Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Groen licht van Europa voor verlengen lagere btw voor sloop en heropbouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Groen licht van Europa voor verlengen lagere btw voor sloop en heropbouw

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem krijgt groen licht van Europa voor de verlenging van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw. Hij onderhandelde de afgelopen maanden om verlagingen mogelijk te maken die de duurzame omslag kunnen ondersteunen. Bouwunie reageert enthousiast.
De Europese Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) keurde zopas unaniem de hervorming van de Europese btw-regelgeving goed. De hervorming moet de lidstaten meer flexibiliteit  geven in de toepassing van btw-tarieven, zonder het belang van eerlijke concurrentie in de Europese markt uit het oog te verliezen. Zo breidt Ecofin de lijst met btw-verlagingen uit die een lidstaat mag doorvoeren.
 
“We staan voor een enorme uitdaging om zoveel mogelijk gebouwen duurzaam te maken. Het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw kan hierbij een belangrijke stimulans zijn en zal onze gezinnen ondersteunen wanneer zij hun woning willen verduurzamen. Ik zal dit dan ook spoedig bepleiten in de regering”, zegt Vincent Van Peteghem.
 
De btw-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw werd ongeveer een jaar geleden reeds als relancemaatregel in het leven geroepen. Deze relancemaatregel loopt nog tot eind 2022, maar een verlenging dringt zich op. De komende jaren wacht ons een belangrijke uitdaging om het verouderde woningpatrimonium versneld te verduurzamen. Een verlenging zou het voor gezinnen ook de komende jaren betaalbaarder maken om een verouderde woning in te ruilen voor een nieuwe duurzame woning. Daarnaast is Minister Van Peteghem zich bewust van het feit dat vele bouwprojecten die nu of binnenkort worden gestart, een duurtijd kennen tot na 2022. Zowel gezinnen als ontwikkelaars verdienen daarom snel duidelijkheid en rechtszekerheid.
 
“Er is nu echt geen tijd meer te verliezen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie. “De maatregel loopt momenteel voor gans België tot eind 2022. Vele mensen wachten op verduidelijking of de maatregel verlengd wordt vooraleer ze beslissen om af te breken en opnieuw te bouwen. De doorlooptijd van zo’n bouwproces duurt verschillende maanden. Voor wie nu in het traject stapt, is de kans groot dat men niet meer volledig van de maatregel kan genieten. Het moet nu toch vooral de bedoeling zijn om potentiële bouwers te overtuigen en de betaalbaarheid van een nieuwe woning te verbeteren.” Bouwunie hoopt dat alle regeringspartijen het voorstel zullen steunen.
 
“Door de beslissing op Europees niveau staat er niets meer in de weg om de verlenging in België door te voeren. Het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw biedt trouwens enkel voordelen. Het is een belangrijke impuls om gebouwen duurzaam te maken, het betekent een economische stimulans voor de bouwsector én het verhoogt de betaalbaarheid van een woning voor de consument”, aldus Jean-Pierre Waeytens.
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra Vlaams geld onvoldoende om financiële problemen lokale besturen op te vangen

Extra Vlaams geld onvoldoende om financiële problemen lokale besturen op te vangen

De Vlaamse gemeenten krijgen in 2023, 2024 en 2025 respectievelijk bijna 75, 100 en 125 miljoen extra van de Vlaamse overheid. Ze kunnen dat geld goed gebruiken, maar uit berekeningen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)[…]

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Hoge inflatie brengt twee op de drie gemeenten in problemen

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Wonen en bouwen niet zwaarder belasten

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Nog steeds wanbetaling voor één op de tien facturen

Meer artikels