Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Video

Grootschalige weg- en infrastructuurwerken in Leuvense regio

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Grootschalige weg- en infrastructuurwerken in Leuvense regio

Foto's: Agentschap Wegen en Verkeer.

De verkeersinfrastructuur ten noorden van Leuven wordt de komende jaren grondig aangepakt. Vlaanderen investeert 60 miljoen € in elf grote bouwwerven op en langs de E314 in de regio Leuven. Tussen nu en 2021 vloeit 30 miljoen € naar de renovatie en de verbreding van het viaduct in Wilsele in de richting van Lummen. Die ingreep moet leiden tot een vlottere doorstroming van het verkeer. In een volgende fase wordt nog eens 30 miljoen € uitgetrokken. Vanaf 2021 zal het toekomstige wetenschapspark in Leuven Noord toegankelijk worden gemaakt voor het verkeer. Tussen Herent en Holsbeek komen op de E313 ook nieuwe en hogere geluidsschermen. Ten slotte wordt werk gemaakt van de aanleg van een spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot in de richting van Lummen.

Nadat de voorbije jaren reeds 20 miljoen € werd geïnvesteerd in werkzaamheden op de E314 in Wilsele in de richting van Brussel, staan de komende jaren nog meer werkzaamheden op het programma. Deze zomer start een lange reeks projecten voor een totale investering van 60 miljoen €. Door een doordachte fasering en de gelijktijdige uitvoering van bepaalde projecten probeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de hinder voor de omgeving en het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

In Leuven wordt de beruchte Duitse brug aangepakt. Daar rijdt zich al jarenlang regelmatig een vrachtwagen vast. Het tracé van de Aarschotsesteenweg (N19) onder het viaduct wordt verplaatst waardoor het auto- en vrachtverkeer niet langer onder de brug zal rijden. Het deel van de Aarschotsesteenweg onder de Duitse brug wordt omgevormd tot een dubbelrichtingsfietspad. In de nieuwe situatie zullen fietsers dus het traject kunnen gebruiken dat nu wordt ingenomen door het gemotoriseerde verkeer.

Viaduct

Op dezelfde locatie wordt deze zomer ook gestart met de voorbereidende werken voor de verbreding en vernieuwing van het viaduct aan de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt. Onder het viaduct worden vier nieuwe pijlers gebouwd, evenals betonnen liggers en het betonnen brugdek waarop een extra rijstrook zal rusten. De onderkant van het viaduct wordt gesaneerd.

Ter hoogte van Herent wordt de afrit (nr. 18) van de E314 voor het verkeer vanuit Brussel richting Lummen met 250 m verlengd. Hierdoor kan het verkeer sneller voorsorteren zodat minder snel files ontstaan. Eerst wordt een deel van de bestaande weginfrastructuur opgebroken. Na de grondwerken wordt een nieuw deel van de rijweg aangelegd. De verlenging van afrit 18 zal één maand in beslag nemen en wordt uitgevoerd in augustus. Tijdens de werken blijft de afrit open voor het verkeer maar zal wel tijdelijk worden versmald en ingekort.

“Afrit Herent is één van de meest filegevoelige afritten. Met de verlengde afrit en de verbreding van het viaduct kunnen we een antwoord bieden op de dagelijks weerkerende files. Het is geen eenvoudige, maar wel een noodzakelijke ingreep. Momenteel verliezen de weggebruikers te veel tijd op dit traject”, verklaart Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

In de zomer van 2020 wordt de bovenkant van het viaduct van Wilsele vernieuwd aan de kant waar het verkeer richting Lummen rijdt. Ter hoogte van de afrit Wilsele (nr. 20) wordt het viaduct verbreed en wordt de afrit zelf ook vernieuwd. Deze werken passen binnen de aanleg van de spitsstrook Herent-Aarschot die wordt aangelegd om de avondspits ten noorden van Leuven vlotter te maken.

Tunnel

Ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg in Kessel-Lo en Klein Langeveld in Holsbeek wordt een fiets- en autotunnel onder de E314 gerealiseerd. De weghelften worden beurtelings uitgegraven waarna de tunnelkoker ter plaatse wordt gebouwd. Daarna zal de snelweg bovenop de tunnel opnieuw worden aangelegd met een nieuwe fundering en asfaltlagen.

Deze werken gebeuren in twee fasen die elk ongeveer een half jaar duren. Tijdens de eerste fase wordt de weghelft voor het verkeer richting Brussel en de afrit naar de Aarschotsesteenweg (N19) aangepakt. Tijdens de tweede fase is de weghelft voor het verkeer richting Lummen aan de beurt. Tijdens de aanleg van de fiets- en autotunnel kan het verkeer op de E314 in beide rijrichtingen over twee rijstroken blijven rijden. Op één weghelft komen wel versmalde rijstroken voor de twee rijrichtingen.

Op de andere weghelft worden wegenwerken uitgevoerd die gedeeltelijk zullen samenvallen met de renovatie van de bovenbouw en de verbreding van het viaduct van Wilsele. Ook voor die werken wordt de E314 voor de helft afgesloten, waardoor het verkeer geen twee keer over versmalde rijstroken moet rijden.

Bruggen

Gelijktijdig met bovenstaande werken gebeurt de sanering van drie bruggen die in de werkzone vallen: het gaat om de bruggen ter hoogte van het Vuntcomplex, de spoorlijn Leuven-Aarschot en de Pleinstraat in Holsbeek. In een eerste fase worden lokale herstellingen uitgevoerd aan het beton van de bruggen. Daarna worden de waterdichting en de wegverharding bovenop alle bruggen aangepakt zodat ze opnieuw bestand zijn tegen intensief gebruik. De brug over de spoorlijn Leuven-Aarschot krijgt bovendien nieuwe brugvoegen.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden ook de beveiligingsconstructies in de middenberm en de zijbermen bovenop de drie bruggen vernieuwd. De opstand van de middenberm versmalt, zodat er meer ruimte is voor het verkeer. De leuningen worden vervangen. De renovatiewerken aan de onderbrug van de spoorlijn Leuven-Aarschot voert het AWV uit in samenwerking met spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

De werkzaamheden aan de onderbruggen van het Vuntcomplex en de Pleinstraat worden uitgevoerd in deelfasen. De werfzone neemt telkens één weghelft in onder de brug. Het verkeer op de E314 ondervindt geen hinder van de onderhoudswerken aan de twee bruggen boven de lokale wegen. Voor de werken aan de brug boven de spoorlijn Leuven-Aarschot wordt gedurende één weekend één rijstrook op de snelweg lokaal afgesloten.

Alle bruggen van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen krijgen om de drie jaar een grondige veiligheidsinspectie. Op basis van die inspectierapporten werd beslist om de leuningen van twaalf onderbruggen van de E314 tussen Wezemaal en het op- en afrittencomplex van Halen (nr. 25) volledig te vernieuwen. Met ‘onderbruggen’ worden de locaties bedoeld waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat.

De vernieuwing gebeurt in drie stappen. De bestaande leuningen worden losgemaakt en verwijderd. Daarna volgt een inspectie van de sokkels waarop de leuningen bevestigd zijn. Kwalitatieve sokkels blijven behouden. Sokkels die niet meer voldoende draagkracht hebben, worden hersteld. Vervolgens worden de nieuwe leuningen geplaatst. De werken aan elke zijde van een brug duren enkele weken. De vernieuwing van alle leuningen neemt in totaal een half jaar in beslag en is gepland tussen de zomer van 2019 en de zomer van 2020.

Geluidsschermen

In de zomer van 2021 plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geluidsschermen langs de E314 tussen Herent en Holsbeek. De verkeersgeluiden worden over een totale afstand van 7,3 km geïsoleerd met schermen van 3 tot 4,5 m hoog. Een deel van deze nieuwe geluidsschermen wordt geplaatst in het kader van de renovatie van het viaduct van Wilsele. Daarnaast krijgen verschillende bijkomende geluidsgevoelige zones waar vandaag nog geen schermen staan nieuwe schermen.

De geluidsschermen van vóór de onderbrug met de Pleinstraat tot op het viaduct van Wilsele worden volledig vernieuwd. Vanop het viaduct tot aan de onderbrug met de Brandweg worden nieuwe geluidsschermen geplaatst. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex Winksele (nr. 17) worden de geluidsschermen vervangen over een afstand van 300 m richting Brussel. Daarmee wordt het noordelijke deel van het viaduct, waarvan de rijweg in 2018 al werd gerenoveerd, volledig afgewerkt. De werken aan de geluidsschermen zijn voorzien voor 2021.

Langs de E314 (rijrichting Lummen) komen vanaf de oprit Herent (nr. 18) nieuwe geluidsschermen tot aan de plek waar de bestaande geluidsschermen beginnen. Er worden tevens schermen voorzien ter hoogte van het oude op- en afrittencomplex Wilsele Dorp (buiten gebruik). Er komen ook geluidsschermen aan de onderbrug met de Brandstraat en aan de oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex (nr. 20). De bestaande schermen tussen Herent en Holsbeek worden volledig vervangen, net als de palen waartussen de schermen staan. Er komt een nieuwe steunconstructie waartussen de nieuwe geluidswerende panelen worden gemonteerd.

Spitsstrook

De verkeersas Brussel-Leuven kent een drukke passage. In 2010, 2013 en 2014 werd de verkeerscapaciteit al gevoelig uitgebreid met een spitsstrook tussen Sterrebeek en Bertem en weefstroken tussen de verkeerswisselaar in Heverlee en Wilsele. Sindsdien verloopt de avondspits op de E40 vlotter. Maar op de E314 blijven er hardnekkige fileproblemen tussen Herent en Aarschot.

In de Tactische Studie E314-E40 adviseerde het Vlaams Verkeerscentrum al een extra spitsstrook tussen het viaduct van Wilsele en het op- en afrittencomplex van Holsbeek. Uit het bijkomende onderzoek van het AWV bleek die impact niet voldoende. Voor een maximaal effect op een vlottere verkeersdoorstroming is een spitsstrook nodig van vóór het viaduct tot helemaal in Aarschot. Op dat punt heeft het meeste verkeer ’s avonds de E314 verlaten. Een spitsstrook is een extra rijstrook die niet permanent gebruikt wordt, maar enkel opengesteld wordt tijdens de spitsuren of andere drukke momenten op de snelweg, of bij onverwachte gebeurtenissen of incidenten.

De nieuwe spitsstrook tussen Herent en Aarschot is een derde rijstrook in de rijrichting van Lummen. Het eerste deel ervan – het gedeelte tussen het op- en afrittencomplex van Herent (afrit 18) en het Vuntcomplex (afrit 20) – is omwille van de hoge nood aan extra wegcapaciteit permanent beschikbaar voor het verkeer. Op de spitsstrook tussen het complex Wilsele-Vuntcomplex (afrit 20) en het op- en afrittencomplex van Aarschot (afrit 22) geeft het Vlaams Verkeerscentrum door middel van dynamische rijstrooksignalisatie aan of de spitsstrook mag gebruikt worden of niet.

Wanneer de werken aan het viaduct klaar zijn, start Wegen en Verkeer met de laatste fase van de aanleg van de spitsstrook: het gedeelte tussen het Vuntcomplex in Wilsele en het op- en afrittencomplex van Aarschot (afrit 22). De aanleg van dit deel van de spitsstrook bevindt zich in de voorbereidende fase. Het bestek voor de opdracht is momenteel in opmaak en wordt dit voorjaar gepubliceerd. De uitvoering van deze werken is voorzien tussen de zomer van 2021 en die van 2022.

Gewestweg

Tussen de zomers van 2022 en 2023 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de Steenweg op Holsbeek (N229) vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). De Steenweg op Holsbeek is een bijzonder drukke gewestweg met drie belangrijke verkeersfuncties: de weg verleent toegang tot het bedrijventerrein Wingepark, verbindt het verkeer tussen de E314 en de regio Rotselaar en wordt veelvuldig gebruikt door scholieren van het Montfortcollege in Rotselaar. De verouderde weginfrastructuur is echter niet meer aangepast aan de hedendaagse verkeersdrukte.

Vandaag fiets je op de Steenweg op Holsbeek (N229) over een smal, niet verhoogd aanliggend fietspad dat je enkel met een stippellijn van het drukke autoverkeer scheidt.De gewestweg krijgt aan beide zijden vrijliggende afgescheiden fietspaden, die scholieren en andere fietsers beter beschermen tegen het drukke auto- en vrachtverkeer.

De toegang tot het Wingepark vanaf de rotonde met de Aarschotsesteenweg richting de E314 is niet optimaal. De Steenweg op Holsbeek heeft slechts één rijstrook in elke rijrichting. Wagens die het Wingepark willen inrijden, houden al het doorgaande verkeer richting de E314 op met (vooral tijdens de spitsuren) enorme verkeersopstoppingen tot aan de rotonde als gevolg. Daarom wordt een afzonderlijke afslagstrook naar het Wingepark voorzien voor het verkeer dat van de rotonde komt.

Aan de rotonde zelf volgt een bypass voor het verkeer vanaf de E314 richting Aarschotsesteenweg. Door die extra rijstrook moet het verkeer van de Steenweg op Holsbeek richting Aarschot niet langer over de rotonde zelf. Dit heeft een positieve impact op de verkeersdoorstroming én laat het busverkeer richting Aarschot vlotter verlopen.

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek (N229) sluit aan op een project van Aquafin aan de andere kant van de E314 (Rotselaarsebaan in Holsbeek). Daarom voeren Aquafin en Infrax eerst werken uit aan de collector en een gescheiden rioleringsstelsel. Beide werkzaamheden sluiten aan op elkaar zodat omwonenden en weggebruikers slechts eenmalig hinder ondervinden.

Wetenschapspark

Het Leuvense stadsbestuur heeft grote plannen voor de site Leuven Noord. Het Tweede Ruimtelijk Structuurplan Leuven voorziet de aanleg van een wetenschapspark op het nog braakliggende spoorwegplateau tussen de Eenmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de autosnelweg E314. Op deze site zullen zich, naast ruimte voor wetenschappelijke activiteiten, eventueel ook bedrijven kunnen vestigen die de logistiek voor de Leuvense binnenstad verzorgen. Momenteel lopen gesprekken met de KU Leuven en de NMBS over het gezamenlijke beheer van dit wetenschapspark.

Vooraleer de ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark op deze terreinen kan beginnen, moet de Vlaamse overheid eerst de stedelijke afbakening van het Leuvense stadsgewest goedkeuren. Dat gebeurt met een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) volgens de principes van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan legt de Vlaamse overheid de meest geschikte locaties vast voor bijkomende bedrijven- en wetenschapsparken, recreatiegebieden, groen- en waterzones en andere ontwikkelingen zoals onderwijs en zorg.

Het rup Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Leuven kijkt verder dan het grondgebied Leuven. Ook gebieden in de gemeenten Bierbeek, Herent, Holsbeek en Rotselaar maken er deel van uit. Het plan werd dan ook opgemaakt in overleg met de betrokken besturen en actoren. De definitieve goedkeuring wordt verwacht in 2019.

De ontwikkeling van een nieuw wetenschapspark vereist in eerste instantie een aanpassing van de weginfrastructuur in de omgeving van de site. Na een grondige studie van negen mogelijke scenario’s heeft het AWV in samenspraak met de stad Leuven beslist om een toegang te voorzien vanaf de gewestweg Vuntcomplex.

De aanleg van deze nieuwe toegangsweg naar het toekomstige Wetenschapspark bevindt zich momenteel in de studiefase. De uitvoering van deze werken is volgens de huidige planning voorzien tussen de zomers van 2022 en 2023.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

De stad Antwerpen wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Ze liet hier een masterplan voor maken. Als eerste stap in dit plan wordt de toegangszone naar de Plage[…]

Hogeschool PXL investeert in energiebesparende maatregelen

Hogeschool PXL investeert in energiebesparende maatregelen

Maaslands Huis bouwt en renoveert aan Europaplein in Eisden-Maasmechelen

Maaslands Huis bouwt en renoveert aan Europaplein in Eisden-Maasmechelen

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Antwerpen zoekt erfpachter voor Sint-Jorispand

Meer artikels