Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grootschalig potentieel voor groene waterstof in Schelde-Deltaregio

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Grootschalig potentieel voor groene waterstof in Schelde-Deltaregio

(c) Smart Delta Resources/Arthur D. Little

De partners van Smart Delta Resources (SDR) hebben de mogelijkheden laten onderzoeken van grootschalige productie en gebruik van groene waterstof in de Schelde-Deltaregio. De conclusie is dat de regio hiervoor uitermate geschikt is. De betrokken partners zijn Dow, Yara, Zeeland Refinery, de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM), Engie, ArcelorMittal, Ørsted en havenbedrijf North Sea Port.
Het onderzoek, uitgevoerd door Arthur D. Little, heeft de mogelijke locaties en de systeemintegratie van grootschalige elektrolyse ten behoeve van groene waterstofproductie in kaart gebracht. Diverse locaties in het havengebied van North Sea Port zijn geschikt voor grootschalige elektrolyse, waaronder plekken in Vlissingen, Rodenhuize en in Sluiskil, waar Yara en Ørsted hebben aangekondigd te gaan samenwerken.
 
Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van dertien grote energie- en grondstofintensieve industriële bedrijven in de Schelde-Deltaregio: ArcelorMittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, Fluxys, Gasunie, Lamb Weston Meijer, Ørsted, PZEM, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery.
 
Een voorbeeld van de concrete, innovatieve projecten van SDR, is het ambitieuze Hydrogen Delta-programma dat zich richt op de grootschalige productie van groene waterstof. Hier liggen enorme kansen om de bestaande op aardgas gebaseerde waterstofconsumptie uit te faseren en de CO2 uitstoot te reduceren. De huidige uitstoot van de SDR-regio bedraagt ruim 22 Megaton per jaar). De regio is de grootste waterstofproducent en verbruiker van Nederland en Vlaanderen. De productie en vraag naar industriële waterstof heeft een doorgroeipotentieel naar meer dan 1,2 Megaton/jaar in 2050, vergelijkbaar met de totale Nederlandse waterstofproductie in 2020.
 
De studie bevestigt dat de regio een sterke uitgangspositie heeft voor grootschalige, snelle toepassing van groene waterstofproductie. Het huidige waterstof gebruik (580 kton H2 /jr) in de regio beslaat meer dan een derde van de Nederlandse industrie. De hechte samenwerking tussen industrie, haven en overheden maken directe toepassing van waterstof als grondstof mogelijk.
 
De regio beschikt reeds over een grootschalig en flexibel aanbod van steamreformers (smr’s) om niet-continue groene waterstof output van elektrolysers ‘glad te strijken’. Ook de tijdens de elektrolyse geproduceerde zuurstof kan lokaal afgezet worden bij onder meer staalproducent ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow en Yara.

Hoogwaardige infrastructuur

De regio ligt gunstig nabij diverse hernieuwbare energievoorzieningen. Door snelle aanlanding van wind-op-zee krijgt de regio direct toegang tot duizenden megawatts windenergie van het windpark Borsele I-II-III-IV en mogelijk IJmuiden Ver Alpha. Daarnaast is er toegang tot CO2-neutrale elektriciteit voor de productie van waterstof via de kerncentrale in Borsele.
 
Bovendien beschikt de regio op dit moment al over een hoogwaardige gas / 380 kV-elektriciteitsinfrastructuur in het Sloegebied  (Vlissingen) en Rodenhuize (Gent) met grensoverschrijdende mogelijkheden voor balancering van elektriciteit (België en Nederland).
Aansluitend zijn er uitstekende mogelijkheden voor aansluiting op een landelijke H2-backbone en voor realisatie van een waterstofhub in het havengebied van North Sea Port, met kansen voor import, opslag en doorvoer van waterstof.

Waterstofcluster

Al in een vroeg stadium heeft de SDR-regio gekozen voor ontwikkeling van het transitiepad inzake waterstof (SDR Roadmap 2018) en dit is concreet gemaakt in het Hydrogen Delta programma. SDR wil de regio een plek geven als de grootste green energy en groen waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.
 
De ambitie om internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie heeft ondersteuning nodig van regionale en internationale overheden: tot 2030 is het niet mogelijk om zonder subsidie kosteneffectief groene waterstof te produceren, wat overigens wereldwijd geldt.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aertssen geeft e-busbatterij een tweede leven

Aertssen geeft e-busbatterij een tweede leven

1.250 ton CO2 besparen op 15 jaar. Dat is wat Aertssen en Zenobē willen bereiken door het overschot aan zonne-energie van de logistieke site van het familiebedrijf op te slaan in een tweedehandse batterij van 1,4 MW, volgens Aertssen een primeur[…]

30/11/2021 | EnergieElektriciteit
Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Gent krijgt de komende vier jaar meer dan duizend extra laadpunten

Gent krijgt de komende vier jaar meer dan duizend extra laadpunten

Bouwsector vreest voor tekort aan vakmensen om Vlaamse klimaatplannen uit te voeren

Bouwsector vreest voor tekort aan vakmensen om Vlaamse klimaatplannen uit te voeren

Meer artikels