Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grontmij ontwerpt drie nieuwe stelplaatsen De Lijn

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft via een dbfm-procedure (design, build, finance, maintain) het ontwerp, de realisatie, de financiering en het onderhoud van drie busstelplaatsen uitbesteed. Grontmij zorgt in opdracht van de thv Linea Recta II (Democo en Denys) voor het ontwerp en de opvolging van de werkzaamheden van de stelplaatsen in Hasselt, Leuven (zie Bouwkroniek van 24 april blz. 5-6) en Sint-Niklaas.

In Hasselt biedt de 5 ha grote stelplaats plaats aan zowat 170 bussen, op de sites in Leuven en Sint-Niklaas gaat het om stelplaatsen voor respectievelijk 140 en 100 bussen. De opdracht omvat naast het ontwerp van nieuwe wegenis en bijhorende regenwaterbuffering en -afvoer ook telkens het volledige ontwerp van een onderhoudscentrum, dienstgebouw, werkplaats, tank- en wasstraat en gasolieopslag.

'Grontmij heeft ruime ervaring met omvangrijke pps-projecten zoals de nieuwe A11, de Kempense Noord-Zuidverbinding en de R4 in Gent. We tekenden eerder al voor de busstelplaatsen in Brugge, Overijse en Zomergem; dat project sleepte in 2011 trouwens de PPP Award in de wacht. Bovendien past deze nieuwe opdracht in één van onze strategisch gekozen groeisectoren, 'Sustainable Buildings'', verklaart Erwin Malcorps, Country Managing Director van Grontmij Belgium.

Grontmij realiseert volgens de BIM-methodologie (Building Information Modelling) het ganse ontwerp in 3D, van infrastructuur en architectuur over stabiliteit tot (speciale) technieken. Ook het as-builtdossier zal volledig in 3D aan De Lijn overhandigd worden. In het BIM-model (databank) worden deze 3D-tekeningen bovendien gekoppeld aan extra gegevens zoals het programma van eisen en de technische fiches. Dit zorgt voor een aanzienlijke efficiëntiewinst en foutenreductie en maakt het latere onderhoud beter beheersbaar. Dat levert een aanzienlijke efficiëntiewinst en foutenreductie op.

De afstemming van de ontwerpplanning op de timing van de aannemers is cruciaal bij dit dbfm-project. Het werken in bouwteam komt hieraan tegemoet doordat alle betrokken partijen van bij de start geïntegreerd samenwerken. Ook de coördinatie van diverse technische installaties, van gebouwtechnieken zoals klimaatregeling tot garagetechnieken zoals pistonhefbruggen, vergt hoogtechnologische oplossingen.

Duurzame viersterrengebouwen

25% van het totale elektriciteits- en verwarmingsgebruik van elke site moet op een hernieuwbare manier geproduceerd worden. Grontmij voorziet verschillende warmtepompen die in verbinding staan met een beo-veld (boorgatenergie-opslag): een gesloten systeem van verticale warmtewisselaars die de aanwezige bodemwarmte en -koude optimaal benutten voor een duurzame verwarming en koeling van de gebouwen. Voor de dienstgebouwen wordt de 'Waardering van Kantoorgebouwen'-methodiek gebruikt, een instrument van de Vlaamse overheid om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen. De beoogde score is de maximale beoordeling van vier sterren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

Europese deal Fit for 55 mag nog strenger voor verwarmingssector

De Europese Commissie heeft enkele weken geleden een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd die het mogelijk moeten maken om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. De voorstellen gaan voornamelijk over energie, transport, industrie[…]

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen