Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Grimbergen wil nieuwe huisvesting voor OCMW en bibliotheek

Grimbergen wil nieuwe huisvesting voor OCMW en bibliotheek

Het gemeentebestuur van Grimbergen wil een nieuw gebouw als huisvesting voor het OCMW, de openbare bibliotheek en aanvullende diensten. Het project, dat zich situeert op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat, wordt geraamd op 10 miljoen '. Dit gebouw moet, gezien zijn ligging, een stedenbouwkundig verantwoorde verbinding maken tussen het cultuurcentrum, de hogere woongebouwen rondom het Gemeenteplein en de traditionele arbeiderswoningen langs de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat. Het moet herkenbaar zijn en openheid uitstralen. Globaal dient het ontwerp op een intelligente en praktische manier om te gaan met de complexe mix van functies in één gebouw, in het bijzonder de combinatie van cultuur met welzijn.

Het OCMW droomt van een gecentraliseerd welzijnshuis waar de Grimbergenaar welkom is en terecht kan voor alle welzijnsvragen. Ook andere organisaties, zoals Kind en Gezin, worden bij voorkeur in het gebouw gehuisvest of krijgen er spreekruimtes ter beschikking. Een moderne bibliotheek draait om mensen, ontmoetingen en ervaringen waardoor de fysieke plek en de inrichting van de bibliotheekruimte erg belangrijk zijn.

Een bibliotheek moet aantrekkelijk en verrassend zijn; geen rechthoekige doos, maar een open gebouw waar mensen aangenaam kunnen verblijven. Klassieke opstellingen met centraal boeken en daarrond leestafels wijken voor vrije ruimte. Het is een uitdaging dit te vertalen naar een ruimte waarin de verschillende functies van een hedendaagse bibliotheek tot uiting komen. Het gebouw moet een evenwichtige verhouding bieden tussen het gemak voor de gebruiker, comfortabele werkomstandigheden voor het personeel en efficiënt management.

Bij het uitwerken van een ontwerpvoorstel moet rekening worden gehouden met de ben-norm. Aansluitend moet er in functie van de verschillende gebruikers aandacht zijn voor een goed beheer van het gebouw en de installaties. Bij de keuze van installaties moeten ook langetermijnkosten, zoals onderhouds- en vernieuwingskosten, in rekening gebracht worden. Om de uitdaging compleet te maken, wil de opdrachtgever een gebouw dat voldoende moduleerbaar is om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'