Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Groen licht voor plannen kerk en oc Aalbeke

Gerelateerde onderwerpen :

Groen licht voor plannen kerk en oc Aalbeke

Het Kortrijkse schepencollege en de stuurgroep met vertegenwoordigers van de stadsdiensten en Aalbeekse verenigingen hebben het voorontwerp goedgekeurd voor de kerk en het ontmoetingscentrum (oc) van deelgemeente Aalbeke. Het Gentse architectencollectief urbain heeft het voorontwerp uitgewerkt. Nu alle betrokkenen akkoord zijn, kan een definitief ontwerp gemaakt worden en zullen de werken volgend jaar kunnen starten. De kosten worden geraamd op afgerond 5 miljoen €.

In de plannen wordt gekozen voor een verkleinde kerk. Die zal gebruikt kunnen worden voor erediensten voor 80 personen. In de ruimte in de kerk die vrijkomt, komt een bibliotheek en is er ruimte voor het conservatorium en voor een polyvalente foyer.

Nieuwbouw

Het ontmoetingscentrum wordt uitgebreid met een nieuwbouwvleugel die in de plaats komt van de kleine arbeidershuisjes. Hierin zal ruimte zijn voor een nieuwe vergaderzaal, de wijkpolitie en de harmonie van Aalbeke.
Nu het voorontwerp is goedgekeurd, wordt het definitieve ontwerp verwacht tegen december. De werken kunnen dan gegund worden tegen april 2020. Eerst wordt vanaf juni 2020 begonnen met de werken aan de kerk en de afbraak en het herbouwen van de ‘huisjes’. In oktober kan dan begonnen worden met de renovatie van het ontmoetingscentrum. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2021.

Kortrijk investeert hiermee ruim 5 miljoen € in Aalbeke. 2,25 miljoen € is voorzien voor de nevenbestemming van de kerk. Voor de renovatie van het ontmoetingscentrum en de nieuwbouwvleugel wordt 2,8 miljoen € uitgetrokken.

Verkoop

Door het samenbrengen van de gemeenschapsfuncties in het uitgebreide ontmoetingscentrum kunnen na de werken (vanaf 2022) het Oud Gemeentehuis, de voormalige brandweerkazerne en ’t Skut verkocht worden. Chiro Aalbeke, die momenteel in de brandweerkazerne zit, verhuist in juli omdat hun nieuwe lokalen in de gerenoveerde loods van houthandel Vandecasteele klaar zijn. Hierin werd in de vorige legislatuur 250.000 € geïnvesteerd door de stad, terwijl de jeugdbeweging instond voor 25.000 €.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels