun dagelijks functioneren, én met een moedermaatschappij (de Vlaamse regering) die de gemeenschappelijke dienstverlening bepaalt en beslist door wie ze uitgevoerd wordt. Ik stuur het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid bij om een aantal afspraken uit het regeerakkoord te formaliseren. In een eerste fase betreft dit het holdingmodel, de afschaffing van de beheers- en managementovereenkomsten en het voort loslaten van de opdeling beleidsvoorbereiding-beleidsuitvoering. Ik zorg ook voor een nieuw hr-model en een overkoepelend ict- en informatiebeleid. Ik ga resoluut voor een proactief en centraal vastgoedbeleid om vastgoed als een strategische troef uit te spelen en de vastgoedportefeuille van de Vlaamse overheid als een goede huisvader (of beter huismoeder) te beheren. Bouwprojecten en preventief technisch gebouwbeheer worden in de toekomst meer proactief, op lange termijn en in nauw overleg met de klanten ingepland, aan de hand van meerjarenplanningen. Ik zet de nodige instrumenten in om overheidsgebouwen duurzamer en toegankelijker te maken.'

Thurn & Taxis torst een lange en bewogen geschiedenis, beseft de ceo van AvH. 'Van 1900 tot 1980 vormde deze site de draaischijf van al wat instroom van goederen, opslag en dedouanering betrof. De Europese eenmaking en het verdwijnen van de grenzen maakte een einde aan deze periode. De groep Ackermans & van Haaren geloofde als eerste in de herbestemming van deze site als een nieuwe duurzame stadswijk met drie pijlers die de essentie van onze visie vormen: vooreerst het renoveren en herdynamiseren van dit unieke patrimonium door deze gebouwen voor de volgende honderd jaar een nieuwe bestemming te geven die beantwoordt aan de noden van deze tijd; we kregen trouwens in 2008 de Europa Nostra award voor de renovatie en herbestemming van het koninklijk Entrepot (Disney was de eerste huurder en de mediasector is sterk present); ten tweede de ontwikkeling van een 'sustainable community' waar wonen, werken en ontspannen aan een park van 9 ha de terugkeer naar de stad inluiden, met als voorbeeld van ontspanning en grote creativiteit de aanwezigheid van de Circusschool van Brussel en waarschijnlijk volgend jaar van de Munt met de voorstelling van drie opera's evenals van het muziekfestival Couleur Café; en ten derde de ligging aan het kanaal dat met het Plan Kanaal de nieuwe ontwikkelingsas vormt van het Brusselse Gewest. Tijdens de komende jaren zal hier 370.000 m² nieuwbouw ontwikkeld worden, evenwichtig verspreid tussen kantoren, woningen, retail, evenementen en cultuur', kondigt Luc Bertrand aan.

Hij wil ervoor zorgen dat Thurn & Taxis de link wordt met het centrum van de stad en dat de ambtenaren zich hier thuis voelen in een aantrekkelijke omgeving. 'Hierbij denken we aan het park van 9 ha ontwikkeld door de landschapsarchitect Bas Smets, aan de ontwikkeling van het grote goederenstation waar wij een dorp onder dak bouwen met tal van functies en openbare ruimtes, aan de woningen, aan openbaar vervoer, aan een brug over het kanaal, enz.

Thurn & Taxis wordt de nieuwe “place to be' en 'a must seen', maakt de ceo van AvH zich sterk.

Tijdens de komende jaren zal hier 370.000 m² nieuwbouw ontwikkeld worden, evenwichtig verspreid tussen kantoren, woningen, retail, evenementen en cultuur.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans, tevens viceminister-president van de Vlaamse regering, is ervan overtuigd dat de Meander een toonaangevend gebouw wordt inzake duurzaamheid en toegankelijkheid. 'De Vlaamse overheid kiest bewust voor een nieuw soort huisvesting die beter is aangepast aan de hedendaagse noden van én mogelijkheden voor de Vlaamse administratie. Na de vijf Vlaamse administratieve centra in de provinciehoofdsteden trekken we nu ook in Brussel een nieuw kantoorgebouw op voor onze Vlaamse ambtenaren. Met het VAC Brussel realiseren we een nieuwbouw van zowat 46.000 m² die de Vlaamse Gemeenschap zal huren voor achttien jaar. De basishuurprijs bedraagt ongeveer 8,8 miljoen ' per jaar. Als we kijken naar de kostprijs voor het huren van het Boudewijn- en Phoenixgebouw besparen we hierdoor meer dan 29% of 4 miljoen ' per jaar. Ook inzake efficiëntie boeken we met het VAC Brussel duidelijk vooruitgang. Vandaag zijn de Vlaamse ambtenaren immers nog verspreid over het Phoenixgebouw (pakweg 750 werknemers), het Boudewijngebouw (ongeveer 1.200 werknemers) in de Brusselse Noordwijk en de Kliniekstraat (zowat 170 werknemers) in Anderlecht. Eind 2017 verhuizen liefst 13 entiteiten naar dit VAC, wat zorgt voor heel wat efficiëntiewinsten inzake o.a. uitbating en beheer. Bovendien kunnen we het onthaal en de catering gemeenschappelijk organiseren, vallen de verplaatsingen weg, enz.', signaleert ze.

Homans benadrukt tevens dat het nieuwe VAC wordt gebouwd en ingericht volgens het principe van 'Het Nieuwe Werken', waarbij een optimale afstemming wordt nagestreefd tussen het hr- en organisatiebeleid, het ict- en informatiebeheer en de fysieke werkomgeving. De ambtenaren krijgen dus een flexibele en moderne arbeidsplek op maat. Het VAC Brussel wordt met zijn lage E-peil, zijn lage netto energiebehoefte voor verwarming en zijn lage primaire energieverbruiken voor koeling en hulpenergie ook het eerste grote passiefgebouw van België. Het gebouw zal ook goed scoren inzake watergebruik (afwatering en terreinverharding) en materiaalgebruik.

Voetgangersbrug

'Het nieuwe VAC zal met zijn toren van net geen 60 m hoog als eerste gebouw op de site van Thurn & Taxis mee de skyline van Brussel bepalen. Hierdoor zal het gebouw fungeren als een nieuwe landmark waarmee we als Vlaamse overheid in het oog springen. De site is daarenboven goed toegankelijk vanuit de naburige stations. In de toekomst komt er een voetgangersbrug in het verlengde van de Simon Bolivarlaan en ook de voetpaden langs dat traject worden aangepast', kondigt de Vlaamse minister aan.

Ze merkt op dat de Vlaamse overheid heel wat vastgoed bezit voor de huisvesting van haar diensten, die ze beheert als een goede huisvader. Daarbij streeft ze niet alleen financieel maar ook maatschappelijk rendement na. Daarom wil ze met dit gebouw een voorbeeldrol vervullen inzake duurzaamheid, innovatie, kwaliteit en manier van werken. Ook in de toekomst zal de Vlaamse overheid kiezen voor duurzame, energiezuinige en toegankelijke huisvesting. Ze hoopt dan ook dat de ingeslagen weg van innovatie verder wordt bewandeld en dat door concepten zoals multifunctionaliteit werk wordt gemaakt van maatschappelijk verantwoord vastgoed.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat door nauwkeurige tijds- en budgetbewaking van alle partijen hier tegen 2017 een 'state of the art'-kantoorgebouw zal verrijzen, dat zowel inzake architectuur als functionaliteiten symbool zal staan voor het baanbrekende vakmanschap dat Vlaanderen wereldwijd uitdraagt. Dat vakmanschap wil ik verankeren in het dna van het VAC-gebouw. Vlaanderen vervult een pioniersrol in 3d-printtechnologie; we lieten deze 3d-geprinte maquette maken om mee in te kapselen in de fundamenten. Zo nemen we het Vlaamse meesterschap, het innovatieve en creatieve op in de ziel van het nieuwe VAC en hopen we dat het iedereen die in dit gebouw werkt, zal inspireren. Dankzij de inzet van de bouwheer, het architectenbureau Neutelings Riedijk Architecten uit Rotterdam, de studiebureaus, hoofdaannemer Van Laere uit Zwijndrecht en de onderaannemers die dit gebouw zullen neerzetten en afwerken en het Agentschap Facilitair Bedrijf zullen onze Vlaamse ambtenaren hier op een aangename en kwaliteitsvolle manier aan de slag kunnen', oppert Liesbeth Homans.

Philip Borremans, business manager Vastgoed van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, herinnert eraan dat in 2012 nog de Rogiertoren aan de Vlaamse overheid werd aangeboden om het nieuwe VAC te huisvesten. 'Dat was echter niet realiseerbaar. Het Facilitair Bedrijf en PMV zijn dan op zoek gegaan naar een andere locatie. De hier gevoerde procedure week wel enigszins af van de vorige: we hebben het vergunningsrisico bij Ackermans & van Haaren gelegd, dat zich uitstekend van die taak heeft gekweten waarbij de vergunning zelfs niet werd aangevochten; en we zijn heel wat ruimtelijke aspecten gaan bekijken in functie van de Europese regelgeving', poneert hij.

Borremans somt drie redenen op waarom voor het huidige project werd gekozen. 'Vooreerst heeft de Vlaamse overheid geopteerd voor een vernieuwende locatie die een toegangspoort biedt tot een nieuw stadsdeel. Vervolgens biedt dit gebouw een ongelooflijk goede bruto-nettoverhouding. En ten derde speelt het duurzaamheidsaspect, vermits we het grootste passiefgebouw in België realiseren. De Brusselse Noordwijk bevindt zich in volle expansie en transformatie; ze strekt zich nu uit van de Rogiertoren tot Thurn & Taxis en de Meander. Wij hebben alvast de Albert II-laan achter ons gelaten', signaleert de business manager Vastgoed van PMV. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

"Intelligentie moet het centrale element blijven in ons engagement"

Bouwkroniek geeft elke week het woord aan een CEO of andere leidinggevende uit de brede bouwsector. Deze week mag David Roulin van ArtBuild Architects antwoorden op onze vijf vragen. Van welke nieuwe technologie verwacht u dat ze uw business de[…]

14/01/2022 | Architecten
Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Besix bouwt mee aan het Parc des Expositions in Ivoorkust

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

DEME koopt Noors offshore installatieschip

DEME koopt Noors offshore installatieschip