Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grootste ondergrondse bouwwerf van Brussel krijgt vorm

Grootste ondergrondse bouwwerf van Brussel krijgt vorm

De bouwwerken van het nieuwe metrodepot in Anderlecht schieten goed op. Tegen de zomer moet de ruwbouw afgewerkt zijn en tegen eind dit jaar moet alles operationeel zijn. Het is één van de grootste bouwwerven waaraan momenteel in Brussel gewerkt wordt.

Aan de Simonetlaan op enkele honderden meters van metrostation Erasmus in Anderlecht bouwt de MIVB momenteel een metroremise voor het stallen van 23 metro­stellen en het onderhouden van nog eens zeven exemplaren. De metrostelplaats komt grotendeels ondergronds te liggen. “Bij de bouw van nieuwe depots proberen we altijd een zo goed mogelijke integratie in de omgeving te voorzien. Als een depot hoofdzakelijk ondergronds ligt, kan dit visueel ook niet storen in de omgeving. Enkel het administratieve gebouw en het opleidingscentrum komen bovengronds”, stelt An Van hamme van de MIVB.

Duurzaam

Bij de selectie van het project was de energetische waarde van het toekomstig gebouw een heel belangrijke factor. Het depot wordt opgetrokken in duurzame materialen. “Het groendak is voorzien van zonnepanelen en zorgt bovendien voor natuurlijke lichtinval naar de werkplaats en het technische gebouw. Via de platte daken van het complex zal regenwater worden opgevangen om de metrostellen te wassen. Het regenwater voor de metrowash wordt gerecupereerd en gerecycleerd. Er zijn geothermische putten voor het verwarmen en koelen van het gebouw”, oppert An Van hamme. Het metrodepot verwierf omwille van deze duurzame maatregelen een Breeam-attest met een heel goede score.

Slibwand

Tijdens de bouwwerken werd met een slibwand gewerkt. In het midden werden op een diepte van 12 m 340 betonnen zuilen geplaatst. Daar rusten de balken op.  Vervolgens werd de dakplaat geplaatst die ter plaatse gegoten werd. De wanden en de dakplaat van de stelplaats werden vanaf de rijweg gebouwd. Voor dit project werd liefst 400.000 kubieke meter aarde uitgegraven, goed voor 133 olympische zwembaden ofwel meer dan de heuvel waar de Leeuw van Waterloo op staat. Er werd volgens de Stross-methode gewerkt. “We hebben een graafkraan met lange giek gebruikt om de grond af te voeren via openingen in de dakplaat. De grond werd over de weg vervoerd met vrachtwagens naar Vlaanderen, onder controle van vzw Grondbank. De aarde wordt hergebruikt als ophoogaarde elders in Vlaanderen. En van de opgegraven klei worden bakstenen gemaakt”, weet Van hamme.

Zicht

Na de grondafgraving wordt gewerkt aan de binneninrichting van de metroremise. De werkplaats werd uitgerust met onderhoudsinstallaties voor de metrostellen, zoals twee werkkuilen onder de volledige lengte van een metrostel, één hefstand, twee loopbruggen, één metrowash en een kuil voor het wassen van het onderste deel van de metrostellen. De administratieve lokalen en een opleidingscentrum bouwt de vervoersmaatschappij zoals reeds vermeld bovengronds.

Schema

De werken zitten op schema. Er wordt in fases gewerkt om het drukke verkeer op de Henri Simonetlaan niet te moeten stilleggen. “Eerst werd het zuidelijke deel van de stelplaats aangepakt en reed het verkeer noordelijk van de bouwwerf. Daarna keerde de situatie om. We lieten ook een rijvak beschikbaar zodat de ziekenwagens van het Erasmusziekenhuis altijd vrije doorgang hadden”, zegt An Van hamme. Behalve de toekomstige metroremise komt er nog een testspoor van 1,2 km. Het spoor zal dienen om na het onderhoud de metro’s te testen voor ze opnieuw in dienst worden gesteld. “Op bepaalde plaatsen worden schoormuren bedekt met steenkorven. Deze zijn gevuld met lavastenen en bedekt met beplanting om eventuele geluidshinder tegen te gaan”, weet Van hamme. Tegen eind 2019 moet alles klaar zijn.

Wachttijd

De bouw van deze metroremise is een belangrijke stap voor de modernisering en de uitbreiding van de Brusselse metro. De MIVB heeft 43 extra metrostellen besteld die in de eerste plaats de lijnen 1 en 5 zullen versterken. De MIVB heeft momenteel twee metroremises om 66 metrostellen te stallen: één in Oudergem (Delta) en één in Anderlecht (Jacques Brel). Deze bieden echter te weinig plaats voor bijkomende voertuigen. De bouw van de remise kost om en bij de 100 miljoen € die de MIVB financiert via een gewestdotatie.

Brussel Mobiliteit betaalde 6,8 miljoen € voor de aankoop van de grond, voor het testspoor en voor de trajectwijzing van de Simonetlaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

23 kandidaten willen Landschapspark of Nationaal Park Vlaanderen worden

De oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken heeft in totaal 23 kandidaten opgeleverd. Dertien gebiedscoalities dienden een kandidatuur in voor erkenning tot Landschapspark, tien andere hebben ambitie om[…]

Bouw fietstunnel Bilzersteenweg in Tongeren start volgend jaar

Bouw fietstunnel Bilzersteenweg in Tongeren start volgend jaar

Startnota voor herinrichting vier knooppunten Brusselse Ring

Startnota voor herinrichting vier knooppunten Brusselse Ring

Witte rook voor project Noord-Zuid Limburg

Witte rook voor project Noord-Zuid Limburg

Meer artikels