Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

GrondBeheer lanceert app voor grondverzet

GrondBeheer lanceert app voor grondverzet

GrondBeheer Vlaanderen lanceerde in mei een app voor grondverzet, die gratis beschikbaar is in zowel de Apple Store als in de Google Play Store.

Een belangrijk voordeel van de app is dat je telkens bij de eersten op de hoogte wordt gebracht van passende oplossingen voor grondverzet. Hiervoor worden gepersonaliseerde smartphoneberichten verstuurd, die in de eigen mailbox binnen de app kunnen worden geconsulteerd.

Vanuit de app heeft elke gebruiker meteen toegang tot dagelijks meer dan 2 miljoen m³ oplossingen voor grond, teelaarde, puingranulaten en bouwstoffen.

Voor de werfleider die nog via email, internet en telefoon zijn of haar grondverzet regelt vanop de bouwplaats, brengt de app eenvoud, snelheid en efficiëntie. Dit gaat binnen een proces dat vandaag voor sommigen nog gedeeltelijk via de fax verloopt of heel wat vertragingen kent door uitstellen-tot-wanneer-terug-op-kantoor.

Terwijl grote bedrijven als Amazon en Uber de digitalisatie in gang hebben gezet voor pakjes en personenvervoer, is er nog een hele weg te gaan in de logistiek van de bouwsector. De bouw is nog steeds een heel lokale economische activiteit, waarin vooral lokale aannemers en onderaannemers elkaar vinden. Globale technologiespelers slaagden er niet in om in deze sector te domineren. Initiatieven als Uber Freight (freight.uber.com) tonen dat digitale dienstverleners ook dergelijke business-to-business markten trachten te betreden, maar voorlopig zonder veel succes.

De grondverzet sector heeft volgens volgens Wouter Haerick van GrondBeheer Vlaanderen nood aan een ander type digitalisatie. De eerste zorg voor bouwcoördinator of hoofdaannemer is niet wie de grond of granulaten zal transporteren,  maar eerder waar en hoe grond en/of puingranulaten een nieuwe bestemming zullen krijgen. “De waar-vraag staat in onmiddellijke relatie met de prijs per vracht per km, maar is niet los te zien van de hoe-vraag. Een belangrijk deel van de kost wordt bepaald door de toegevoegde waarde die de grond of de granulaten kunnen krijgen, in bijvoorbeeld een bouwwerk. Beide aspecten hangen onlosmakelijk samen en moeten samen worden geoptimaliseerd. Dit is dan ook wat we doen met de GrondBeheer-app”, stelt Haerick.

“Elke bouwheer is erbij gebaat om voor zijn uitgegraven grond liefst in eigen regio een tweede leven te geven aan deze primaire grondstoffen. Andersom is men gebaat om bij de vraag naar grondstoffen als zand, puingranulaten en grond in contact te kunnen komen met collega-aannemers in de buurt die de afvoer organiseren. Dit is de markt van de circulaire economie waarbij GrondBeheer.be, sinds de verstrengde bodemwetging in 2004, de vaste partner is in de grondverzetsector”, vult Haerick aan.

Het proces voor het vinden van de beste bestemming voor bv. uitgegraven grond duurt vandaag makkelijk twee weken of langer. “We willen dit terugdringen naar enkele minuten. Hiervoor biedt de app een belangrijke eerste stap. Je kan er namelijk meteen, vanop locatie de oplossingen voor grondverzet consulteren, de voorwaarden nakijken en desgewenst digitaal bevestigen. Concreet geef je via de app in waarvoor je een nieuwe bestemming zoekt, samen met de plaats en de hoeveelheid. Je krijgt dan meteen een top 20 van de meest dichtbijgelegen, mogelijke bestemmingen. Dit zijn 20 foto's waar je kan doorheen swipen. Op elke mogelijkheid kan je tikken en dan met één tik de voorwaarden aanvragen. Die voorwaarden krijg je dan in de eigen messagebox in de app”.

“Zo leg je de meest gunstige bestemming vast en kan tevens transport en kraanwerk geregeld worden. Dit willen we naadloos laten aansluiten op de digitalisatie van de papieren documenten die in het natraject nodig zijn. De zoektijd willen we zo maximaal inperken, samen met de tijd om een gekozen oplossing administratief af te werken”, duidt Haerick.     

Als onafhankelijk platform wil GrondBeheer bewust frontrunner blijven in duurzame oplossingen waarbij enerzijds de transportkilometers maximaal beperkt worden en anderzijds een meer hoogwaardige toepassing wordt gegeven aan herbruikbare materiaalstromen. Vanuit de OVAM wordt dit principe van duurzame materiaalstromen reeds jarenlang nagestreefd. De bouwsector omarmt steeds meer dit principe, in het bijzonder waar duurzaamheid ook gelinkt wordt aan economisch voordeel.

De GrondBeheer-app plugt naadloos in op het bestaande netwerk van grondwerkers. Eerder dan de app-technologie op zich zit de cruciale meerwaarde in de informatie die je in de app kan vinden en de toegang tot de collega-grondwerkers.

Gezien het gebruiksgemak, met beperkte maar zeer snel behapbare informatie, wil GrondBeheer Vlaanderen met de app ook bouwcoördinatoren en architecten makkelijker toegang geven tot de oplossingen die de kost van grondverzet beperken. Via het netwerk van grondwerkers kan meteen een oplossing worden vastgelegd. Via de app willen ze het grondwerkers onderling nog makkelijker maken om ook teelaarde tegen de beste voorwaarden een bestemming te geven.

“De reden dat Uber volgens ons minder makkelijk zal kunnen binnendringen in de Vlaamse bouwsector is o.a. dat het een zeer genetwerkte sector is. In tegenstelling tot de Uber taxidienst waar je twee partijen samenbrengt die elkaar totaal niet kennen, heb je hier wel sterke netwerken van aannemers en onderaannemers. GrondBeheer heeft steeds dit netwerk van concullega’s gefaciliteerd, en wil het ook in de toekomst versterken. Onze technologische oplossingen, waaronder de GrondBeheer-app, zijn een manier om iedereen die actief is in deze markt met realtime technologie te ondersteunen”, besluit Haerick.

Toekomst

Bij GrondBeheer Vlaanderen kijken ze ook al verder vooruit na de introductie van de app. “De technologische evoluties die aan de basis liggen van de zelfrijdende wagen worden op dit moment ook volop gevalideerd voor toepassingen bij zelfrijdende vrachtwagens (Uber Freight). Daarnaast staat ook de robottechnologie niet stil, en wordt o.a. Lidar- en gps-technologie getest om kranen en bulldozers autonoom het grondverzet te laten uitvoeren dat via computerplannen in BIM-modellen geïntegreerd zit. Hoewel bedrijven als Built Robotics tientallen miljoenen euro’s investeren om dergelijke technologie op punt te stellen, zijn er belangrijke veiligheidsrisico’s die doen vermoeden dat deze technologie nog niet onmiddellijk volledig autonoom zal kunnen worden ingezet”, beseft Haerick.

“Dit is een toekomstbeeld dat velen afschrikt en waarvan sommigen denken dat het nog veraf is. Vanuit GrondBeheer Vlaanderen volgen wij mee de trends van de toekomst en zien wij in het bijzonder nood aan digitalisatie die de marktpartijen samenbrengt en de onderlinge processen nog verbetert. De breed beschikbare smartphonetechnologie (4G-communicatie, gps-localisatie, app stores) maakt een eerste stap mogelijk. GrondBeheer richt zich met zijn app op de digitale markt die BIM verbindt met digitaal gestuurde machines”, luidt het.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans viert 50ste verjaardag

Vorsselmans viert 50ste verjaardag

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in aluminium ramen en gevels en het plaatsen van zonnepanelen, vierde zopas samen met alle personeelsleden zijn 50ste verjaardag. De onderneming werd opgericht op 1 oktober 1972 door[…]

07/10/2022 | Ondernemingen
Nieuwe zakenpartners voor Durieux Dak- & Gevelrenovatie

Nieuwe zakenpartners voor Durieux Dak- & Gevelrenovatie

Bouwsector geen vragende partij voor uitbreiding systeem flexi-jobs

Bouwsector geen vragende partij voor uitbreiding systeem flexi-jobs

Baksteenproducent start pilootproject voor retourservice houten pallets

Baksteenproducent start pilootproject voor retourservice houten pallets

Meer artikels