Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grondige facelift voor Leuvense Vismarkt en omgeving

Gerelateerde onderwerpen :

Grondige facelift voor Leuvense Vismarkt en omgeving

Er worden kandidaten gezocht voor een volledige studieopdracht voor het masterplan publieke ruimte voor de Leuvense Vismarkt en de omliggende straten, samen met de wegenis- en rioleringswerken. Het Leuvense stadsbestuur wil de verblijfskwaliteit van het plein verhogen, eventueel met een overdekte plek.

Wandel- en fietsroutes moeten de plek verbinden met de omgeving, hoogstaande architectuur moet het historische kader versterken en de ontwerpers moeten ook ruimte geven aan water en de Dijle.

Van het ontwerpteam wordt de opmaak van een masterplan / beeldkwaliteitsplan verwacht dat zal fungeren als leidraad voor later aan te leggen straten (landschapsarchitectuur, aanleg publieke ruimte), evenals de opmaak van het volledige wegenisdossier met inbegrip van de rioleringen. Dit houdt de studieopdracht in van het ontwerp tot de oplevering (infrastructuur, bouwkunde).

Omdat de opdracht in twee fasen wordt uitgevoerd, gaat dit over twee afzonderlijke bestekken en twee afzonderlijk op te volgen bouwwerven. Tevens worden een studie en ontwerp verwacht van een luifel, samen te realiseren met de heraanleg van de Vismarkt (architectuur, stabiliteit). Een eventuele vervolgopdracht kan bestaan uit kwaliteitsadvies bij de verdere uitvoering van het masterplan.

Circulatieplan

Met de goedkeuring van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad zet de stad Leuven een nieuwe stap in het systematisch auto- en parkeervrij maken van de binnenstad. Zowel het autovrije als het autoluwe gebied worden groter. De Vismarkt en omgeving vormen een cruciale zone in dit plan. De parkeerfunctie zal er verdwijnen. Samen met de zijstraten moet de Vismarkt deel uitmaken van het wandelgebied en op die manier de loopafstanden tot De Bruul en de Vaartkom (als belangrijkste recente Leuvense ontwikkelingspool) mentaal verkleinen.

Cruciaal is de aandacht voor een logische inplanting van wandel- en fietsroutes die goed aansluiten op de rest van de stad. Het nieuwe ontwerp moet overtuigen dat het voort terugdringen van de auto de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte doet toenemen en eerder bezoekers aantrekt dan hen van de stad weghoudt. De stad werkt al jaren systematisch aan het weer openleggen van de Dijlerivier en zou deze ingreep ook graag doorzetten op de Vismarkt. Op die manier zal het plein een rol spelen in de klimaatadaptatie en het waterbergende vermogen van de stad. Het huidige groene karakter moet zeker behouden blijven.

Overdekte ruimte

Aan de Vismarkt, de Mechelsestraat en de andere zijstraten staan de oudste gebouwen van Leuven. De nieuwe aanleg moet dit historische karakter versterken door een even kwaliteitsvolle hedendaagse aanpak. Vele inwoners denken nostalgisch terug aan de vroegere in metaal geconstrueerde vishal die ooit op het plein stond. Een reconstructie is wellicht niet wenselijk en werd ook niet opgenomen in het huidige programma, maar de mogelijkheid om een gedeeltelijke overdekte ruimte op het plein te creëren wil Leuven wel grondig onderzoeken: dit kan immers een versterking zijn voor het toekomstige gebruik van de plek.

Een eerste lot omvat de opmaak van een masterplan en een beeldkwaliteitsplan voor de ruimere omgeving waarin minstens de volgende straten zijn opgenomen: de Vismarkt, de Mechelsestraat (beide delen tot aan de Halvestraat), de Busleidengang, de Karel Van Lotharingenstraat, de Vissersstraat, de Augustijnenstraat, Craenendonck, de Lei (tussen Mechelsestraat en Craenendonck) en de Vaartstraat (tot aan het kruispunt met de Vital Decosterstraat). Een tweede lot behelst de volledige studieopdracht voor de wegenis- en rioleringswerken van de Mechelsestraat (tussen Vismarkt en Halvestraat) (fase1) en de Vismarkt, Busleidengang en Craenendonck (fase 2).

De bouwheer van dit project is de stad Leuven. Het volledige projectgebied omvat de Vismarkt, de Mechelsestraat (tussen de Schrijnmakersstraat en de Halvestraat), Craenendonk en de Busleidengang, de Augustijnenstraat en de Lei (tussen de Mechelsestraat en de Dirk Boutslaan). Het budget bedraagt 3,25 miljoen ' zonder btw, ereloon en de kosten voor de eventuele luifel. De gunning gebeurt via een ontwerpwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het toewijzen van de opdracht aan de ontwerpers gebeurt op 1 juni 2017. De uitvoerders worden aangeduid op 1 juni 2018. De nieuwe Vismarkt en omgeving moeten op 1 juni 2019 in gebruik worden genomen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

De werken aan het nieuwe gebouw voor de Vlaamse publieke omroep VRT beginnen in november. De stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwe complex had de omroep al gekregen, maar het was nog even wachten op de milieuvergunning. Zopas werd ook[…]

30/09/2022 | Projectennieuwbouw
Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Toekomstplan voor universitaire campussen UGent

Meer artikels